Ny större utredning av assistans

Till hösten kommer regeringen att tillsätta en större utredning som bland annat ska se om det behövs förändrad lagstiftning för assistansbedömningar.

Ny utredning om assistans i höst

Socialstyrelsen får nytt uppdrag

Till i september ska Socialstyrelsen utreda hur kommunalt beviljad assistans ser ut. Bland annat hur många assistanstimmar som beviljas de som tidigare förlorat sin assistansersättning. Assistanskoll har intervjuat regeringen om uppdraget.

Socialstyrelsen utreder det ISF-rapporten inte svarade på

Guy Lööv, Socialdepartementet – "Vi får avvakta och se vilka uppgifter Socialstyrelsen kan ta fram"
Citat:

Syftet med detta uppdrag är att få ökade kunskaper om insatsen personlig assistans.

Det för tidigt att tala om vad som ska ingå i den kommande utredningen om LSS.

Om att kommunerna betalar ut lägre timbelopp
Det är inget som specifikt anges i uppdraget, det finns dock inget hinder för Socialstyrelsen att tolka in det i uppdraget.

Generellt sett ska riktlinjer inte utformas så att de begränsar enskilda personers rättigheter, utöver vad som anges i lagen.

Vänsterpartiet kritiserar politikers dubbla budskap

En kommande utredning om personlig assistans måste ha direktiv att se HUR en lagändring av § 9a ska göras, inte OM den ska göras säger Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson.

Maj Karlsson, Vänsterpartiet – "Många politiker har talat med kluven tunga"
Citat:

Det är bra att det kommer en utredning, det är bara regeringen som kan se till att det händer något i frågan.

Finns det en gräns för kostnaderna?
– Nej, det kan man inte säga eftersom det är en rättighetslagstiftning. Det är horribelt att ISF ska behöva säga detta, att människors behov ställs mot pengar.

Många säger alltså en sak men prioriterar sedan bort det?
– Ja, det är dit det kokas ner, frågan vi måste ställa oss är varför så många partier inte prioriterar detta.

Det är mycket allvarligt, det kan betyda allt från att de inte behövde assistans, till att de inte kan komma ut från sina hem och är beroende av anhörigas hjälp.

Vi är kritiska till anordnarnas rapporteringsskyldighet om sina kunder, det motverkar syftet och begränsar assistansanvändarnas makt över sin vardag.

Borde assistenter ha rätt till heltid och omfattas av LAS - Lagen om anställningsskydd istället för "visstidsanställning så länge uppdraget varar"?
– Så borde det vara, det är två frågor vi driver jättehårt.

Tidigare artiklar

Media formar vår syn på assistans

Om media framställer assistans som vård eller beskriver assistansfusk som ett omfattande problem får det konsekvenser enligt medieforskaren Karin Ljuslinder.

Karin Ljuslinder, Umeå Universitet – "Protestera när assistans beskrivs som vård"
Citat:

Intressepolitiskt är det miltals skillnader om man talar om personlig assistens som vård eller som stöd till rättigheter.

De värderingar som sprids via medierna tenderar att få genomslag på samhällets alla områden, allt från den enskilde personens självuppfattning till myndigheters handläggning.

Tidigare forskning har visat att människor har en tendens att tro att om fusk i assistans skildras ofta så tror man att det förekommer ofta i verkliga livet.

Jag tycker att det som t.ex. Jonas Franksson, Vilhelm Ekesteen och Assistanskoll gör är precis det som behöver göras; påtala medieskriverier som kan skada det intressepolitiska arbete som bedrivs.

Tidigare artiklar

Rättighet att utöva sin sexualitet?

Personer med funktionsnedsättning ses inte alltid som sexuella individer. Alla ska ha rätt att utöva sin sexualitet säger Stefan Balogh på BOSSE råd och stöd.

Stefan Balogh - "Att kunna utöva sin sexualitet är en mänsklig rättighet"
Citat:

Om man inte blir identifierad som sexuell individ riskeras man att marginaliseras.

Tanken på att "låta sexarbetare ta hand om det" är befängd och kränkande.

De med medfödda funktionsnedsättningar har (I Danmark) fått lära sig ta hand om sin sexualitet medan vi i Sverige inte låtsas om att människor med medfödda funktionsnedsättningar har en sexualitet.

Kan du använda fingrarna, vilka fingrar? Hur mycket? Kan du röra höfterna? Kan du sitta på knä? Vad kan dina assistenter göra? Tycker assistenterna att det är okej att sätta på ett hjälpmedel?

Han behövde ett hjälpmedel, en liten vibrator, som vi med hjälp av ett kardborrband satte fast med fingrarna. 34 år gammal onanerar han för första gången!

Tidigare artiklar

Systemet med god man föråldrat

Torbjörn Odlöw vill att ett nätverk av anhöriga, vänner och professionell personal är ställföreträdare åt en person som behöver stöd att fatta beslut. Han anser samtidigt att föräldrarna kan vara mest lämpade som god man till sitt barn.

Torbjörn Odlöw, Göteborgs Universitet – "Lagstiftningen för god man behöver moderniseras
Citat:

Fokus ska inte vara på en bedömning av personens förmåga utan på vilket stöd personen behöver.

Det innebär att god man inte behöver få samtycke varje gång och kan ta över ekonomin och bara fråga när det handlar om större inköp eller att sälja tillgångar.

Då kan föräldern vara den som är bäst på att förstå vad personen vill. Då kan det vara solklart att föräldern ska vara god man.

Om det är en person som tex har en lättare kognitiv funktionsnedsättning och kan kommunicera med andra kan det var till fördel att en god man inte är anhörig eller assistent.

Tidigare artiklar

Kommunala utförare kan delta i Assistanskoll

Kommunala utförare kan nu delta i Assistanskolls jämförelsetjänst. De jämförs på samma villkor som privata anordnare.

Läs profilen för Grums Kommun som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Assistanskolls behovsräknare

Det är möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans.
Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervju om personlig assistans i Finland
 • Intervju med John Magnus Roos om hans undersökning av assistansberättigades fritidsaktiviteter
 • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

Annika strävar efter rättvisa mellan sina assistenter och har gjort ett schema där alla de jobbar lika mycket, 83 procent. Enligt schemat jobbar de fyra assistenterna lika mycket även under helgerna.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 273 assistansanordnare

Assistanskoll listar 273 assistansanordnare, av dessa har 239 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 238 anordnarna har tillsammans 10 667 kunder, vilket motsvarar ca 53 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 87 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 16 124 (nov 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3 896 personer (okt 2013) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 61,5 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 87 procent av den privata marknaden.

Assistanskoll listar även kommunala utförare på på samma villkor. Just nu deltar en kommun i jämförelsetjänsten.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Elfa Assistans Sverige AB
 • PA Care AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Aido Care AB
 • Assistans 24/7 AB
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Björka Assistans AB
 • Brukarassistans Sverige AB
 • Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB
 • Jelia Care AB
 • LSS Assistans
 • Max Assistans AB
 • New Life Assistans AB
 • RG Assistans AB
 • Shamsen Assistans AB
 • Svanen Hemtjänst AB
 • Sydassistans AB
 • Särnmark Assistans AB
 • Tibble konsult AB
 • Västgöta Assistans AB

Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: