Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning"

Assistansanordnare kan reservera medel till assistansomkostnader åt sina kunder/medlemmar utan att behöva skatta för beloppen vid ett årsskifte. Detta förutsatt att det är preciserat när insatsen ska ske, vad pengarna ska användas till, och hur mycket pengar det handlar om.
Detta blir en skillnad gentemot egna arbetsgivare som endast kan spara medel under en sexmånadersperiod.

TEMA - effekter av förändrad lagstiftning 1 juli 2008

I ett antal artiklar beskrivs följder av och reaktioner på den förändrade lagstiftningen i LASS, Lagen om Assistansersättning som antogs i riksdagen den 10 april 2008 och som började gälla den 1 juli 2008. Lagändringarna sker utifrån propositionen "Kostnader för personlig assistans". Propositionen kom ur LSS-kommitténs delbetänkande SOU 2007:73"Kostnader för personlig assistans"

Intervjuer om den nya lagstiftningen 1 juli 2008

 1. Skatteverket - "Hela assistansersättningen ska räknas som inkomst i näringsverksamhet" 2008-05-05
 2. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare" 2008-05-14
 3. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Privata medel kan komma att bli lösningen" 2008-05-20
 4. Hanna Kauppi, VD, Särnmark - Egna arbetsgivare kommer inte att kunna fullfölja sitt arbetsgivaransvar" 2008-05-22
 5. Mikael Sindahl, Skatteverket - "det är möjligt för en assistansanordnare att reservera assistansomkostnader inför en planerad resa eller utbildning" 2008-12-16
  Assistansanordnare kan reservera medel till assistansomkostnader åt sina kunder/medlemmar utan att behöva skatta för beloppen vid ett årsskifte, förutsatt att det är preciserat när insatsen ska ske, vad pengarna ska användas till, och hur mycket pengar det handlar om.
 6. Intervju med Socialutskottets Ordförande, Kenneth Johansson och Fp-ledamoten, Maria Lundqvist Brömster, i Socialutskottet 2008-03-03
  Socialutskottet ska följa upp följderna av att egna arbetsgivare inte kan ha sparad assistansersättning mer än sex månader.
 7. Mikael Sindahl, Skatteverket - "medel som avsatts till assistansomkostnader kan användas av en före detta kund om det är avtalat" 2009-05-14
  Avsatta medel för assistansomkostnader kan inte flyttas från en anordnare till en annan när en kund byter assistansanordnare. Däremot kan det vara avtalat att anordnaren betalar omkostnader och timlöner för en före detta kunds assistenter av dennes avsatta medel, enligt Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket. Oanvända assistanstimmar kan däremot alltid övertas av en ny anordnare.

Om hur reservering av medel till assistansomkostnader går till

Mikael Sindahl som är rättslig expert på Skatteverket säger att en viss del av assistansersättningen kan reserveras i anordnarens redovisning för att användas ett senare beskattningsår för assistenternas omkostnader vid exempelvis en resa eller utbildning. Detta innebär att en assistansanordnare inte behöver skatta för de reserverade medlen vid årsskiftet, berättar Mikael Sindahl.
- Ja, förutsatt att reserveringen görs utifrån redan förvärvade intäkter och att det är preciserat vad medlen ska användas till, när de ska användas och exakt hur mycket det handlar om. Anordnaren är också förpliktigad att genomföra den planerade insatsen. Vi ställer så höga krav eftersom det handlar om undantag från en grundregel.
Det går alltså inte att spara inför oväntade kostnader som arbetsskador eller uppsägningslöner?
- Nej, och du kan inte heller reservera medel för att du kanske ska göra en resa, utan den ska i princip vara planerad och klar.
Finns det någon gräns för hur mycket medel som kan reserveras?
-Nej, men man måste se upp så att det här inte används för fel ändamål, vilket skulle vara fallet om pengar reserveras för resor som inte har att göra med assistans.
Vad skulle det kunna vara?
- Att man bekostar resor för den assistansberättigade och dennes familjemedlemmar. Det är bara assistenternas kostnader som är giltiga.

Samma regler för alla som bedriver näringsverksamhet

Samma regler gäller enligt Mikael Sindahl för alla assistansanordnare även om det handlar om ett aktiebolag, en ekonomisk förening, stiftelse eller ideell förening.
- Ja, samma regler gäller för alla som bedriver näringsverksamhet. Det här är inte någon särlagstiftning för assistansverksamhet.
Görs detta redan av assistansanordnare?
- Det vet jag inte, men att företag kan göra reserveringar för specifika ändamål är inget nytt.
Kan man göra en reservering inför en planerad resa två år framåt i tiden?
- Det måste prövas i varje årsbokslut, jag är tveksam till om det kan göras över två årsskiften, även om jag inte kan säga att det inte går. Det låter orealistiskt att kunna planera så exakt så långt fram i tiden.
Vad händer om en planerad resa inte blir av?
- En reservering som gjorts ett visst beskattningsår ska vid bokslutet det följande året återföras till beskattning. Om du då inte har genomfört den planerade resan har du inte heller någon avdragsgill kostnad varför beloppet i princip blir beskattat det året.

Skillnad gentemot egna arbetsgivare

Assistansberättigade som är egna arbetsgivare för sina assistenter kan endast spara medel inom en sexmånadersperiod, var sjätte månad ska de återbetala oanvända medel av assistansersättningen till försäkringskassan. En assistansberättigad som går från att vara egen arbetsgivare till att starta aktiebolag eller ekonomisk förening kan dock spara medel som andra assistansanordnare genom att reservera inför planerade kostnader. Mikael Sindahl tycker trots detta inte att förutsättningarna blir så olika.
- Nej, eftersom kraven på precisering av summan och tidpunkten är så stor så blir det ingen avgörande skillnad, säger Mikael Sindahl.

Mikael Sindahl intervjuades av Kenneth Westberg 2008-12-15


Skicka sidan till: