annonser
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Saxerna Omsorg
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Humana Personlig assistans
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Rehab Station Assistans
annons JAG Personlig assistans
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Vivida Assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

TEMA - Lagstiftningen 1 juli 2008, effekter och analys

I juli 2008 ändrades assistanslagstiftningen så att skattereglerna för assistansanordnare blev likadana som för alla andra företag. Assistansersättning som blivit över ska betalas tillbaka till Försäkringskassan efter avräkningsperioderna på sex månader och egna arbetsgivare mister möjligheten att spara pengar till oförutsedda utgifter. Anordnaren blir ansvarig för hur ersättningen används gentemot Skatteverket. Kenneth Johansson, C-ordförande i Socialutskottet, säger i en intervju att lagändringarna är angelägna för assistansreformens trovärdighet och legitimitet.

Mikael Sindahl som är rättslig expert på Skatteverket och var delaktig i Skatteverkets remissvar på LSS-kommitténs delbetänkande, säger i en intervju att det har förekommit att assistansberättigade fått en del av assistansersättningen som en sorts skattefri inkomst. Detta till exempel genom att ge sina assistenter en låg lön. I en senare intervju säger han att assistansanordnare kan reservera medel för assistansomkostnader åt sina kunder/medlemmar utan att behöva skatta för beloppen vid ett årsskifte. Detta blir en skillnad gentemot egna arbetsgivare som endast kan spara medel under en sexmånadersperiod.

Både Stefan Pelc, som är egen arbetsgivare för sina assistenter och har kollektivavtal via Arbetsgivarföreningen, KFO, och Hanna Kauppi, VD på Särnmark, är kritiska på en rad punkter. De menar att de nya reglerna missgynnar egna arbetsgivare och därmed snedvrider konkurrensen. Det kommer inte längre att vara möjligt att bygga en buffert till oförutsedda händelser som i sin tur gör att det blir mycket svårt för egna arbetsgivare att uppfylla sitt arbetsgivaransvar. Hanna Kauppi menar även att man tar bort en del av den ursprungliga avsikten med assistansreformen, nämligen att användaren ska kunna välja att organisera sin assistans. Stefan Pelc säger att han blir tvungen att ha en fond med privata pengar vid sidan om. Han är också förvånad över det totala fokuset på att reglera kostnaderna för egna arbetsgivare då de bara utgör 3-4 procent av de assistansberättigade.

Pengar som sparats av egna arbetsgivare har tidigare även används till arvoden för att de själva sköter administration eller arbetsledning. På både Skatteverket och Försäkringskassan är man tveksamma till detta och det är ännu idag inte klarlagt om den assistansberättigade får göra det. En ny utredning om timbeloppet som nyss inletts kommer att bedöma hur detta ska hanteras. Stefan Pelc menar att om det inte längre går skulle det vara ytterligare ett steg mot omyndigförklarande. ”Jag förväntas vara registrerad som egen arbetsgivare men ska göra arbetet ideellt” säger han.

Eftersom assistansberättigade som köper assistans från en assistansanordnare får större möjligheter att spara medel arbetar man, enligt Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, med ett förslag som innebär att om det finns särskilda skäl kan den egna arbetsgivaren få ytterligare en utbetalning efter en slutavräkning. Hanna Kauppi tvivlar dock på att ”särskilda skäl” kan kompensera i tillräcklig mån och föreslår i stället en reservfond som egna arbetsgivare kan ha sparade medel i.

Oanvända assistanstimmar kan övertas av en ny anordnare, enligt Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket. Men avsatta medel för assistansomkostnader kan inte flyttas från en anordnare till en annan när en kund byter assistansanordnare. Däremot finns möjlighet att genom ett avtal låta anordnaren betala omkostnader och timlöner för en före detta kunds assistenter av dennes avsatta medel. Svante Borg, Försäkringsdirektör på Försäkringskassan ser heller inget hinder för att anordnare och kund avtalar om att undanlagda medel för vissa assistansomkostnader kan användas efter ett anordnarbyte.

Text: Erik Tillander

Artiklar: (8)

Skicka sidan till: