Nyhetsbrev 2012-02-29

Susanne Billum överlämnar betänkande om fusk/kostnader

Den 16 februari överlämnade utredaren Susanne Billum betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Susanne Billum hävdar att upp till 15 procent av assistansersättningen beror på fusk och felaktiga utbetalningar. Detta trots att både Försäkringskassan och Riksrevisionen nyligen tonat ner omfattningen.

Sammanfattning av kritik och förslag i betänkandet

Reaktioner på betänkandet om fusk och kostnadsutveckling i assistans

Jonas Franksson, assistansberättigad - "En mediabild av assistans som fusk håller på att permanentas"
Citat:

vi stödjer åtgärder mot de som utnyttjar systemet, men ökad kontroll av enskildas liv är fel väg och tar bort en del av syftet med assistansen.

Även om det kommer fler domar, så är det många fler som förlorar sin assistans jämfört med de som döms för fusk.

Om jag exempelvis inte orkar gå upp ur sängen pga min funktionsnedsättning och assistenten handlar, är det överutnyttjande då, här läser man lagen som en religiös fundamentalist.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG har tidigare uttalat sig om varför en gode man kan vara assistent
Citat:

Om en gode man måste komma utifrån kan det bli en dragkamp mellan samhället eller familjen om vem som har makten över personen, vilket vore olyckligt.

Dom mot ägare till assistansföretag i Halland

Samtidigt har domar har fallit mot ägarna till ett större assistansföretag med över 100 kunder. VD:n fick 16 månaders fängelse och näringsförbud i tre år för grovt bokföringsbrott och grovt bidragsbrott.

Tidigare artiklar

Assistansforskare vill se större krav på anordnare istället för minuträkning av behov

Assistansanvändarnas självbestämmande minskar av minuträkning och kontroll i vardagen anser John Magnus Roos, Fil Dr i psykologi och affilierad forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan Göteborg.

John Magnus Roos - "Assistansersättning borde beviljas utifrån aktiviteter en person vill och kan göra"
Citat:

Ett aktivitetsbaserat system som också tar hänsyn till assistenternas roll i de olika aktiviteterna skulle ge ett mer rättvist och transparent system.

Lösningen är inte att räkna minuter vid toalettbesök vilket nu sker, assistans borde handla om att det finns en person tillhands för att kunna leva ett självständigt liv och utöva självbestämmande.

Om dessutom 1,5 miljarder i fusk helt plötsligt är hundratals miljoner, då har man egentligen ingen koll utan det är antaganden som formas av tidsandan i samhället.

När någon gör en hög vinst borde man undersöka vad som är så bra, det finns en risk att oseriösa anordnare tar ut höga vinster och ger en dålig kvalitet.

Självbestämmandet måste gälla alla. Runt hälften av alla assistansberättigade har en kognitiv funktionsnedsättning och behöver stöd i att föra sin talan om självbestämmande, men det är ofta de som kan föra sin talan som syns i medierna.

Alltfler förlorar sin assistansersättning

År 2011 förlorade 293 personer sin assistansersättning vid omprövning. Antalet har ökat stadigt sedan 2007.

Statistik 2007 - 2011 på hur många som förlorat assistansersättningen

10 % får assistansen indragen vid tvåårsomprövningen
Citat:

Christine Liljendahl, Försäkringskassan
Eftersom Försäkringskassan inte ligger ikapp med tvåårsomprövningarna kan omprövningen både ha varit planerad eller gjorts i samband med att en person sökt fler timmar.

Antalet avslag/indragningar kommer nog att minska när alla har prövats/omprövats enligt den nya praxisen, dvs när Försäkringskassan är ikapp med tvåårsomprövningarna

Tidigare artiklar

TEMA - Anhöriga som assistenter

PAN-avtalet i kommunerna bör ändras så att anhörigvårdare får lägstalön och OB-ersättning som alla andra assistenter enligt Kommunal.

Margaretha Johansson, Kommunal - "Anhörigassistenter ska ha samma villkor men kan undantas från Arbetstidslagen"
Citat:

I grund och botten finns det ett arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljölagen, AML, vilket man måste ta hänsyn till när man lägger schema.

När PAN kom till var det vanligt att anhöriga arbetade gratis. Idag driver vi att det ska införas OB- jour- och beredskapsersättning samt lägstalöner för anhörigvårdade i PAN.

Även kommunanställda PAN-assistenter ska ha lägstalön, vi vill att alla utomstående assistenter ska vara anställda i HÖK -avtalet och att PAN bara gäller anhörigvårdare.

Högsta Förvaltningsdomstolen: Anhörigassistenters resekostnader kan förmånsbeskattas
Citat:

Mikael Sindahl, Skatteverket
Varje resa prövas för sig, om ett vuxet barn med assistansersättning reser utomlands med sina föräldrar som assistenter under några månader bör resekostnader och traktamenten beskattas.

Om det inte är en semesterresa utan en resa som enbart görs för brukarens skull, är det troligen en tjänsteresa, det beror på vad syftet med resan är.

Tidigare artiklar

På Taiwan är gästarbetare assistenter

Institution, hemtjänst eller gästarbetare är de alternativ som finns för personer med funktionsnedsättningar på Taiwan. Gästarbetarna kommer från andra asiatiska länder och arbetar under svåra förhållanden. Sedan 2008 finns det dock med inspiration från Japan ett assistanskooperativ med ca tio assistansanvändare.

Eunice Ya-Yu Kao, Taiwan - "De som kan betala har gästarbetare som assistenter"
Citat:

Ca 10 procent bor på institutioner, 90 procent bor ute i samhället men är oftast beroende av hjälp från familjen.

Hur är livet på institutionerna?
- De lever efter ett schema, upp KL 7, därefter frukost, dagaktiviteter, lunch, eftermiddagsaktiviteter, middag osv. De får inte duscha varje dag vilket är en laddad fråga på institutionerna idag.

Om gästarbetare som assistenter
De betalar ca en tredjedel av sin inkomst till den agent i Taiwan som förmedlat arbetet. De får stanna tre år i taget, maximalt 12 år, och åker normalt inte hem under en treårsperiod.

De ska inte kunna arbeta hela dygn men jag vet att de ofta måste vara tillgängliga 24 tim/dygn. De kan ha jour under natten och arbeta hela dagarna. Fler och fler får dock ledigt på veckosluten. De arbetar även i hushållet hos familjen.

De får bara arbeta hos den person de förmedlats till, de bor hemma hos den personen och om personen de arbetar för dör måste de åka hem. Många har familj och barn kvar i hemlandet.

Se vilka anordnare som fått tillstånd

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Den 12 januari hade 36 % av alla avgjorda ansökningar inte lett till tillstånd. Av 459 avgjorda ärenden hade 285 anordnare fått bifall, 85 fått avslag, 26 avvisats och 56 avskrivits.

Tidigare artiklar

Transparensindex, TI sedan 1 nov på Assistanskoll

TI som mäter svarsvilligheten hos de anordnare som deltar i jämförelsetjänsten på Assistanskoll. Varje anordnare svarsvillighet mäts i en skala från 0-100 %.

Se anordnarnas svarsvillighet i:

Transparensindex för anordnare på Assistanskoll

Kommande artiklar

 • Intervju med Susanne Billum med flera om betänkandet "Fusk och felaktigheter i assistansersättning"
 • Intervjuer om sanningshalten i de uppgifter anordnare lämnar till Assistanskoll.

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll

Sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll.
Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 221 assistansanordnare

Assistanskoll listar 221 assistansanordnare, av dessa har 205 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 205 anordnarna har tillsammans 8 782 kunder, vilket motsvarar ca 45 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 81 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 970 (dec 2011) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3600 personer (dec 2010) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 55,4 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 81 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Vi har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • 55plussare assistans & hemtjänst AB
 • Anlita Social Omsorgspedagogen i Mälardalen
 • Assistans Unionen Ekonomisk förening
 • Assistans ViKan AB
 • Ditt Liv I Norr AB
 • Erlandsdals Vård och Omsorg AB
 • Skånska Assistanshuset AB
 • Strandberg Personlig Assistans AB
 • Trygg i Hemmet Partille
 • Åsalidgruppen AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • AAT i Sverige AB
 • AB Jessys Assistans
 • Assistans i Balans i Sverige AB
 • Barken Assistans AB
 • Björka Assistans AB
 • CW Personlig Assistans & Coaching AB
 • Ferla AB
 • Frösunda LSS AB
 • Hammarstrands Assistans AB
 • Humana assistans AB
 • Kooperativet Frej i Skövde Ekonomisk Förening
 • Kooperativet Helsingborg Independent Living
 • Livsanda - assistans med livsglädje
 • MejDej Kooperativet
 • Omsorgshuset i Stockholm AB
 • P.ass.FORM AB
 • Prime Care AB
 • Sirius Humanum Assistans AB
 • Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB
 • Törnrosens Assistans AB
 • Ågrenska Assistans

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Fyrtioen Kommuner länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 4 758 e-postadresser varav ca 480 är assistansanordnare och 950 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: