Karl Grunewald - "Gunnar Wetterberg har inte accepterat rättighetslagstiftningen"

De tankar Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på SACO, för fram i artikeln Passning dygnet runt blir för dyrt visar enligt Karl Grunewald på en stor okunnighet och oförståelse för självbestämmande hos personer med funktionsnedsättningar.

Att bedöma någons behov är ingen otacksam uppgift

Karl GrunewaldDen 3 december skrev Gunnar Wetterberg en ledare i Expressen, Passning dygnet runt blir för dyrt, där han av samhällsekonomiska skäl vill att nya "goda institutioner" ska ersätta mångas assistansersättning. Det blir för dyrt med dygnetruntassistans till enskilda personer menar han.
Karl Grunewald, barnpsykiater och fd medicinalråd på Socialstyrelsens handikappbyrå har under sitt yrkesliv arbetat för rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras integrering i det vanliga samhället. Han är mycket förvånad att en person i Gunnar Wetterbergs position på detta sätt ifrågasätter rättighetslagstiftningen i LSS.
- Det är förvånande att någon i Gunnar Wetterbergs ställning har så lite kunskap och förståelse. Han säger bland annat att bedöma människors behov är en av de mest grannlaga och otacksamma uppgifter som staten ålagt sina tjänstemän. Det visar hur lite insatt han är i de relationer som byggs upp mellan de som bedömer och de som blir bedömda.
Det är ingen otacksam uppgift menar du?
- Nej, det är tvärtom ofta en tacksam uppgift för de som har detta som sitt yrke och sin ambition.

Lagstiftning ska inte avgöra var personer ska bo

Gunnar Wetterberg säger att det ofta är bättre att bo ihop med andra än att bo ensam i en lägenhet, och föreslår att de som behöver mycket assistans ska bo i gruppbostad. Det skulle betyda att samhället tvingar en person att mot sin vilja bo på en gruppbostad säger Karl Grunewald.
- Det vore ett oerhört övergrepp i strid mot de mänskliga rättigheterna och svensk lag.
Han använder ordet goda institutioner, finns det sådana?
- Han har inte accepterat den prioritering som politikerna gjort för personer med funktionsnedsättning. Han känner inte heller till problemen på gruppbostad när han säger att de ska ha den bästa och mest omtänksamma personal man kan önska sig. Det är ju tvärtom så att personalens kvalitet har sjunkit, endast hälften har den utbildning som krävs idag. Han påminner om en korvförsäljare som inte vet vad köttet i korvarna innehåller.
Om du ser tillbaka historiskt känner du igen Wetterbergs argument?
- De var vanliga de första åren när assistansen kom i debatt om dubbelassistans och assistans på natten, men de argumenten tog inte då eftersom assistansreformen upplevdes som en otrolig framgång.

Sverige har ratificerat FN-konventionen

Assistansersättningen är den mest positiva insatsen som funktionshindrade får idag enligt Karl Grunewald.
- Det finns ingen insats som är så välkommen och som träffar så rätt, nämligen möjliggörandet av självständighet och självbestämmande.
I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 19a står det att "personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer". Karl Grunewald vill påminna om att Sverige ratificerat detta.
- FN-konventionen är visserligen principiell, men regeringen har sagt att LSS i detta fall är svaret på konventionen, jag är osäker på om Gunnar Wetterberg inser det.
Gunnar Wetterberg menar att 24 timmars assistans i egen lägenhet inte kan vara en ovillkorlig rättighet…
- Då har han inte accepterat de prioriteringar som riksdag och regering gjort, säger Karl Grunewald.

Karl Grunewald intervjuades av Kenneth Westberg 2012-12-11

Skicka sidan till: