Reportageserie om assistansfusk i Sveriges radio - P1

SR-Ekot beskriver bland annat hur assistansföretag använder sig av mutor och att myndigheter inte har tillräckliga åtgärder mot fusket.
Samtidigt får rapporteringen kritik från brukarorganisationer för att assistanskostnader ställs mot försvarskostnader och att assistansberättigade generellt beskrivs som sjuka och i behov av vård.


SR-Ekot: Åklagare på väg kräva lagändring för assistansfusk

SR-Ekot: Så mutar assistansbolagen till sig nya kunder

SR-Ekot: Myndigheterna vill inte ta ansvar för assistansbolagens mutor

SR-Ekot: Bristande granskning av assistansfusket

SR-Ekot: Så jagas misstänkta assistansfuskare av Försäkringskassan

SR-Ekot: Försäkringskassan får tillbaka fuskpengar


Protester mot Ekots rapportering

Aftonbladet Debatt: Jonas Franksson - "LSS kostar - men ger oss makt över våra liv"

STIL: ”Märkligt ställa mänskliga rättigheter mot kostanden för Sveriges försvar”

Föräldrakraft: De protesterar mot medias negativa rapportering

Föräldrakraft: Vi upptäcker inte bristerna genom att klampa in i folks privata hem

IfA: Oansvarig vinkling av Sveriges radio

Skicka sidan till: