annonser
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Assistansförmedling
annons Vivida Assistans
annons Rehab Sation Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Nordica Assistans
annons JAG
annons Maxia Care
annons Backup
annons STIL


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Maria Johansson, DHR - "Barns assistans får inte bli business"

Maria JohanssonRegeringen har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag bedöma hur barns möjligheter till självständighet, delaktighet och utveckling påverkas av att de har personlig assistans.
Detta är en av de svåraste frågorna man kan tala om inom assistans säger Maria Johansson, förbundsordförande för DHR.

Artiklar med samma tema: (43)

TEMA - Anhöriga som assistenter

En totalundersökning av alla assistansberättigade 2011 visade att 20 procent enbart har anhörigassistenter och 63,5 procent har anhörigassistenter någon gång. I de privata arbetsgivar-organisationerna har anhöriga bättre arbetsvillkor men det skiljer sig en del om hur mycket arbetstid de får ha.

TEMA - Maktperspektiv i assistans

Hur kan maktförhållandena se ut mellan assistansanvändare, assistenter, anhöriga och assistansanordnare. Hur kan det se ut när någon bestämmer över någon annan och hur kan det förhindras. Hur kan assistansanvändare med kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar styra över sin assistans?

Assistansen är en stor möjlighet med vissa risker

Ett barn som har assistans har i det en fantastisk möjlighet för att kunna frigöra sig och bli en självständig individ säger Maria Johansson. Assistans ger också möjlighet att ha ett privatliv med sin familj utan några utomstående, där föräldrarna kan vara viktiga som assistenter. Samtidigt finns det risker om familjen är assistenter i för stor utsträckning menar hon.
- Jag menar att assistans till barn både kan främja och stjälpa. Det är inte ovanligt att barn med funktionsnedsättning, oavsett assistansbehov eller ej, blir överbeskyddade och därför självständiga senare än andra. Alla barn måste tillåtas att utvecklas och lära sig att göra saker självständigt.

Det får inte bli business runt barnet

Det man behöver komma bort ifrån är enligt Maria Johansson när barnets assistans blir en business, där familjen får en försörjning i att vara assistenter till barnet och där det tar överhanden.
- Då blir det dels väldigt slutet kring barnet, dels försvinner i värsta fall familjens drivkraft att barnet ska bli så självständigt som möjligt. Man kanske inte låter barnet göra allt det har förutsättningar för att göra, tex lära sig att klara av toalettbesök själv, av rädsla för att assistansen eventuellt ska minskas.

Träffat ungdomar som brutit kontakten med sin familj

Maria Johansson berättar att hon träffat ungdomar som tvingats bryta kontakten med sin familj för att kunna bli självständiga och komma ifrån beroendet av att ha familjen som assistenter.
- Detta är så svårt att tala om.
Varför är det så svårt att tala om detta?
- Alla vill väl tro att de behandlar sina barn på bästa sätt. Många kanske tycker att de gör det också fast man fastnat i vissa mönster. Det kan också finnas skuld, många kan vara medvetna om att de är för överbeskyddande eller har varit det.
En del kanske är rädda att förlora möjligheten att vara assistent till sitt barn om detta kommer upp till diskussion?
- Ja, det vore förfärligt om möjligheten försvann, många föräldrar behövs som assistenter och många barn behöver sina föräldrar som assistenter.
Vad kan man göra för att undvika problem?
- Jag tror det är viktigt att det finns människor med kunskap och lång erfarenhet i handläggningen och hanteringen av barn med assistans. Precis som i andra situationer där det handlar om individuella bedömningar måste vi värna om kompetensen hos dessa och inte sätta för stor tilltro till alla de bedömningsinstrument av skilda slag som dyker upp överallt, säger Maria Johansson.

Maria Johansson intervjuades av Kenneth Westberg 2013-04-25

Skicka sidan till: