RIKSDAGSVALET 2014

Inför riksdagsvalet den 14 september intervjuar Assistanskoll de politiska partiernas talespersoner i assistansfrågor. I detta nyhetsbrev presenteras de fyra första intervjuerna. I nästa nyhetsbrev, i slutet av augusti, kommer intervjuer med övriga partier.

Vänsterpartiet kritiserar assistansutredningar

Vänsterpartiets Eva Olofsson riktar skarp kritik mot många av de utredningar av assistansen som varit. Hon anser att besluten fått svag förankring och vill istället ha parlamentariska utredningar.

Vänsterpartiet – "Parlamentariska utredningar istället för snabba enmansutredningar"
Citat:

Utredningen om schablonbeloppet… var en typisk sådan snabbutredning, där funktionshinderrörelsen bara var representerade av en person. De hade fel utgångspunkt från början och man tittade inte på vilka krav assistansen ställer idag.

De har ju inte varit prioriterade alls. Många funktionsnedsatta är arbetslösa eller sjukskrivna samtidigt som sjuk- och aktivitetsersättning länge legat kvar på samma nivå. De får inga jobbskatteavdrag och har ofta merkostnader som färdtjänst eller större boende.

Det kommer att finnas en rad olika möjligheter för de som har idéer och vill utveckla personlig assistans, men riskkapitalism tycker vi inte passar i någon del av välfärden.

Miljöpartiet vill förtydliga vilka som tillhör personkrets 3

Agneta Luttropp, Miljöpartiet, säger att det råder en stor osäkerhet inom Försäkringskassan om personkrets 3. Det skulle bli en av de första sakerna en eventuell rödgrön regering skulle försöka ändra.

Miljöpartiet - "Du kan byta kommun och plötsligt hör du inte till personkretsen"
Citat:

Jag får massor med mejl om det här och det är väldigt många överklaganden i Förvaltningsrätten från personer som tycker att de blivit felbedömda.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överens om att det måste ske en förändring av § 9a.
– Ja, det är vi eniga om. Vi har motionerat om det, debatterat och skrivit om det så den förändringen kommer vi att göra. Jag har svårt att se att det inte skulle ske.

För att få personlig assistans krävs det i regel ett eller flera intyg, till exempel olika sorters läkarutlåtanden. Hur kan de bli så felaktiga?

Kristdemokraterna försvarar regeringen

Magnus Sjödahl, Kristdemokraterna, menar att statistiken visar att de värnat rätten till assistans. Han är positiv till tvåårsomprövningar, eftersom de säkerställer att assistansberättigade varken får för mycket eller för lite timmar.

Kristdemokraterna - "Vi har värnat om rätten till assistans"
Citat:

Antalet personer som fick assistansersättning var 15 274 år 2008. Motsvarande siffra var 15 866 år 2013.

…när det kommer till kritan så är vi överens i alliansen.

Det är av stor vikt att bedömningen sker på ett korrekt och icke integritetskränkande sätt och med ett gott bemötande. Att använda tidtagarur för olika moment är självklart inte en rimlig metod.

Folkpartiet medger att de kompromissat i assistansfrågor

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet, vill förtydliga § 9a i LSS och att arbete, föräldraskap och delaktighet i samhället ska ses som grundläggande behov. Samtidigt medger hon att Folkpartiet kompromissat om assistansfrågor.

Folkpartiet liberalerna – "Vi vill förtydliga assistanslagstiftningen och stoppa minuträkningen"
Citat:

Maria Lundqvist Brömster anser att det ligger mycket i vad Thomas Hammarberg säger.
– Vi har ratificerat konventionen och den ska genomsyra lagstiftningen, därför vill vi förtydliga bedömningarna i § 9a i LSS.

Människors behov av stöd kan förändras, både till det bättre och till det sämre. Men det nuvarande systemet där alla beslut ska omprövas i grunden vartannat år skapar onödig oro – och onödig byråkrati!

Hon var nyligen på slutpläderingarna i Södertäljemålet kring ELMA assistans. – Det var fruktansvärt att lyssna på, det handlade om uppenbar vanvård, sådana brott måste straffas.

Referat från konferensen LSS 20 år – och sen?

I början av månaden anordnade KFO och Assistansanordnarna en konferens på temat kvalitet i personlig assistans. Ett seminarium bestående av en expertpanel inledde och en paneldebatt med representanter från de politiska partierna tog vid.

Konferens: LSS 20 år - och sen?
Citat:

Susanne Berg, kvalitetsutvecklare på STIL:
– Kvalitet för den ene kan vara precis det motsatta för den andre. Det heter personlig assistans och det betyder att assistansen ska vara just personlig.

En kvinna i publiken som haft personlig assistans i 30 år undrade vart samhället är på väg.
– Vad som skrämmer mig är att alla de här utredningarna som görs resulterar i att jag, som är huvudpersonen, får allt mindre och mindre makt över mitt eget liv.

Kristdemokraternas representant Anders Andersson försvarade regeringen.
– Jag vägrar ta någon skit för att vi skulle ha skurit ner. Vi har sett till att bevara reformen trots hårda ekonomiska tider.

– Det går inte med någon vilja i världen att påstå att de här frågorna varit prioriterade under de borgerliga mandatperioderna, replikerade socialdemokraten Lennart Axelsson.

Rättighetslagstiftning i Norge

Den 16 juni beslutade norska Stortinget att Brukerstyrt Personlig Assistanse, BPA blir en rättighet om timbehovet är tillräckligt stort. Assistanskoll intervjuar Vibeke Marøy Melstrøm, grundare av brukarkooperativet Uloba.

Norge får rättighetslagstiftning för personlig assistans
Citat:

Om behovet är mellan 25 och 32 timmar ska kommunen bevisa att BPA blir dyrare än annat stöd.

Det är lite överraskande att den här regeringen lägger fram det, men det har visat sig att Höyre och Fremskrittspartiet är positiva till personlig assistans.

I den nya lagen finns en grundläggande princip att det som du skulle kunna göra själv ska assistenterna kunna göra.

Vi ser rättigheten komma, men ser samtidigt att kommunerna vill kontrollera och urvattna så mycket som möjligt.

Tidigare artiklar

Fängelsedomar i "assistentmålet"

De åtalade i det så kallade assistansmålet kring ELMA assistans i Södertälje har fått sina domar. De två ägarna till bolaget fick 6 respektive 4 år och nio månaders fängelse, och ytterligare 18 personer dömdes till kortare fängelsestraff.

Hårda domar i "assistansmålet" i Södertälje

Tidigare artiklar

Assistanskolls behovsräknare

Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervju med ISF om deras utredning av föräldraansvaret när ett barn har assistans
 • Assistansfrågan i valrörelsen
 • Försäkringskassan ger besked om efterskottsbetalning av assistansersättning
 • Med mera

Personlig Assistans tips

Få ut det bästa av personlig assistans

Erik säger att han vill ha en viss professionell distans till sina assistenter. Blir man för mycket ”vän” kan rollerna assistansanvändare och assistent suddas ut. Samtidigt som det måste finnas utrymme för en friare mänsklig relation. Det gäller att hitta en balans.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 258 assistansanordnare

Assistanskoll listar 258 assistansanordnare, av dessa har 225 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 225 anordnarna har tillsammans 10285 kunder, vilket motsvarar ca 51,7 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 87,1 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 15970 (maj 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 59,4 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 87,1 procent av den privata marknaden.


Statistik om assistans

Vi jämför bla assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter.


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Side by side Assistans AB
 • Västgöta Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Acepto Assistans AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans ViKan AB
 • Assistansportalen AB
 • Blå Assistans
 • Din Assistans i Väst AB
 • Engsjö Assistans AB
 • God Assistans i Sverige AB
 • Hela Sveriges Assistans
 • Kompis Assistans
 • Kooperativet Hand i Hand
 • Kooperativet Viol
 • Kraft Assistans AB
 • New Life Assistans AB
 • Sköndals Assistans HB
 • Stugknuten ekonomisk förening
 • Sydassistans AB
 • Tibble konsult AB
 • Tindra personlig assistans AB
 • Värmland Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: