Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB - "Vi har köpt de företag vi vill ha"

Det senaste året har riskkapitalägda Frösunda LSS AB köpt assistansföretagen Personal Care, Argolis/Marks Assistans och Vitanova. Enligt Göran Fredriksson har man nu förvärvat de företag man vill ha och vill i fortsättningen växa organiskt.

Om nyligen gjorda förvärv

Frösunda LSS AB har det senaste året förvärvat tre assistansverksamheter, Personal Care, Argolis/Marks Assistans och Vitanova. Göran Fredriksson, VD i Frösunda LSS AB säger att man valt företag som passar ihop med Frösunda LSS AB.
- Vi har köpt företag med liknande kultur och värderingar, de uppköpta företagen har det gemensamt att de byggts upp av personer som själva har funktionshinder eller som har närstående med funktionshinder.
Frösunda LSS AB ägs, via ett holdingbolag, av Polaris Equity, en riskkapitalfond baserad i Danmark. De förvärvade företagen blir nu dotterbolag till Frösunda LSS AB och får behålla sina företagsnamn.
- Vi vill inte släta ut deras profiler, de får behålla sin särart istället för att inordnas i Frösunda LSS AB. Deras arbetssätt är vanligtvis utvecklat för en viss typ av kunder.
Finns det samordningsfördelar?
- Ja, ju mindre pengar vi kan lägga på administrativa kostnader desto mer kan gå ut mot kunderna. Vi kan samordna exempelvis ekonomi, IT-frågor och löneadministration, dotterbolagen kan använda de stödsystem som Frösunda LSS AB byggt upp.
Har den ekonomiska krisen påverkat förutsättningarna att vara ägda av en
riskkapitalfond och att expandera genom att förvärva konkurrenter?
- Just nu påverkas vi inte eftersom vi inte har några förvärv på gång. Generellt påverkas naturligtvis alla affärer som kräver någon typ av lånefinansiering eftersom bankerna i princip "stängt butiken" för företagslån. Investeringstunga företag har det nog värre i det här läget. Assistansföretag kräver väldigt lite investeringar.

Framtidsutsikter för Frösunda LSS AB

Enligt Göran Fredriksson har Frösunda LSS AB nu förvärvat de företag man vill ha, och har kontor över hela landet. Koncernen har idag ca 1100 kunder av de drygt 18 000 personer som har assistans via Försäkringskassa eller kommun. Nu vill man delta i upphandlingar, växa organiskt genom att fler assistansberättigade välja Frösunda LSS AB och dess dotterbolag, samt utveckla andra delar av företaget.
- Idag är 75 procent av tjänstevolymen i koncernen assistans, vi vill även utöka våra andra produkter som gruppboenden och daglig verksamhet som idag är koncentrerade till Mälardalen.
Vad tror du sker efter att Polaris Equity gjort sitt i Frösunda?
- Inte mer än att vi får en ny ägare. Jag var själv fundersam när Polaris Equity köpte upp oss, men har sett att de är långsiktiga genom att gör verksamheten livskraftig. De har gett oss professionalitet i att hantera pengarna och bli mer effektiva, säger Göran Fredriksson.

Göran Fredriksson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-07-05

Vidare läsning

Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2009
Assistansföretag och assistanskooperativ listas i storlek efter antal kunder. Listningen visar också vilka företag som ingår i olika ägarkoncerner.


Skicka sidan till: