Nyhetsbrev 2008 04 28

TEMA - Riskkapitalföretag kommer in i assistansbranschen, Del 1

Det senaste halvåret har Polaris Equity köpt Frösunda LSS AB och Procuritas har köpt majoritetsägandet i Olivia Assistans.
I en serie på nio artiklar uttalar sig ledande assistanordnare, ekonomer, och företrädare för assistansberättigade om hur de ser på riskkapitalföretag och assistansbranschens framtid. Först ut är Göran Fredriksson, VD i Frösunda LSS AB och Karsten Inde, VD i Olivia Holding.

1. Göran Fredriksson, Frösunda LSS AB - "Om fem år bör vi vara dubbelt så stora"
publicerad 28 april, citat från artikeln:

"Det är naturligt att en del kan reagera på den här typen av tydliga finansiella aktörer som ägare, men utvecklingen är nog här för att stanna"
"Flera länder håller på att införa brukarstyrd assistans liknande den svenska modellen. Det vore en spännande utmaning att exportera personlig assistans till exempelvis Frankrike och Tyskland"
"Hittills har det varit stuprörstänkande när gäller ekonomi för olika insatser, men olika insatser skulle kunna samordnas och effektiviseras" "exempelvis rehabiliteringsinsatser mycket väl kunna vara en del i assistenternas arbetsuppgifter"

2. Karsten Inde, Olivia Holding - "Vi vill femdubbla omsättningen"
publicerad 28 april, citat från artikeln:

"Målet är att företaget Olivia Holding inom tre, fyra år ska äga företag i vårdsektorn som tillsammans har 1,5 miljarder i omsättning, en femdubbling mot idag alltså"
Om en framtida börsnotering av Olivia Holding "Det känns mycket spännande eftersom assistenter och brukare då skulle kunna bli delägare i bolaget genom att köpa aktier på börsen, man kan gå på bolagsstämma en gång per år och ställa styrelsen inför rätta"
"Kommer de företag ni förvärvar att behålla sina gamla företagsnamn?
- Det kan bli både och, beroende på vad som är lämpligt i det aktuella fallet, vi för en dialog med företagsledningarna om detta i samband med förvärvet."

Lagförslaget om assistansersättning klubbades i riksdagen

Den 10 april godkände riksdagen lagförslaget Kostnader för personlig assistans, lagen börjar gälla 1 juli 2008. Dessförinnan hade socialutskottet godkänt lagförslaget den 3 april. Socialutskottet ska dock följa upp följderna av att egna arbetsgivare inte kan ha sparad assistansersättning mer än sex månader.
Intervju med Ordföranden och en ledamot i Socialutskottet

Jämför och välj bland 125 assistansanordnare

Hittills har 125 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 3541 kunder, vilket är 25 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 56,73 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror dec 2006)

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når 720 kommunala LSS-handläggare och biståndsbedömare, 222 assistansanordnare, 1197 e-postadresser för handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, assistenter.

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org
www.assistanskoll.se en online-tjänst av Independent Living Institute


Skicka sidan till: