Schablonbeloppet för 2015 fastställt

Assistansersättningens timbelopp för år 2015 blir enligt beslut från regeringen 284 kr/timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 4 kr eller 1,4 procent, vilket är den lägsta höjningen någonsin. Regeringens motivering är i princip samma som den förra regeringens.

Enligt regeringens budget del 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg (sid 179-180) beror den lägre uppräkningen på:

att det inför beslutet av 2014 års timschablon framkom att den del av schablonen som avser administration, kompetensutveckling och assistansomkostnader m.m. (de s.k. övriga kostnaderna) var för högt beräknad i förhållande till Försäkringskassans allmänna råd.

Enligt denna motivering dras det i budgeten tillbaka motsvarande 350 miljoner från anslaget till assistansersättning för 2015. Regeringen hänvisar alltså till i princip samma motivering som den tidigare borgerliga regeringen hade när de gjorde den då historiskt låga höjningen av timbeloppet 2014.

Branschen har vädjat om en större höjning

Både Föreningen JAG och Vårdföretagarna/KFO har inför beslutet om 2015 års timbelopp krävt en större höjning och har bland annat sagt att de har avtalade lönehöjningar under 2015 för personliga assistenter som motsvarar en höjning av timbeloppet på 7-8 kr.

Vidare läsning

Regeringens budget del 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg (sid 179-180 rör anslag till assistansersättning)

Se intervju med tidigare regering: Regeringen minskar anslaget till timschablonen

Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Assistansens framtid hotas under 2015”

Föreningen JAG vädjar till regeringen om schablonbeloppet

Se Assistanskolls statistik över schablonbeloppets utveckling sedan det infördes 1 september 1997.

Skicka sidan till: