Socialstyrelsen ska utreda kommunalt beviljad assistans

arkivhögSocialstyrelsen ska till 1 september i år utreda hur många assistanstimmar som beviljas de som tidigare förlorat sin assistansersättning. Utredningen ska även visa skillnader på kommunalt beviljad assistans i olika kommuner och hur många som väljer privata anordnare.

Antalet beviljade assistanstimmar som kommunerna ger de som förlorat sin assistansersättning var något som saknades i den ISF-rapport som i fjol skulle visa följder av Försäkringskassans assistansbedömningar. Detta fick då stark kritik från brukarrörelsen.

Socialstyrelsen ska i uppdraget redogöra:

  • Skillnader på utformningen av kommunalt beviljad personlig assistans i olika kommuner.
  • Vilka riktlinjer kommuner har för personlig assistans, tex vad gäller val av assistent och inflytande över när och hur assistans ska utföras.
  • I vilken utsträckning personer beviljas personlig assistans av kommunerna och i vilken omfattning de får ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. (Skulle kunna innebära att man utreder hur stora timbelopp kommunerna betalar ut i sin beviljade assistans)
  • Hur många med kommunalt beviljad assistans som väljer privata anordnare eller anställer sina assistenter själva.
  • Hur mycket timmar grundläggande respektive andra personliga behov som beviljas av kommunerna.
  • Hur många assistanstimmar kommunerna beviljar de som tidigare fått sin assistansersättning indragen, hur stor skillnaden blivit för dessa personer och vad skillnaden isåfall kan bero på.
  • Hur ofta beslut om personlig assistans i kommunerna överklagas.
  • Hur många Lex Sarah anmälningar det finns som rör personlig assistans beviljad av både kommuner och Försäkringskassan.

Vidare läsning

Tilläggsuppdrag till uppdrag att kartlägga och analysera vissa insatser i LSS

Skicka sidan till: