Föreningen JAG vädjar till regeringen om schablonbeloppet

I den kommande budgetpropositionen tar regeringen beslut om hur mycket assistansersättningens schablonbelopp ska räknas upp. Föreningen JAG vädjar nu i ett brev till Barn, Äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om en höjning som kan framtidssäkra personlig assistans.mynthög

Försäkringskassan föreslår en höjning av schablonbeloppet för 2015 med 4 kr till 284 kr, vilket motsvarar en ökning på 1,4 %. Detta anser JAG är för lite och säger att man har kollektivavtalade lönehöjningar för 2015 som motsvarar 7 kr/assistanstimme. Sedan tillkommer den borttagna rabatten på arbetsgivaravgiften för ungdomar. JAG säger att de skulle tvingas säga upp kollektivavtalet och omförhandla lönerna vid en mycket låg höjning.

JAG säger sig oroas än mer av rykten om att det kanske inte blir någon höjning alls. 2014 räknades schablonbeloppet upp med 1,8 %. Det var en historiskt låg ökning som bland annat berodde på att den tidigare regeringen under Barn och Äldreminister Maria Larsson drog tillbaka pengar, eftersom man ansåg att schablonbeloppet räknats upp för mycket under tidigare år. Regeringen planerade att göra på samma sätt fram till 2017.

Det återstår nu att se vad den nya regeringen gör. Cecilia Blanck på Föreningen säger följande om sina förväntningar.
- Vi hoppas att regeringen förstår att det behövs en högre ambitionsnivå för att tillgodose behoven hos assistansanvändarna med de största funktionsnedsättningarna. Egentligen handlar det om att fördela befintliga resurser mer rättvist, d v s mer till dem som behöver mer.


Vidare läsning

Föreningen JAG: Framtidssäkra assistansen Åsa Regnér

Vårdföretagarnas och Arbetsgivarföreningen KFO:s gemensamma skrivelse till regeringen om schablonbeloppet

Vårdföretagarna har krävt höjning med 2,86 procent till 288 kr.

Skicka sidan till: