IfA: Lagförslaget för sondmatning och andning räcker inte

Sophie Karlsson

Det räcker inte att andning och sondmatning ska bli grundläggande behov. Grundläggande behov måste räknas i sin helhet säger IfA - Intressegruppen för assistansberättigade.

Sophie Karlsson, IfA - "Alla grundläggande behov måste ses i sin helhet"
Citat:

Att bara räkna tex tiden när sondmatningen kopplas till och från räcker inte.

Försäkringskassan splittrar upp den enskildes behov vid sondmatning i små beståndsdelar.

Tidigare artiklar

Regeringen: "Sondmatning och andning blir grundläggande behov"

Lena Hallengren

Regeringen föreslår att nuvarande fem grundläggande behov utökas till sju med andning och sondmatning. Lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2019.

Regeringen föreslår andning och sondmatning som nya grundläggande behov
Citat:

Lena Hallengren
Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt första steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning.

Tidigare artiklar

KD kräver fler lagändringar

Pia Steensland

Det behövs lagstiftning mot att Försäkringskassan delar upp tex sondmatning i integritetsnära delar. Pia Steensland vill även se ett förstatligande av personlig assistans.

Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Nästa steg är lagändring mot domen om integritetsnära delar"
Citat:

Uppdelningen i integritetsnära delar och ej integritetsnära gör att assistansen i många fall inte kan utföras i praktiken.

Jag undrar ... hur mycket Liberalerna kommer att kunna påverka detta. De har valt att stå utanför regeringen och ministern är en socialdemokrat.

Tidigare artiklar

STIL presenterar ny modell för behovsbedömning

Susanne Berg

STIL vill se en behovsbedömning utan personkretsar och grundläggande behov. Behov ska istället vara kvalitativa, kvantitativa eller kontinuerligt omfattande.

Susanne Berg, STIL - "Grundläggande behov är en irrelevant konstruktion"
Citat:

Försäkringskassan bedömer inte behoven i sin helhet.

Att Försäkringskassan låtsas att mitt toalettbehov består av en mängd olika sorters behov är bara en teoretisk konstruktion.

Tidigare artiklar

Höjda åldersgränser för personlig assistans

En 66-årsgräns år 2023, en 67- årsgräns år 2026. När den allmänna pensionsåldern höjs bör även åldersgränsen i LSS höjas anser en arbetsgrupp på Socialdepartementet.

Höjda åldersgränser för personlig assistans föreslås

Tidigare artiklar

FUB - Släng LSS-utredningen i papperskorgen

Eva Borgström

LSS-utredningens förslag skulle slå mycket hårt mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. Utredningen förbättrar inte några LSS-insatser, säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB.

Eva Borgström, FUB - "Man måste se LSS som en helhet"
Citat:

Här ser man den negativa synen på anhöriga som funnits med sedan utredningens start.

Schabloniseringen strider mot principen i LSS om individuell prövning av behovet.

Tidigare artiklar

Nora Eklöv, Krönikör – Hur stor respekt ska man visa LSS-utredningen?

Nora Eklöv

De som skrev LSS-utredningen visade inte respekt för funktionshinderrörelsen. De struntade i våra åsikter, säger Assistanskolls krönikör Nora Eklöv.

Nora Eklöv, krönikör - Hur stor respekt ska man visa LSS-utredningen?
Citat:

Respekt ska visas för oss som drabbas, inte för en utredning vars förslag kommer att rasera vår framtid.

Istället för att visa respekt för oss i funktionshinderrörelsen, .. valde man återigen att strunta i att fråga oss och att ignorera våra farhågor.

Tidigare artiklar

Brittisk forskare varnar för LSS-utredningen

Kommuner i Storbritannien har sparat in på personlig assistans. I ett reportage från Studio Ett varnar brittiska forskare för LSS-utredningens förslag att ersätta personlig assistans med kommunalt stöd.

Brittisk funktionshinderforskare varnar för LSS-utredningen

Östersunds kommun vill förbjuda anhöriga som assistenter

Lars Liljedahl motiverar kommunens beslut med att assistansberättigade ibland inte tillåts bestämma över sin assistans eller inte kan larma om något är fel.

Lars Liljedahl, Vård– och omsorgschef, Östersunds kommun – "Vi välkomnar den prövning som IVO nu gör"
Citat:

Det har även förekommit att anhörigassistenten avgör vad den assistansberättigade behöver för stöd i sin assistans.

Redan idag gör vi undantag och det kommer vi att göra även i framtiden.

Tidigare artiklar

IfA kritiserar förbud mot anhörigassistenter

Sophie Karlsson

Generella förbud strider mot valfriheten i LSS. Om en assistent bestämmer över en assistansberättigad ska åtgärder vidtas oavsett om assistenten är anhörig eller inte, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson, Ifa – "Samma regler ska gälla oavsett relation mellan assistent och assistansberättigad"
Citat:

Att kategorisera de anställda och utestänga en grupp är inte korrekt och löser inte problematiken.

Anhöriga inte ska skiljas från andra anställda, alla måste behandlas lika, med samma krav.

Tidigare artiklar

Bengt Elmén, Krönikör – "Reaktionära reformister"

Bengt Elmén

Vad menar Reformisterna inom socialdemokratin med att de vill öka antalet specialbostäder "kraftigt" för funktionsvarierade? Det undrar Assistanskolls krönikör Bengt Elmén.

Bengt Elmén, krönikör - "Reaktionära reformister"
Citat:

Oförståeligt varför Reformisterna inte tar tillfället i akt att positionera sig i den här frågan.

Sparivern på funkisområdet är något som går igen i EU-land efter EU-land oavsett färg på regering.

Reformisterna svarar Bengt Elmén

Markus Kallifatides

Reformisternas Ordförande Markus Kallifatides svarar på kritiken från Bengt Elmén. De har inte arbetat med den frågan säger han.

Markus Kallifatides, Reformisterna – "Vår förening har inte tagit ställning i frågor som rör funktionsvarierade"
Citat:

Kritiken upplever jag som lite väl skarpt formulerad.

Vår förening har inte tagit någon som helst ställning till vilka boende, stöd– eller omsorgsformer som är önskvärda eller inte.

Tidigare artiklar

Assistanskolls behovsräknare förbättrad

Personer skriver

Det finns nu två sätt att spara de beräkningar du gör med Assistanskolls behovsräknare. Vi hoppas det gör användningen smidigare.

I behovsräknaren kan du förbereda dig inför bedömningen på Försäkringskassan genom att räkna ut din tid för grundläggande och andra personliga behov.

Gå till Assistanskolls behovsräknare

Kommande artiklar

 • FUB intervjuas om sin syn på personlig assistans och gruppbostäder.
 • Intervju med Felix Finnveden i Kommunal.
 • Intervjuer om den kommande lagändringen om sondmatning/andning.
 • Med mera

Jämför och välj bland 240 assistansanordnare

Assistanskoll listar 240 assistansanordnare. 200 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 196 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare med totalt 203 kunder.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Ekens Assistans AB
 • Engsjö Assistans AB
 • Fröken Fridas Assistans AB
 • Funkisgruppen AB
 • Förenade Care AB
 • Hela Sveriges Assistans
 • Kurera Assistans
 • L&S Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • Livsanda - assistans med livsglädje
 • Maxia Care AB
 • Nordström Assistans AB
 • Saki Assistans AB
 • Shamsen omsorg AB
 • Stugknuten ekonomisk förening
 • Särnmark Assistans AB
 • Tindra personlig assistans AB
 • Österlens Assistans

Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81

Du kan även stödja Assistanskolls arbete genom att donera via swish till 123-191 01 40


Skicka sidan till: