Wenche Willumsen, DHR – ”En fuskdelegation riskerar att påverkas av tidsandan”


Wenche WillumsenI regeringsförklaringen i onsdags sade Stefan Löfven att det ska tillsättas en fuskdelegation med siktet på bland annat personlig assistans. Wenche Willumsen, rättighetspolitisk ombudsman på DHR, befarar att tidsandan kan komma att påverka resultaten.

I regeringsförklaringen den 15 september 2015 nämndes personlig assistans vid ett tillfälle. Stefan Löfven sade att en fuskdelegation ska tillsättas.

Fusket i välfärdssystemen ska bekämpas. Ett arbete påbörjas för att komma tillrätta med missbruk kring personlig assistans och subventionerade anställningar. Välfärden ska skyddas från ekonomisk brottslighet. En ny fuskdelegation tillsätts. Stefan Löfven

Wenche Willumsen tror att Stefan Löfven levererade detta utifrån ett gott syfte, att stävja kriminalitet men tycker samtidigt att tillsättandet pekar åt fel håll.
– När man använder benämningen fusk hamnar användarna i fokus.
Vad kan detta leda till?
– Risken är att kritiken mot personlig assistans som insats förstärks. Det finns de som redan nu tycker att assistans inte är väl använda pengar, de stärks i sin uppfattning.

Finansdepartementet ser till pengarna

Assistanskoll har fått uppgift att fuskdelegationen ska hanteras under Civilminister Ardalan Shekarabi på Finansdepartementet. Det betyder att det i första hand handlar om pengarna säger Wenche Willumsen.
– Det är pengarna man vill komma åt. Problemet är att finansen bara ser till de hårda värdena, det riskerar finnas en kompetensbrist när man värderar reformens värde som mänsklig rättighet.
Den senaste tiden har det varit ganska tyst i media om assistansfusk fortsätter Wenche Willumsen.
– Det var ett tag sedan det gjordes stora avslöjanden, så varför sker detta just nu? Vad har regeringen och Stefan Löfven fått för signaler? Handlar det om att det finns mycket kriminalitet eller tycker Finansdepartementet att personlig assistans kostar för mycket pengar?

Tankarna går till FUT-Delegationen

Mellan 2005 och 2008 verkade Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen) som även den låg under Finansdepartementet. I rapporten Vad kostar felen? sade FUT-Delegationen 2007 att 10,9 % av assistansersättningen var felaktiga utbetalningar, där 6,8 % berodde på medvetna fel från den sökande. Dessa siffror skulle komma att påverka även andra utredningar säger Wenche Willumsen.
– Siffrorna låg bland annat till grund för utredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning av Susanne Billum 2012 som hävdade att 9-15 procent av all assistansersättning beror på fusk och felaktiga utbetalningar.

Återkommer Expertmetoden?

I FUT-delegationen fanns inga konkreta uppgifter som grund för siffrorna. I en intervju på Assistanskoll sade Susanne Billum att de togs fram med hjälp av expertmetoden (expert elicitation). Den innebär att man i brist på fakta låter utvalda personer med stor erfarenhet från olika myndigheter tillsammans göra antaganden och bedömningar av fuskets omfattning. Metoden är mycken tveksam och vi tycker inte från DHRs sida att den ska användas i ett framtida arbete säger Wenche Willumsen.
– Det finns i och för sig inget som är helt objektivt, du kan styra statistik åt ett visst håll, journalistik styr genom att vissa frågor ställs. Men att dra slutsatser om den otillbörliga hanteringens omfattning utifrån kvalificerade gissningar känns inte seriöst.

Tidsandan riskerar påverka resultaten

Det finns stark kritik mot hur expertmetoden användes i FUT-Delegationen från bland annat Johanna Skinnari på Brottsförebyggande rådet, BRÅ och statsvetaren Björn Johnson som bland annat säger att resultaten är godtyckliga och ofta påverkas av tidsandan. Även Wenche Willumsen ser en sådan risk.
– Den kritik som lyfts fram tex Björn Johnson att detta påverkas av tidsandan tycker jag är mycket viktigt. Jag minns att jag vid en hearing i Socialutskottet sade att tidsandan påverkar domare i Förvaltningsdomstolar eftersom det är människor som lever i samhället och läser media. Då blev dåvarande ordföranden Kenneth Johansson mycket upprörd över att jag kunde beskylla domare för detta, de agerar alltid objektivt sade han.

Wenche Willumsen intervjuades av Kenneth Westberg 2015-09-17

Skicka sidan till: