Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningarna

Arbetsdomstolen meddelade idag att visstidsanställningar i personlig assistans är förenliga med Lagen om anställningsskydd, LAS. Anställningsformen blir därmed kvar i personlig assistans.

Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningar i personlig assistans

Tidigare artiklar

"Försäkringskassan bekräftar att de nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar"

Cecilia Blanck, Föreningen JAG I två exempel visar Cecilia Blanck att barn fått färre assistanstimmar efter 1 jan 2023 jämfört med före årsskiftet. Orsaken är att fler timmar dras av efter att föräldraavdraget infördes.

Cecilia Blanck, JAG – "Försäkrings­kassan bekräftar att de nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar"
Citat:

Det förvånar oss att Anna Viberg nekar till att Försäkringskassan har kunskap om konsekvenserna.

Läs mer: Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Försäkrings­kassan vantolkar föräldraavdraget"

Kassan försvarar tolkning av föräldraavdraget

Anna Viberg, Försäkringskassan Det går ännu inte att svara på om barn beviljas fler eller färre timmar efter införandet av föräldraavdraget, säger Försäkringskassan som bemöter kritiken från JAG.

Anna Viberg, Försäkringskassan – "Föräldraavdraget ska göras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning"
Citat:

Försäkringskassan har ingen statistik som visar om föräldraavdraget innebär att barn beviljas fler eller färre timmar.

Tidigare artiklar

"Ser med oro på hur kassan tolkar föräldraavdraget"

Johan Klinthammar, RBU Johan Klinthammar undrar om domstolarna påverkas av yttre faktorer som fuskdebatten eller om de tar de ekonomiska aspekter i sina assistansbeslut.

Johan Klinthammar, RBU – "Ser med stor oro på hur Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget"
Citat:

RBU har många gånger påtalat till politikerna att det krävs en attitydförändring hos Försäkringskassan.

Tidigare artiklar

"Många är inte medvetna om att synen på personer med funktionsnedsättning förändrats"

Margareta Persson, författare Personlig assistans kunde införas på nittiotalet eftersom tidsandan var i exakt rätt läge, säger Margareta Persson. I dagens tidsanda tror hon inte assistansen kunnat införas.

Margareta Persson, författare – "Många är inte medvetna om att synen på personer med funktionsnedsättning förändrats"
Citat:

Människosynen har utvecklats till att "nu räcker det", mer än så här ska inte människor med funktionsnedsättningar kunna kräva.

Tidigare artiklar

Humanas dom kommer 21 juni

IVO 31 januari återkallade IVO Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Humana överklagade och fick inhibition att driva verksamheten vidare. 21 juni kommer Förvaltningsrättens dom.

Humanas dom i Förvaltningsrätten 21 juni

Tidigare artiklar

24-timmarspass blir möjliga

Jeanette Hedberg, förhandlingschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR Det blir möjligt att söka undantag för att arbeta 24 timmarspass med inkluderad jourtid. Det har Kommunal och SKR/Sobona kommit överens om.

Jeanette Hedberg, SKR: Från 1 feb 2024 kan arbetsgivare i personlig assistans besluta om 24-timmarspass
Citat:

Arbetsgivaren tar beslutet helt utifrån brukarens behov. Beslutet fattas på högsta nivå och gäller ett år i taget.

Tidigare artiklar

"24-timmarspass har fördelar för både personal och verksamhet"

Per Östlund, arbetsrättsexpert, Vårdföretagarna Till skillnad från andra yrkesgrupper finns det både fördelar för assistenterna och verksamhetsskäl att jobba 24-timmarspass, säger Per Östlund, Vårdföretagarna.

Per Östlund, Vårdföretagarna – "24-timmarspass har fördelar för både personal och verksamhet"
Citat:

Är det något jobb där det kan vara okej att jobba 24 timmar i sträck så är det personlig assistans.

Tidigare artiklar

Färska lönesiffror för assistenter

Mynthög Privatanställda assistenters medeltimlön var 147,70 kr i sep 2022, en ökning med 1,3 %. Kommunala medelmånadslöner steg med 2,0 % till 25 800 kr.

Nya lönesiffror för personliga assistenter

Tidigare artiklar

"Kommunerna alltmer ovilliga bevilja assistans"

Cecilia Blanck, Föreningen JAG Kommunerna har själva drivit på en mer restriktiv rättspraxis. Genom att tidsbegränsa alla beslut, kan de hela tiden göra nya bedömningar, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Kommunerna alltmer motvilliga att bevilja assistans"
Citat:

Vår generella spaning är att kommunerna gör allt snävare bedömningar, vi ser en ren ovilja att ta kostnader.

Tidigare artiklar

S vill införa statligt huvudmannaskap

Socialdemokraterna, Karin Sundin Statligt huvudmannaskap skulle ge bättre möjligheter att bekämpa välfärdskriminalitet och klara situationer där behovet av eller kostnaderna för assistans ökar mycket.

Socialdemokraterna, Karin Sundin – "Det vi tagit ställning till är att vi vill införa ett statligt huvudmannaskap"
Citat:

Frågan om behovsbedömningarna handlar som jag ser det i grunden om hur Försäkringskassan arbetar.

Tidigare artiklar

Lönehöjningar i HÖK och PAN

Mynthög SKR/Sobona och Kommunal har förhandlat om löneökningar för perioden 1 april 2023 - 31 mars 2024. Lönerna höjs med 4,1 % i linje med "märket" i industrin.

Löneökningar, OB och lägstalön i HÖK o PAN

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer om hur Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget
 • Intervju med person som förlorat sin assistans vid flytt mellan kommuner
 • Dom 31 maj i AD om visstidsanställningar i assistans
 • Humanas dom i Förvaltningsrätten 21 juni
 • Med mera

Jämför och välj bland 208 assistansanordnare

Assistanskoll listar 208 assistansanordnare. 175 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 172 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • AO Assistans AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • ENKV Personlig Assistans
 • GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living
 • Glaucus Assistans AB
 • God Assistans i Värmland AB
 • Iustitia Assistans AB
 • Kavon Care AB
 • Konsensus Personlig Assistans
 • LS Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • SAAND Service & Omsorg AB
 • Älvsborgs assistans AB

Skicka sidan till: