Göran Fredriksson, Frösunda LSS AB - "om fem år bör vi vara dubbelt så stora"

Det danska riskkapitalföretaget Polaris Equity köpte i december 2007 Frösunda LSS AB av Praktikertjänst. Göran Fredriksson, VD, vill nu att företaget ska befästa sin position som ett av Sveriges ledande privata assistansföretag.

Göran Fredriksson om varför affären gjorts och vad den innebärGöran Fredriksson

När Praktikertjänst för ett par år sedan tog beslut om att renodla sin verksamhet till hälso- och sjukvård samt tandvård gick Frösunda LSS AB gick ut i en auktionsprocess som slutade med försäljning till Polaris Equity. Göran Fredriksson sitter kvar som VD i Frösunda LSS AB.
- För att driva ett så stort företag som Frösunda LSS AB, behövs det, utöver en bra verksamhetside, kunskap i att använda sina resurser på effektivast möjliga sätt. I assistansbranschen är riskkapitalister en ny företeelse, men inom exempelvis äldreomsorgen är alla de större aktörerna ägda av riskkapitalister eller mer korrekt uttryckt privateequity aktörer. Det är naturligt att en del kan reagera på den här typen av tydliga finansiella aktörer som ägare, men utvecklingen är nog här för att stanna.
Varför var Frösunda LSS AB intressant för Polaris?
- I Sverige är omsorg fortfarande till största delen offentligt drivet, men det finns en mycket tydlig trend, det blir mer och mer privata aktörer, och vi är en av de största, vi har dessutom ett respekterat varumärke.
Göran Fredriksson är kvar som VD även efter att Frösunda LSS AB köpts av Polaris, annars är styrelsen helt ny, ägaren följer det i den här branschen vanliga mönstret att låta styrelsen vara med och investera i bolaget berättar Göran Fredriksson.
- Om du har en del av dina privata pengar investerade så ger det lite extra glöd. Det sätter också en extra apostrof kring ansvarstagandet.
Hur bemöter du oron att riskkapital ska plocka ut stora vinster och att det blir mindre kvar till assistansen?
- Att det är kunden som väljer och skulle vi upplevas missbruka pengarna kommer kunden att välja bort oss. Ytterst handlar det om att använda resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Allt företagande handlar om att inte gå med förlust utan att få en rimlig avkastning på sin investering och att få rimligt betalt för den risk man tar. Här skiljer sig inte riskkapitalister från andra ägare.

Göran Fredriksson om att samarbeta med kommunerna

Ett sätt att växa vore enligt Göran Fredriksson att Frösunda LSS AB skulle kunna bli samarbetspartner med kommuner i att driva assistans. Kommunerna skulle då kunna vara kvar som ägare till verksamheten, samtidigt som de har ett samarbete med Frösunda LSS AB.
- Vissa kommuner vill snäva in vad de arbetar med och inte vara så mycket mångsysslare som idag, det vore naturligt att de har strategiska samarbetspartners.
Formerna för samarbetet kan enligt Göran Fredriksson variera men innebära att Frösunda LSS AB äger och driver enheter tillsammans med en kommun, eller har ett partnerskap.
- Då handlar det mer om att kommunen är med och äger en verksamhet snarare än att blanda kommunalt och privat arbete ute i verksamheten.
Kan det bli aktuellt att köpa kommunala enheter? Nacka kommun sålde ju nyligen ut sin hemtjänst.
- Ja det tror jag, Vellinge kommun har nästan ingenting kvar på utförarsidan, de fokuserar istället på att vara kompetenta beställare av tjänsterna, trenden har stadigt gått mot att kommunerna släpper mer och mer.

Göran Fredriksson om hur Frösunda LSS ABs administration ska effektiviseras

Göran Fredriksson berättar att man redan börjat effektivisera sin administration genom att specialisera och renodla medarbetarnas roller.
- Vissa i personalen ska vara bra på administration, andra på marknadsföring, ytterligare andra på att hitta nya kunder. Den här renodlingen leder till att vi kan ha färre administratörer sett till antalet uppdrag, vilket höjer effektiviteten.
Göran Fredriksson menar att kunderna inte kommer att märka så stor skillnad utan tvärtom uppleva personalen som mer närvarande då de närmaste cheferna över assistenterna kommer att ägna mindre tid åt administration och mer åt att kvalitetssäkra assistansuppdraget.
- Effektiviseringen kan innebära att exempelvis skapa effektivare löneprocesser. Tiden med kunden, som inkluderar arbetsledarna, skall vara maximerad. Om du slipper ren administration kan du som arbetsledare mycket väl hantera ett tiotal kunder.

Göran Fredriksson om framtiden för branschen personlig assistans

Göran Fredriksson tror att det kommer att bli en konsolidering av branschen vilket innebär att många små aktörer kommer att försvinna. Dels beror detta på inflödet av riskkapital, men främst på de tuffare krav som är på gång från politiskt håll.
- LSS-kommittén talar om krav på tillstånd, tuffare kvalitetskrav och certifiering för utförarna. Många mindre aktörer kommer då att tycka att det blir för jobbigt och väljer kanske att sälja, vi kommer att få se ett antal företag som blir större.
Branschen är dessutom intressant för riskkapital eftersom det finns det en tydlig trend att de offentliga insatserna minskar i omfattning och de privata ökar enligt Göran Fredriksson som tycker att det är positivt att branschen tillförs kompetens, kapital och kreativitet.
- Branschen är mycket stabil, vi påverkas inte mycket av konjunkturens upp och nedgångar. Däremot finns det politiska osäkerheter i branschen som jag tror skrämt investerare tidigare.
Tänker du på 85 procentförslaget?
- Exempelvis, jag tror ju inte på den modellen, all detaljreglering skrämmer bort ägande. Jag tror att det istället gäller att hitta ett ramverk för den här typen av verksamhet.
Hur ser du på oron att mångfalden hotas om stora aktörer uppstår?
- Det är en obefogad oro, det är tvärtom positivt om det uppstår några större aktörer som kan fungera som pådrivare i branschen och mot politiker, och det kommer att finnas ett fortsatt behov av små assistansföretag.

Göran Fredriksson om att innehållet i assistansen kan komma att förändras

Det kommer att bli stora förändringar i innehållet i assistansen tror Göran Fredriksson. Om alla insatser får ett statligt huvudmannaskap förändras spelplanen genom att frågan om vem som ska betala försvinner. Idag finns en risk att en funktionshindrad inte får rätt insats utan att beslutet styrs av vilken "plånbok" som drabbas.
- Hittills har det varit stuprörstänkande när gäller ekonomi för olika insatser, men olika insatser skulle kunna samordnas och effektiviseras. LSS är en rättighetslagstiftning och ska vara det, men samtidigt skulle exempelvis rehabiliteringsinsatser mycket väl kunna vara en del i assistenternas arbetsuppgifter.
Assistenterna skulle alltså kunna få fler uppgifter?
- Ja, det skulle ge en större nytta för kunden, nu när assistansen utvecklats fram på ett så framgångsrikt sätt borde vi tala om hur innehållet i tjänsterna kan bli bättre istället för att tala om försämringar.

Göran Fredriksson om framtidsutsikterna för Frösunda LSS AB

När Polaris Equity gör sin exit och säljer Frösunda LSS AB om kanske fem-sex år tror Göran Fredriksson att Frösunda LSS AB hunnit växa betydligt.
- Vi har bara runt fyra procent av den totala marknaden och ca femton procent av den privata marknaden. Det finns med andra ord goda förutsättningar att växa. Om vi tittar fem år tillbaka, så har vi utan riskkapital blivit dubbelt så stora, det är ingen orimlig utvecklingstakt även fortsättningsvis.
Vad tänker du händer med Frösunda LSS AB efter exit?
- Det är svårt att säga, det finns många olika alternativ, börsnotering, uppköp av ett annat riskkapitalföretag eller ett annat företag i branschen. Den svenska LSS-lagstiftningen är på många sätt unik i Europa och många länder tittar på oss.
Göran Fredriksson tror att det längre fram kan finnas möjligheter att driva verksamhet liknande Frösunda LSS AB i flera europeiska länder och hänvisar till en Rapport från Verket för näringslivsforskning, Nutek, där vård och omsorg nämns som en exportmöjlighet.
- Det privata vårdföretaget Capio driver exempelvis sjukvård i England och Spanien. Flera länder håller på att införa brukarstyrd assistans liknande den svenska modellen. Det vore en spännande utmaning att exportera personlig assistans till exempelvis Frankrike och Tyskland, säger Göran Fredriksson.

Jan Dahlqvist på Polaris Equity om köpet av Frösunda LSS AB

Köparen till Frösunda LSS AB, Polaris Equity är ett danskt riskkapitalföretag som investerar i mindre och medelstora företag i Danmark och Sverige. Bland investerarna i Polaris Equity finns bland annat AP Möller-Maersk, Danske Bank och ATP Private Equity.
Jan Dahlqvist, partner på Polaris Equity och styrelseledamot i Frösunda LSS AB, säger att han ser en styrka i att Frösunda LSS AB är ett välskött företag med hög etik, en tydlig kvalitetsprofil, att det finns i hela landet och är en av de få stora aktörerna i branschen. Det ger företaget stora möjligheter att växa.
- Det mest naturliga en organisk tillväxt, genom att fler kunder väljer Frösunda LSS AB. Samhällets kostnader för alla typer av LSS-insatser överstiger idag 40 miljarder kronor så potentialen är enorm.
Ser du möjligheter till förvärv?
- Ja, om vi kan hitta företag som passar ihop med Frösunda LSS ABs värdegrund.
Ser ni möjligheter till effektivisering av administrationen?
- Vi måste alltid effektivisera och i den här branschen måste målet vara att maximera resurserna mot kunden. Ren administration är nödvändigt men skall kosta så lite som möjligt, säger Jan Dahlqvist.

Jan Dahlqvist på Polaris Equity om framtidsutsikterna

Frösunda LSS AB köptes av Polaris Equity II, Polaris andra riskkapitalfond som etablerades 2005 med ett kapital på 2.5 miljarder kr. Frösunda LSS AB är den femte investeringen som görs i Sverige, tidigare investeringar i fonden är AddPro, Jetpak, Emotron och Fiskarhedenvillan AB. Jan Dahlqvist kan inte säga exakt när en exit kommer att ske, dvs när Frösunda LSS AB kommer att säljas.
- Det finns i dagsläget inget exakt svar på den frågan. När vi hjälper ett företag att utvecklas har vi alltid ett långsiktigt perspektiv, långt ifrån kvartalsekonomitänkandet.
Till hur stor del är köpet av Frösunda LSS AB lånefinansierat?
- Den avviker inte från vad som är normalt i den här typen av förvärv.
Hu ser du på framtiden för branschen personlig assistans?
- Sverige är ett föregångsland med sin LSS-lagstiftning, som har ökat livskvaliteten för många människor. Reformen kostar mycket men jag tror det finns en stor skattevilja hos svenska folket för denna typ av insatser. En viss avmattning tror jag vi får räkna med i volymtillväxten, men vi kommer däremot att få se en utveckling i form av nya tjänster till kunderna, säger Jan Dahlqvist.

Göran Fredriksson och Jan Dahlqvist intervjuades av Kenneth Westberg 2008-04-09

Länk: Frösunda LSS AB
Länk: Polarisequity
Rapport från NUTEK: Vård och omsorg - en bransch med tillväxtpotential


Skicka sidan till: