Åsa Regnér blir Barn, Äldre- och jämställdhetsminister

Åsa RegnérI den nya S-MP regeringen som presenterades idag är Åsa Regnér, Barn- Äldre- och jämställdhetsminister med ansvar för frågor som rör funktionshinder och personlig assistans.

Åsa Regnér tog en kandidatexamen i spanska, tyska och konstvetenskap vid Stockholms universitet i början av 1990-talet. Hon har tidigare varit utredare på TCO, planeringschef på justitiedepartementet och arbetat under förre jämställdhetsministern Jens Orback. Hon var Generalsekreterare i RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, mellan 2007 och 2012. Hon blev landchef för UN Women i Bolivia 2013.

I Regeringsförklaringen sägs följande (sid 3-4) som kan antas beröra LSS och personlig assistans:

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram. Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och breddas. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa.


Tidigare intervjuer med Åsa Regnér

OmVärlden: I extremt odemokratiska samhällen far kvinnor ofta ännu mer illa än i andra samhällen

Ottar: Åsa Regnér springer vidare

UN Women: Hur omvandlar man lagar till verklighet?

Feministisktperspektiv: Aborträtten behöver fler försvarare

SVD opinion: Omskärelse kränker pojkars rättigheter


Skicka sidan till: