Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Privata medel kan komma att bli lösningen"

Stefan Pelc är egen arbetsgivare för sina assistenter. Eftersom han inte kommer att kunna ha ett sparande känner han sig nu tvungen att ha en privat buffert, men att så småningom hitta en annan lösning. Han tror också att de nya reglerna kommer att förändra hans konsumtion av assistansersättning.

Stefan Pelc om sin nuvarande situation

Stefan PelcStefan Pelc är egen arbetsgivare för sina assistenter och har kollektivavtal via Arbetsgivarföreningen, KFO. Han har förhöjd assistansersättning och redovisar därför redan idag vad han använder pengarna till, men han har alltid kunnat ha ett sparande som säkerhet inför oväntade utgifter och som planering inför de resor han gör dels i sitt arbete och dels på sina semestrar.
- Jag kan tycka att de som haft schablonersättning har haft det lite för fritt att hantera pengarna. För min del innebär redovisningen inte några större nyheter. Försäkringskassan har inte gjort någon kontroll hos mig hittills, men jag har alltid en haft en redovisning inför eventuella kontroller.

Stefan Pelc om praktiska följder av de nya reglerna

Stefan Pelc berättar att hans första sexmånadersperiod sammanfaller med när lagen börjar gälla den 1 juli.
- Min första redovisning blir i början på februari eftersom min sexmånadersperiod löper ut den sista december.
Vad kommer det att innebära för dig?
- Den viktigaste skillnaden mot idag blir att jag ska betala tillbaka det som blir över säger Stefan Pelc som menar att det kommer att ändra hans hantering av assistansersättningen.
- Jag kommer att försöka förbruka allt under sexmånadersperioden, eftersom jag inte längre kan periodisera och bygga en buffert.
Hur gör du om du ska resa någonstans?
- Det får det bli i slutet på en avräkningsperiod eftersom det är då jag har kunnat spara ihop tillräckligt med pengar. Det kommer att bli i december/januari eller i juni/juli för min del.
I ditt fall blir det i alla fall i vanlig semestertid?
- Ja, man får försöka tänka positivt, men det är ju helt idiotiskt. Det är dessutom integritetskränkande och går helt emot möjligheten att själv kunna välja.
De nya reglerna kommer dock att få störst konsekvenser när det gäller arbetsgivaransvaret anser Stefan Pelc, han vet i dagsläget inte hur han ska kunna hantera en akut situation om det inte finns sparade pengar.
- Säg att det skulle inträffa en kris i personalgruppen precis efter en slutavräkning, om pengarna inte räcker till handledning vilket skulle kunna behövas, då skulle jag inte uppfylla mitt arbetsgivaransvar.

Stefan Pelc om privata pengar som skydd och att bilda aktiebolag

Regeringen kommer att följa upp effekterna av att det inte går att spara medel mer än sex månader. Stefan Pelc säger att han kommer att driva sin assistans i egen regi tills dess för att kunna informera politikerna om effekterna.
- Innan beslutet togs i Socialutskottet informerade jag alla ledamöter om mina farhågor om vad det skulle leda till.
Stefan Pelc ser idag bara ett alternativ om han får en oväntad utgift efter en avräkningsperiod.
- Jag blir nog tvungen att ha en fond med privata pengar vid sidan om, vilket jag tror många kommer att ha.
Kommer dina assistenter att påverkas?
- Jag tror inte det, det skulle isåfall vara om jag senare startar ett aktiebolag för min assistans, isåfall skulle det bolaget fungera som assistansanordnare och bli deras arbetsgivare.
Funderar på att göra det?
- Jag ska avvakta vad som händer vid den första slutavräkningen och se hur effekterna blir. Efter det så får jag ta ställning till om det blir bättre att bilda ett aktiebolag, antingen själv eller tillsammans med andra i samma situation. Fördelen med ett aktiebolag är att jag då får en trygghet via sparade pengar i bolaget.
Skatteverket menar att pengarna då kan gå tillbaka till den assistansberättigade i form av skattad vinst, vad svarar du på det?
- Att det inte är olagligt och att det redan förekommer. Hur man än vänder och vrider på saken är den assistansberättigade alltid en vinstintäkt för någon i ett vinstdrivande företag.

Stefan Pelc om jämförelse med assistansanordnare

Stefan Pelc säger sig vara förvånad över det totala fokuset att reglera kostnaderna för egna arbetsgivare. De som köper assistans av assistansanordnare har helt andra möjligheter, exempelvis i att kunna spara pengar.
- De kan spara minst ett år, och den assistansberättigade behöver inte redovisa kostnaderna till Försäkringskassan, dessutom kan företaget ta ut skattad vinst utan större begränsningar. Att riskkapitalföretag nu börjat köpa assistansföretag tyder på att de tror att det finns vinster att hämta, de driver inte assistansföretag av ideella skäl.
Stefan Pelc tror att stora vinstuttag kan ge en motivering för vissa assistansföretag att deras kunder använder så lite pengar som möjligt och att assistenterna har så låga löner som möjligt.
- De kommer nog att hitta argument till varför brukarna ska sitta still i båten och inte göra så mycket. Det kan handla om påtryckningar som inte syns utåt.
Samtidigt måste de få assistansberättigade att välja företaget?
- Självklart, men för att få ut maximal vinst så ska inte alla pengarna användas, det ligger i sakens natur.
Stefan Pelc tror att de hårdare tagen mot egna arbetsgivare bottnar i rädsla för att pengarna ska missbrukas.
- Men det blir delvis ett slag i luften eftersom vi är så få, bara 3-4 procent av de assistansberättigade. De stora pengarna ligger i assistansföretagen, och de är tydliga i att de ska göra vinster.

Stefan Pelc om att kunna arvodera sig själv för administration och arbetsledning

Stefan Pelc har hittills kunnat ta ut ett arvode för att sköta administrationen själv. Det har han gjort sedan 1998 då Försäkringskassan godkände att han tog ut ett arvode om han hade f-skattsedel och betalade sociala avgifter på beloppet. Efter några år sade dock Skatteverket ifrån.
- Då blev jag lite uppläxad av Skatteverket som sade att jag gjorde fel eftersom assistansersättningen är skattefri. Efter det förhandlade Försäkringskassan med Skatteverket och de kom fram till att jag fick fortsätta att ta ut ett arvode, med den skillnaden att jag inte behövde betala sociala avgifter utan ta ut det skattefritt från assistansersättningen.
Om det inte skulle gå att göra detta längre vore det ytterligare ett steg mot omyndigförklarande och att ta bort ansvar menar Stefan Pelc.
- Jag förväntas vara registrerad som egen arbetsgivare men ska göra arbetet ideellt, vilka andra företag gör det, undrar Stefan Pelc.

Stefan Pelc intervjuades av Kenneth Westberg 2008-05-20

Skicka sidan till: