Inga tydliga besked från Åsa Regnér

Under en Interpellationsdebatt i riksdagen pressades regeringen vad den tänker göra åt de förändrade assistansbedömningarna. Barn, Äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér gav dock inga tydliga besked till Maj Karlsson från Vänsterpartiet.

Maj Karlsson från Vänsterpartiet hade begärt en Interpellationsdebatt om personlig assistans och frågat Åsa Regnér:
Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att insatsen personlig assistans ska leva upp till de ursprungsintentioner som angavs för lagstiftningen om personlig assistans och som fastslås i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Som svar redovisade Åsa Regnér innehållet i ISF:s slutrapport om att de med störst behov får assistanserättning och att de flesta som förlorar den får stöd från kommunen. En eventuell ändring av lagen måste först utredas och kostnadsberäknas sade hon.

Maj Karlsson replikerade att en ändring av lagen brådskar eftersom de som förlorar sin assistansersättning får en inskränkning i livssituationen som det är omöjligt att sätta sig in i och att kommunernas stöd brister.
Hon hänvisade också till regeringsförklaringen där det bland annat står att "hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas, det är en fråga om jämlikhet och rättvisa"

Åsa Regner medgav att man borde veta mer om vilket stöd kommunerna ger till de som förlorar sin assistansersättning. Hon förstår att det finns mycket otålighet i frågan och sade att det kan vara nödvändigt med en översyn av lagen men hon kunde inte lova något.

Se: Riksdagens interpellationsdebatt om personlig assistans

Skicka sidan till: