Nyhetsbrev 2009-07-27

Länsstyrelsen Gotlands län kritiserar riktlinjer för personlig assistans i Gotlands kommun.

Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"
Citat:

"Varför ska du tvingas flytta om du är ensamstående och har ett radhus eller ett litet hus med tre rum och kök? Om du valt att ha ett vardagsrum, ett sovrum och ett arbetsrum har du rätt att få hjälp med städning i tre rum"

"Gotlands kommun menar att en uteplats är maxnivån, jag tycker inte man kan sätta en sådan begränsning. Det kanske inte är rimligt att assistenterna sköter ett jättegrönsaksland eller släpar på stora potatissäckar, men vilka trädgårdsuppgifter som är rimliga måste avgöras från fall till fall"

"Även kommunen är skyldig att som utförare följa intentionerna i LSS. Alla vill inte ha en privat utförare, vissa vill ha sin assistans utförd av kommunen"

Tidigare artiklar om kommunala riktlinjer

Vårdföretagarna uttalar sig om behovsbedömningsinstrumentet samt "personlig service med boendestöd"

Göran Fredriksson, Ordförande i "bransch personlig assistans", Vårdföretagarna - "Instrumentet som ska bedöma behovet av assistans liknar ett indiskt reptrick"
Citat:

"det blir en besparing som paketeras i professionella bedömningskriterier. Det hade isåfall varit ärligare att säga "vi har inte råd att ha en så här dyr reform, vi måste spara". Då hade man kunnat föra en diskussion och haft en öppen politisk debatt. Nu ska det istället lösas av en vetenskaplig metod som står över allting"

"För att den nya LSS-insatsen ska passa in i kommunernas LOV-program riskerar den att bli än mer hemtjänstlik med tydliga definitioner med vad som får göras och inte göras. Då kommer det att bli svårt att leva upp till "goda levnadsvillkor"

Tidigare artiklar om behovsbedömningsinstrumentet

Debattartikel av Adolf Ratzka om olika sätt att jämföra anordnare

Adolf Ratzka, - Är assistansanvändare lika som bär? - Olika sätt att jämföra anordnare
Adolf Ratzka jämför Assistanskolls och Assistansvals olika metoder för att jämföra anordnare.
Citat:

"Det går inte att rösta fram den assistansordnare som är bäst för alla. Vad som är bra assistans för den ena kan vara en dålig lösning för en annan. "Personlig" assistans är en högst individuell och ingen kollektiv företeelse"

"Någon som exempelvis tidigare enbart haft kommunen som anordnare och som inte kunde påverka något, kanske tolkar "självbestämmande" som att vara med när arbetssökande asistenter intervjuas. Medan för en kund, som tidigare varit arbetsgivare för sina assistenter, kanske "självbestämmande" innebär att kunden sätter assistenternas löner"

Frösunda LSS AB om de senaste företagsförvärven

Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB - "Vi har köpt de företag vi vill ha"
Det senaste året har riskkapitalägda Frösunda LSS AB köpt assistansföretagen Personal Care, Argolis/Marks Assistans och Vitanova.
Citat:

Har den ekonomiska krisen påverkat förutsättningarna att vara ägda av en riskkapitalfond och att expandera genom att förvärva konkurrenter?
- Just nu påverkas vi inte eftersom vi inte har några förvärv på gång. Generellt påverkas naturligtvis alla affärer som kräver någon typ av lånefinansiering eftersom bankerna i princip "stängt butiken" för företagslån. Investeringstunga företag har det nog värre i det här läget.

Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2009
Assistansföretag och assistanskooperativ listas i storlek efter antal kunder. Listningen visar också vilka företag som ingår i olika ägarkoncerner.

Assistans kan ges till personer med SoL-insatser

Zeinab Ghailan, VD, Din Assistans, - "Vi har avtal om att utföra assistans till personer som har SoL-insatser"
Din Assistans får i tre fall samma ersättning som schablonbeloppet för assistansersättning, idag 247 kr/timme.
Citat:

"Vi har avtalat med kommunerna om att insatsen ska utföras enligt målen i LSS och att vi verkställer insatserna i samråd med kunden. En viktig skillnad för kunden är dock att kommunen kan säga upp avtalet"

"Jag tycker det vore en positiv utveckling om personer med funktionsnedsättningar som får stöd via SoL tillförsäkras "goda levnadsvillkor" på samma sätt som i LSS"

TEMA- Arbetsmiljölagen

Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra"
Citat:

Vissa menar att egna arbetsgivare sitter på två stolar genom att de ska företräda både sina egna och assistenternas intressen..
- Att säga så är att förutsätta att personer med funktionshinder inte klarar av att vara arbetsgivare. Alla småföretagare sitter i någon mening på två stolar… Även en restaurangägare har arbetsmiljöansvar för sina anställda samtidigt som det finns ett intresse av att driva restaurangen effektivt"

"När det brister ska någon, rimligtvis assistenten, anmäla bristerna till Kommunal eller Arbetsmiljöverket som ska göra sitt arbete och utöva tillsyn"

Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"
Citat:

"Vi hade ett fall där en assistent hela tiden fick sitta på en pall i hallen tills arbetsgivaren behövde hjälp med något. I ett annat fall fick assistenterna inte gå på familjens toalett"

"Om assistenten har kunskaper i och vill hoppa fallskärm med brukaren, vilket Alen Fazlic tog som exempel, är väl det ok. Det viktiga är att en arbetsuppgift inte är farlig och att ingen tvingas till något. De riktigt svåra situationerna uppstår när arbetsuppgifter känns obehagliga, men där det är svårt att precisera vad som är obehagligt"

Om att delegera arbetsmiljöuppgifter till assistansberättigade
"Om man klarar av det är det ok, men det kan bli problematiskt exempelvis om man inte ingriper i tid, kanske av hänsyn till brukaren om denne blir kränkt. Idag är arbetsmiljödelegering inte reglerad som exempelvis när en undersköterska delegeras att dela ut medicin. Jag kan tycka att det i det här fallet borde finnas en skriftlig delegering till den assistansberättigade"

Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel"
Citat:

"Det dyker i snitt upp ett landsting om året som säger att vissa hjälpmedel ska bekostas av arbetsgivaren, trots att det inte finns andra intäkter för anordnarna än assistansersättningen.
Vilken sorts hjälpmedel gäller detta?
- Det kan vara hissar, liftar, hjälpmotorer till rullstolar, duschstolar och allt möjligt"

"För den assistansberättigade som berörs är det en stor fråga och arbetsmiljön för assistenterna blir lidande om inte nödvändiga hjälpmedel finns tillgängliga"

Tidigare artiklar om Arbetsmiljölagen

Artikelserie i Dagen om LSS-kommitténs slutbetänkande och Försäkringskassans hårdare bedömningskriterier

Kommande artiklar

Ytterligare intervjuer om arbetsmiljöfrågor i personlig assistans. Artiklar om marknadsföringsmetoder hos assistansföretag.

Jämför och välj bland 140 assistansanordnare

Hittills har 140 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor Tillsammans har de 4028 kunder, vilket är 26 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 52 procent av alla somanlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror april 2009)

Just nu uppdaterar många anordnare sina profiler vilket gör att antalet anordnare som uppges delta i Assistanskoll tillfälligt kan vara lågt.

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2307 e-postadresser varav ca 270 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.orgSkicka sidan till: