annonser
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Saxerna Omsorg
annons Alma Assistans AB
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Vivida Assistans
annons Humana Personlig assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons JAG Personlig assistans
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Rehab Station Assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Socialstyrelsen ska utreda kommunalt beviljad assistans

arkivhögSocialstyrelsen ska till 1 september i år utreda hur många assistanstimmar som beviljas de som tidigare förlorat sin assistansersättning. Utredningen ska även visa skillnader på kommunalt beviljad assistans i olika kommuner och hur många som väljer privata anordnare.

Antalet beviljade assistanstimmar som kommunerna ger de som förlorat sin assistansersättning var något som saknades i den ISF-rapport som i fjol skulle visa följder av Försäkringskassans assistansbedömningar. Detta fick då stark kritik från brukarrörelsen.

Socialstyrelsen ska i uppdraget redogöra:

  • Skillnader på utformningen av kommunalt beviljad personlig assistans i olika kommuner.
  • Vilka riktlinjer kommuner har för personlig assistans, tex vad gäller val av assistent och inflytande över när och hur assistans ska utföras.
  • I vilken utsträckning personer beviljas personlig assistans av kommunerna och i vilken omfattning de får ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. (Skulle kunna innebära att man utreder hur stora timbelopp kommunerna betalar ut i sin beviljade assistans)
  • Hur många med kommunalt beviljad assistans som väljer privata anordnare eller anställer sina assistenter själva.
  • Hur mycket timmar grundläggande respektive andra personliga behov som beviljas av kommunerna.
  • Hur många assistanstimmar kommunerna beviljar de som tidigare fått sin assistansersättning indragen, hur stor skillnaden blivit för dessa personer och vad skillnaden isåfall kan bero på.
  • Hur ofta beslut om personlig assistans i kommunerna överklagas.
  • Hur många Lex Sarah anmälningar det finns som rör personlig assistans beviljad av både kommuner och Försäkringskassan.

Vidare läsning

Tilläggsuppdrag till uppdrag att kartlägga och analysera vissa insatser i LSS

Skicka sidan till: