Ulla Clevnert, Socialstyrelsen – ”Vem som ska vara god man är det tingsrätten som bestämmer”

Socialstyrelsen vill i utredningen inte förbjuda att en personlig assistent samtidigt är god man eller förvaltare till den assistansberättigade. Assistanskoll intervjuar Ulla Clevnert, som höll i utredningen Personlig assistent och god man - är rollerna förenliga?.

Ulla Clevnert

Den här frågan har ju diskuterats mycket, skulle du säga att Socialstyrelsen nu satt ner foten i frågan om en assistent ska kunna vara god man/förvaltare?
– Socialstyrelsen anser inte att den enskildes möjlighet att själv välja vem som ska vara personlig assistent ska begränsas genom några nya regler i LSS eller socialförsäkringsbalken. Vem som ska vara god man är det tingsrätten som bestämmer. Det är överförmyndaren och tingsrätten som avgör om den gode mannen uppfyller kraven i föräldrabalken om att en god man ska vara en rättrådig, erfaren och en i övrigt lämplig person. Det är en bedömning, som enligt Socialstyrelsen, måste göras i det individuella fallet. Det går inte att generellt säga att det är olämpligt att en personlig assistent också är god man till den enskilde.

Ni föreslår utökad tillsyn och kontroll av god man/förvaltare, vad skulle kunna göras?
– Det är överförmyndaren i kommunen som har ansvar för tillsyn över gode mäns och förvaltares verksamhet. Det är således överförmyndaren som ska kontrollera att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. När Socialstyrelsen har samrått med de olika aktörerna har det framgått att förvaltningen av den enskildes ekonomiska tillgångar kontrolleras noggrant medan det inte är samma kontroll av hur den gode mannen fullgör uppgifterna att bevaka rätt och sörja för person. Att gode mannen fullgör dessa uppgifter bör vara en uppgift för överförmyndaren att regelbundet kontrollera.

Ni föreslår att fler ärenden där assistenten är god man ska få en annan god man som förvaltar huvudmannens egendom? Är detta en lösning som ni anser borde vara vanlig när en assistent är god man?
– Detta kan vara ett alternativ att överväga i vissa fall, men kommer förmodligen aldrig att bli särskilt vanligt. Denna möjlighet är ursprungligen ett förslag som har tagits upp av tidigare utredningar.

Det har problematiserats att en assistent som är god man företräder den assistansberättigade samtidigt som denne skriver under sina tidrapporter som assistent. Föreslår ni någon förändring här?
– I rapporten finns inte något sådant förslag. Det är Försäkringskassan som tagit fram de regler som gäller idag och det är även Försäkringskassan som tar ställning till om reglerna ska ändras.

Är det något du vill tillägga?
– Inte något som jag kommer på just nu.

Ulla Clevnert intervjuades av Kenneth Westberg 2014-01-15

Vidare läsning

Utredningen: Personlig assistent och god man - är rollerna förenliga?


Skicka sidan till: