annonser
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Vivida Assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Saxerna Omsorg
annons JAG Personlig assistans
annons Alma Assistans AB
annons Humana Personlig assistans
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Rehab Station Assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

ISF lämnar slutrapport om assistansbedömningarna

Bild på ISF-rapportInspektionen för socialförsäkringen (ISF), har i rapporten Assistansersättning och kommunala stöd till personermed funktionsnedsättning studerat Försäkringskassans beslut om assistansersättning mellan 2003 - 2013.
De konstaterar att fler får avslag på nyansökningar och att antalet personer som får sin assistansersättning indragen ökat till ca
300 per år.
Samtidigt säger ISF att de totala kostnaderna fortsätter att öka och vill därför se en utredning av hur ambitionen om delaktighet och de ökande kostnaderna ska balanseras i förhållande till varandra.

Slutsatser i Rapporten

 • De som får assistansersättning beviljat är de som har störst behov.
 • Antalet nyansökningar ökar under perioden 2003-2013, andelen avslag har däremot ökat till ca 60 % av de som söker.
 • Antalet som får sin assistansersättning indragen ökade mellan 2008-2010 och ligger sedan dess på ca 300/år.
 • 75 % av de som förlorat sin assistansersättning har året någon LSS-insats beviljad av kommunen. Av dessa 75 % hade 70 % assistans.
 • Runt 30-50 personer/år som förlorat sin assistansersättning har det efetrföljande året inga andra insatser från LSS eller SoL.
 • Den regeringsrättsdom som 2009 fastställde hur grundläggande behov ska tolkas har påverkat bedömningarna men det är oklart hur mycket enligt ISF.
 • ISF är positivt till att Försäkringskassan gjort att bedömningarna blivit mer enhetliga och likartade.

Förslag i rapporten

 • Det behövs förbättringar för att öka klarheten i beslut om assistansersättning.
  ISF vill därför se större enhetlighet i beräkningsmodeller, hur avdrag görs och hur besluten motiveras.
 • Antalet beviljande timmar har ökat vilket gjort att kostnaderna för assistansersättningen fortsätter att öka.
  ISF vill därför se en utredning av hur ambitionen om delaktighet och de ökande kostnaderna ska balanseras i förhållande till varandra.


 • Vidare läsning och reaktioner på rapporten

ISF:s rapport: Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning (2014:19)
Pressmeddelande om rapporten hos ISF.

SHT, Svensk handikapptidskrift - Utan stöd efter indragen assistans

Föräldrakraft - Vilken delaktighet är för dyr, ISF?

Föräldrakraft - Nytt krig om assistans

Skicka sidan till: