Schablonbeloppet för 2015

Assistansersättningens timbelopp för 2015 blir 284 kr, vilket innebär en höjning med 4 kr eller 1,4 %. Det är den lägsta höjningen någonsin.

Schablonbelopp för 2015 fastställt

Assistanskoll har intervjuat Vårdföretagarna, IfA, JAG, DHR och Arbetsgivarföreningen KFO om hur de ser på höjningen av schablonbeloppet.

Reaktioner på höjningen av schablon­beloppet
Citat:

Vilhelm Ekensteen, Ifa
För många assistansberättigade blir det ett kliv tillbaka i utvecklingen när regeringen beskär levnadsvillkoren genom att dra in de ekonomiska medlen.

Wenche Willumsen, DHR
Att politiker är överens när det gäller funktionshinderfrågor är ingen nyhet. Det är snarare vårt gissel att de är så överens att det i sig bromsar utveckling...

Arbetsgivarföreningen KFO, Hanna Kauppi
Ett problem är det låga intresset för verkligheten och förståelsen exempelvis för vad som är lönekostnader inom den personliga assistansen.

Fler artiklar om schablonbeloppet

Föreningen JAG vädjar till regeringen om schablonbeloppet
Citat:

Bara de kollektivavtalade lönehöjningarna för vår personal innebär en kostnadsökning på närmare 7 kronor per assistanstimme under 2015.

Vi är mycket oroade över Försäkringskassans förslag till nytt schablonbelopp för 2015.

Fredric Käll, Vårdföretagarna – "Assistansens framtid hotas under 2015"
Citat:

Vi är oroliga för att frågan inte är prioriterad och att man klubbar igenom samma höjning som förra året, eller det Försäkringskassan rekommenderar, vilket är 1,4 %.

Om efterskottsbetalning införs nästa år behöver vi betala ut en, och för vissa anställda till och med två, månadslöner, innan vi får ersättning.

Detta kan mycket väl bli slutet för reformen som vi känner till den.

Utgår man från en felaktig människosyn?
– Ja, man utgår från att felet är vinst, att få det bättre är en naturlig drivkraft hos människan.

Tidigare artiklar

Försäkringskassans arbetstidskontroll drabbar egna arbetsgivare

Sedan augusti kontrollerar Försäkringskassan att arbetstidslagstiftning följs vid utförd assistans. Konsekvenserna för egna arbetsgivare får nu mycket hård kritik. Samtidigt medger Vårdföretagarna att arbetstidsreglerna inte följts i branschen.

Försäkringskassan, Tomas Sundberg – "Arbetstidslagstiftningen går före undantag i kollektivavtalen"
Citat:

Vi försökte verkligen ta hänsyn till om vi kunde positivt särbehandla anhöriga som assistenter men vi kom fram till att det inte går.

Om assistenter hos egna arbetsgivare
Ordinarie arbetstid är högst 40 timmar i veckan i genomsnitt under 4 veckor.

Hur ser du på att det nu blir mycket mindre flexibilitet med arbetstider för assistenter hos egna arbetsgivare?
– Det är en konsekvens av de bestämmelser som nu gäller i vårt uppdrag i 51 kap. 16§ i socialförsäkringsbalken

"Fuskutredningen" visade ärenden där assistenter arbetat väldigt mycket och vi har tidigare inte kunnat sätta stopp för det. Vi har i flera ärenden sett att anhörigassistenter arbetat i stor omfattning.

Bo Gunnar Karlsson – "Försäkringskassan verkar blind för konsekvenserna för egna arbetsgivare"
Citat:

Jag fick besked att de tänker kräva återbetalning av sex timmar därför att en assistent arbetat mer än 40 timmar i genomsnitt under september.

De övriga(assistenterna) kan inte täcka upp utan att spränga de tidsgränser som nu gäller.

Jag tror att de är så oerhört inriktade på att följa lagen att de blir blinda för konsekvenserna.

Då får vi (anhöriga) "arbeta" mer gratis eftersom det är ok om vi "arbetar" dygnet runt bara vi inte arbetar som assistenter.

Detta kan leda till att vissa har tidsmålvakter som organiserade kriminella använt vid assistansfusk.

Fredric Käll, Vårdföretagarna – "EG-direktivet om arbetstid har inte alltid följts i assistansbranschen"
Citat:

I praktiken har det sneddats både här och där vilket reaktionerna mot Försäkringskassans kontroll nu visar.

Kommunal är den part som ska kontrollera att arbetstidslagarna följs. Det har de inte gjort mer än i flagranta fall.

Det är dock viktigt att de nu verkligen följer upp och kontrollerar detta hårt, annars kommer de oseriösa aktörerna att fortsätta.

Om assistenter måste bolagisera sig själva för att assistansen ska kunna utföras, då är något mycket fel.

Arbetsgivarföreningen KFO – "Försäkringskassan tolkar lagen om arbetstid m.m i husligt arbete selektivt"
Citat:

Redovisningen till Försäkringskassan ställer krav som inte överensstämmer med vare sig gällande rätt eller kollektivavtal.

Egna arbetsgivare kan inte åtnjuta kollektivavtalets begränsningsperiod. Samtidigt …får de inte tillämpa lagen om arbetstid m.m i husligt arbete fullt ut.

Försäkringskassans hantering av arbetstiden …har inte överhuvudtaget hanterats i arbetsgivarsidans sittningar.

KFO kommer nu att skriva till berört departement och försöka förmå lagstiftaren till att lagen om arbetstid m.m i husligt arbete antingen tas bort och ersätts av arbetstidslagen eller görs semidispositiv … så att kollektivavtal möjliggörs.

Tidigare artiklar

Nya regeringen

Åsa Regnér, med bakgrund i RFSU blir ny Barn, Äldre- och jämställdhetsminister. Hon har nu ansvar för frågor som rör LSS och personlig assistans.

Åsa Regnér utsedd till Barn, Äldre- och jämställdhetsminister

Starta bolag för din assistans

Det är möjligt att ha ett eget aktiebolag som man köper sin personliga assistans av. Jessica Smalaand berättar hur det går till och varför hon gjort det.

Jessica Smalaand, assistansberättigad – "Jag vill ha största möjliga självbestämmande i min assistans"
Citat:

Jag hade nog blivit egen arbetsgivare om inte regeln funnits att man måste återbetala allt som inte använts under den sex månader långa avräkningsperioden.

Det är dels bra att ha en buffert inför oförutsedda utgifter, dels har jag stora utgifter emellanåt när jag är ute och reser.

Eftersom jag inte har utgifter för kontor, kontorspersonal osv har jag kunnat ge högre löner och bättre förmåner till mina assistenter.

Jag startade bolaget i slutet av 2011 precis innan tillståndsgivningen började införas….Jag lade säkert ner 20-30 timmar på att skriva den.

Förändringar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Den 24 september uppdaterades det frågeformulär som anordnarna i Assistanskolls jämförelsetjänst besvarar. Förändringarna görs för att göra frågorna tydligare.

Länk till frågeformuläret OBS! Detta är bara ett exempel, det går inte att skriva i detta dokument.

Förändringar den 24 september 2014

 • Frågan "Har kunden sista ordet om vilka som arbetar som assistenter" ändras till:
  • "Väljer kunden själv vilka som arbetar som assistenter?
  • Kommentar: Eftersom arbetsgivaren kan säga nej till att anställa en viss person vill vi inte vara lika kategoriska i frågan som tidigare.
 • Rubriken "I assistansen ingår: (utan extra kostnad för kunden)" när anordnaren redovisar vad som ingår eller inte ingår i assistansen ändras till:
  • "Ingår följande tjänster i anordnarens assistans?"
  • Kommentar: Vi vill göra frågan tydligare och anser det är underförstått att allt bekostas via assistansersättningen. Vi har dessutom tidigare infört frågan "Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättningsskyldig till assistansanordnaren?"
 • Frågan "Har varje kund/medlem en egen budget där det avsätts ett visst belopp till anordnarens administrationskostnader? Resten går då till assistenters löner/lönebikostnader, utbildning och assistansomkostnader som kunden kan vara med och påverka." ändras till:
  • "Har varje kund/medlem en egen budget som denne är med och påverkar och där det avsätts ett visst belopp till anordnarens kostnader för administration m.m.? Kunden har insyn i sin budget och budgetuppföljning."
  • Kommentar: Frågan förenklas genom att vi tar bort vissa villkor i frågan. Nu kan alla anordnare som låter kunden vara med och påverka en budget där en viss summa avsätts till anordnarens administration (ibland kallad administrationsavgift) svara ja på frågan. Vi förutsätter dock att kunden har insyn och budgetuppföljning. Vi är medvetna om att det efter en budget kan bli medel över som då är anordnarens medel som kan användas till tex återinvestering eller vinst.
 • Frågan "Kan oanvända assistansomkostnadspengar sparas åt kund för framtida assistansomkostnader och kan dessa användas efter ett byte av anordnare?" ändras till:
  • "Kan oanvända medel för assistansomkostnader sparas åt kund för framtida assistansomkostnader och kan dessa användas för utgifter i assistansen efter ett byte av anordnare?"
  • Kommentar: Vi vill undvika att frågan tolkas som kunden efter ett byte kan få kontanter som denne kan göra vad den vill med. Förutsatt att finns ett avtal finns hos den förste anordnaren kan ju assistansomkostnadsmedel som lagts undan användas till utgifter i assistansen efter ett byte till en ny anordnare.

Assistanskolls behovsräknare

Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervju med ISF, om den rapport som ska visa vad som hänt de som förlorat sin assistansersättning.
 • Intervju med STIL om deras skuggrapport till ISF-rapporten. (där nio personer som förlorat sin assistansersättning intervjuas)
 • Intervjuer om följder av Försäkringskassans kontroll av assistenternas arbetstider.
 • Intervju om sexualitet i assistans
 • Med mera

Få ut det bästa av personlig assistans

Andreas är ofta väldigt trött och irriterad på morgonen. och för att underlätta gör han och assistenterna exakt likadant varje morgon, så de slipper prata med varandra. ”Så flyter det på och helt plötsligt sitter man där påklädd. Det är jätteskönt”.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 269 assistansanordnare

Assistanskoll listar 269 assistansanordnare, av dessa har 235 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 235 anordnarna har tillsammans 10385 kunder, vilket motsvarar ca 52,4 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 89 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 15 889 (jan 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58,9 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 89 procent av den privata marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • AdeoCare AB
 • Bra Liv Sverige AB
 • Järna Assistans AB
 • L&S Assistans AB
 • Wheels Assistans AB

75 anordnare har nyligen uppdaterat sin profil


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: