Vilhelm Ekensteen, IfA – ”Ekots granskning var sensationsjournalistik”

Vilhelm EkensteenEkots vinkling av bedrägerier inom assistansersättningen i början på januari var sensationsjournalistiskt anser Vilhelm Ekensteen, Ordförande i Intressegruppen för assistansberättigade.

Assistans beskrivs som vård

Vilhelm Ekensteen säger att han inte har något emot att fusk inom assistans granskas men han vänder sig mot att Ekot beskriver assistans som vård av sjuka människor.
– Journalisten avslöjade här sin okunnighet om vad personlig assistans är. Företrädaren för Vårdföretagarna föll in i vårdpratet, men jag tror denne vet bättre, han anpassade sig förmodligen till journalistens fördomsfulla språkbruk.
En andra sak Vilhelm Ekensteen vänder sig mot är det spekulativa sätt som fuskets omfattning beskrivs på.
– Journalisten meddelade indignerat att antalet anmälningar av fusk stigit. Detta är ju med all sannolikhet ett resultat av de motåtgärder som länge borde kommit på plats och är alltså snarast något positivt. Jag vågar gissa att en stor del av de kriminella bedragarna redan är upptäckta eller avskräckta. Men vad ska allmänheten tro?

Starkt ifrågasatta siffror

Ekot talade om att 2-3 miljarder av assistansersättningen går till fusk, en siffra som troligen var hämtad ur Susanne Billums utredning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) som i sin tur tagit siffran från FUT-Delegationen 2007. Den så kallade Expertmetoden som användes för att ta fram dessa siffror har fått stark kritik från Brottsförebyggande rådet och Vilhelm Ekensteen ifrågasätter användningen av dessa.
– Susanne Billum har själv medgivit att det är ytterst osäkra siffror. De har hittills inte verifierats. Billumutredningens tvivelaktiga inkludering av s k överutnyttjande är bara en av flera omständigheter som tyder på att den rättvisande siffran är väsentligt lägre. Vi godtar inte en miljon i assistansbedrägeri, men Ekots upprepade oreserverade trumpetstötar om en högst otillförlitlig siffra uttrycker återigen framför allt viljan att göra intryck.
Ekot jämförde även assistansens kostnader med försvarets och sade att Kostnaden betalas av Försäkringskassan och uppgick till 28 miljarder kronor förra året. En summa som motsvarar två tredjedelar av försvarsbudgeten.
– Personlig assistans är förutsättningen för att personer med stora funktionsnedsättningar ska kunna leva inlemmade i det svenska samhället, leva ett värdigt liv. Om man vill jämföra kostnaderna för det med något annat må det stå var och en fritt, det får gärna ske utan ond vilja, säger Vilhelm Ekensteen.

Tycker dock att mediarapporteringen generellt blivit bättre

Generellt sett har sakligheten trots allt ökat, säger Vilhelm Ekensteen.
– Gränslösheten som i Hallandspolisens spekulationer om tiotals miljarder i fusk för några år sedan har lyckligtvis minskat. Ekot redovisar ofta god, seriös journalistik, det har skett också när det gäller personlig assistans. Men Ekots anslag nu var obalanserat och sensationalistiskt, all eventuell substans försvann den här gången i oseriös vinkling.
Hur bör medierna ta upp och rapportera om det fusk som sker anser du?
– Som med varje socialförsäkring - sakligt och i medvetande om vikten av den rättighet det gäller, säger Vilhelm Ekensteen.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2015-01-21

Skicka sidan till: