Statsvetare sågar bedömningar av assistansfusk

Niklas Altermark

Statsvetarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson på Lunds Universitet, anser att expertmetoden, "expert elicitation", inte är lämplig för att bedöma assistansfusk och att den dessutom använts på ett sätt som strider mot vetenskaplig metodik.

Niklas Altermark, statsvetare – "Expertmetoden totalt olämplig för att bedöma omfattning av assistansfusk"
Citat:

Om man ska spetsa till det kan man säga att man valt använda en våg för att mäta hur lång någon är.

Istället ska man forma en expertgrupp med olika kompetenser, där experterna inte själva är direkt involverade.

Thomas Falks avfärdande av risker med hänvisning till sin egen och kollegors kunskap är ett skolboksexempel på oreflekterad tillit.

Tidigare artiklar

"Bryter mot grunden i det svenska välfärdssystemet"

Martin Klepke

Martin Klepke, politik redaktör på Tidningen Arbetet, anser att regeringen förutsatt att ökande kostnader för assistans beror på överutnyttjande och fusk. Han kallar regeringens skrivning till kassan om att bryta timutvecklingen "sorglig och omöjlig att förstå"

Martin Klepke, Tidningen Arbetet – "Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång"
Citat:

Ur ett ideologiskt/mänskligt perspektiv är denna mening ganska sorglig och omöjlig att förstå.

Jag hade önskat att regeringen och barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér tydligare kunde se det uppenbara hot mot hela systemet som är på väg att ske.

Ju längre tid det..tar att rikta upp politiken kring LSS... desto större blir de negativa följderna för hela partiet.

Tidigare artiklar

S-riksdagsledamot kräver lagändring

Laila Naraghi

Laila Naraghi var Ordförande på den socialdemokratiska partikongressen där det togs beslut om att "intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla". Hon kräver nu en lagändring.

Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – "Lagen måste ändras så att intentionerna i LSS gäller"
Citat:

Grundproblemet kvarstår, dvs att tidigare domstolsutslag i Högsta förvaltningsdomstolen gör att intentionerna i lagen inte uppfylls.

När domutslag gör att lagen inte tolkas som det var avsett från början, måste lagen ändras.

Vår partikongress har beslutat att det är intentionerna bakom LSS-lagstiftningen som ska gälla, då är det vad vi som parti arbetar för.

Tidigare artiklar

Öppnar regeringen för lagändring i LSS?

Åsa Regnér

Åsa Regnér sade i SR-Ekot att hon är öppen för en lagändring om lagens intentioner inte följs. Samtidigt sade Åsa Regnér att kommunerna ska tvingas ta mer ansvar för de som inte får assistansersättning.

Öppnar regeringen för lagändring i LSS?

Tidigare artiklar

Sverige kritiseras på IL-dagen

På den Europeiska IL-dagen den 5 maj uppmärksammades Sverige genom artikeln "Independent Living under Threat in Europe: Sweden" som beskriver den svenska utvecklingen med allt större begränsningar av personlig assistans.

Utvecklingen i Sverige kritiseras på IL-dagen

Tidigare artiklar

"Första gången vi har en regering som är öppet fientlig mot assistans"

Cecilia Blank

Försäkringskassan tolkar om gamla domar och tillämpar de på ett nytt, mer restriktivt, sätt. Det hävdade Maria Persdotter på ett riksdagsseminarium om personlig assistans.

Seminarium om personlig assistans, Cecilia Blanck – "Första gången vi har en regering som är öppet fientlig mot assistans"
Citat:

Maria Persdotter, Ordförande RBU
Försäkringskassan tolkar om gamla domar för att följa regeringens direktiv.

Emma Henriksson
Direktiven till LSS-utredningen duger inte. Om vi får regeringsmakten efter nästa val kommer vi inte kunna använda utredningen utan måste börja om från början.

Ingen utbetalning om assistenters personuppgifter inte lämnats

Christine Liljendahl

Från september 2017 kommer inte assistansersättning att betalas ut om inte Försäkringskassan fått in personuppgifter om en enskild assistent.

Christine Liljendahl, Försäkringskassan – "Om vi inte får in uppgifter om en assistent, betalas det inte ut ersättning för tiden denne arbetat"
Citat:

Vad som händer i de fall det kommer fram att uppgifterna är felaktiga beror på varför anordnaren lämnat dessa.

Är detta en förberedelse inför någon form av särbehandling av assistenter som är närstående?
– Nej det är det inte. Däremot har IVO möjlighet att göra inspektion i de fall assistenten är närstående.

Tidigare artiklar

Alternativen till assistans är dyrare

Hans Knutsson

Företagsekonomen Hans Knutsson visar i en rapport att det blir dyrare om assistans ersätts med t.ex. hemtjänst, om samma servicenivå ska upprätthållas.

Hans Knutsson, Ekonomihögskolan i Lund – "Som att ersätta ett friskt äpple med ett halvruttet päron"
Citat:

Jag vill visa att om vi behåller samma servicenivå så blir alternativen dyrare än personlig assistans.

Det är inte så att hemtjänst är dåligt... men kommunal hemtjänst eller institution tillgodoser primärt grundläggande behov, inte det som gör det möjligt för individen att leva som andra.

Tidigare artiklar

Bidragsbrottsenhet på kassan?

Lars Erik Lövdén

Försäkringskassan bör få en bidragsbrottsenhet som leder förundersökningar, utreder brott och medverkar vid husrannsakningar. Det sägs i utredningen Kvalificerad välfärdsbrottslighet som letts av Lars Erik Lövdén.

Utredning föreslår Bidragsbrottsenhet på Försäkrings-kassan

Tidigare artiklar

Vackra ord men inga konkreta förslag

Åsa Regnér

På en presskonferens en 15 maj presenterade regeringen en ny funktionshinderpolitik. Det var inga konkreta förslag till förändringar, istället presenterades en ny målsättning. Regeringen fick kritik från Likaunika och Handikappförbunden.

Åsa Regnér – "Propositionen handlar inte om några konkreta förslag gällande LSS eller andra individuella stöd"
Citat:

Det jag kan säga är att den nya inriktningen för genomförandet av funktionshinderspolitiken som beslutas i propositionen, där principen om delaktighet är en del, också lyfter fram vikten av individuella stöd och lösningar av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Uppdaterad assistentlöneguide

Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2016 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, män/kvinnor och olika delar av Sverige.

Löneguiden för assistenter uppdaterad

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

  • Intervju med Maj Karlsson, Vänsterpartiet
  • Kenneth Andersson, Ordförande i Socialdemokraternas funktionshinderpolitiska nätverk intervjuas.
  • Intervju med Lars Ohly, ny Ordförande för Handikappförbunden
  • Med mera

Jämför och välj bland 283 assistansanordnare

Assistanskoll listar 283 assistansanordnare, av dessa har 244 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 244 anordnarna har tillsammans 11 607 kunder, vilket motsvarar ca 58 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 73 procent av de som väljer privata anordnare

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

  • Assistans för dig i Sverige AB
  • Fri Assistans STHLM AB
  • Fröken Fridas Assistans AB
  • Omnia Personlig Assistans
  • Shamsen Assistans AB
  • Särnmark Assistans AB

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: