Bo Gunnar Karlsson – ”Försäkringskassan verkar blind för konsekvenserna för egna arbetsgivare”

Bo Gunnar KarlssonBo Gunnar Karlsson är far till och ombud för Peter Jannesson som är egen arbetsgivare. Han har just fått sitt första återkrav av assistansersättning eftersom en av hans assistenter arbetat sex timmar för mycket i september. Samma assistent får inte ut en heltidslön eftersom arbetet består av så mycket jourtimmar.

Kontroll av arbetstider sedan augusti

Sedan augusti i år kontrollerar Försäkringskassan att assistenter följer arbetstidslagstiftning med tillhörande undantag i kollektivavtal, när utförd assistans rapporteras. Försäkringskassan hävdar nu att 40-timmars arbetsvecka och fyra veckors beräkningsperiod att fördela arbetstid i är det som gäller när assistenter anställda hos egna arbetsgivare ska redovisa utförd assistans. Assistenter hos en assistansberättigad som köper assistans av en anordnare får däremot arbeta 48 tim/vecka i genomsnitt och fördela arbetstiden i en beräkningsperiod på upp till 12 månader.

Egen arbetsgivare sedan i somras

Peter Jannesson har haft assistansersättning sedan 2006 och har idag 16 timmar assistans och 8 timmar jour/väntetid per dygn. Han har tidigare köpt assistans av en anordnare men blev egen arbetsgivare i juli 2014 och har kollektivavtal via Arbetsgivarföreningen KFO. Bo Gunnar Karlsson berättar bakgrunden.
– Fram till 2011 drev vi eget assistansbolag för ungefär 8 assistansberättigade. Därefter hade Peter Jannesson sin assistans i ett privat assistansföretag. På grund av hur assistansekonomin sköttes där, valde vi dock att ta över ansvaret själva.

Första återkravet har kommit

Bo Gunnar Karlsson berättar att det första återkravet efter att arbetstidskontrollen införts nu kommit och att det avser arbetstiderna i september.
– Jag fick besked att de tänker kräva återbetalning av sex timmar därför att en assistent arbetat mer än 40 timmar i genomsnitt under september. Den assistent som arbetat sex timmar för mycket har trots detta inte ens motsvarande en heltidslön, hans totala arbetstid var 178 timmar och i det ingår ungefär 25 timmars jour. Det återstår dock att se hur beslutet ser ut när kommuniceringen med Försäkringskassan är klar.
Men, det spelar ingen roll om det är 4, 6 eller 60 timmar som krävs tillbaka menar Bo Gunnar Karlsson, principen är densamma och för oktober ser han betydligt större problem eftersom någon assistent har semester, en annan är föräldraledig.
– De övriga kan inte täcka upp utan att spränga de tidsgränser som nu gäller. Det fungerar heller inte praktiskt med hur mycket vikarier som helst. Varken för assistenterna eller för min son.

Kassan tolkar lagen mycket snävt

Bo Gunnar Karlsson har vetat om vad som var på gång och har försökt hålla gränserna.
Vilken information har ni fått om de nya reglerna?
– Den enda information jag fått är den som jag själv snappat upp, jag har inte sett någon riktad information om detta från Försäkringskassan.
Arbetsgivarföreningen KFO har nyligen kritiserat Försäkringskassan för hur de tolkar lagstiftningen på området. I lagen om arbetstid m.m i husligt arbete som gäller för assistenter anställda av egna arbetsgivare finns ingen skrivning om jourtid. Trots detta ska jourtiden ingå i total arbetstid. Det finns även andra paragrafer i lagen Bo Gunnar Karlsson anser att Försäkringskassan bortser från.
– I 2§ står det att det finns en möjlighet att förlänga ordinarie arbetstid med 12 timmar/vecka i genomsitt om det finns barn eller annan hushållsmedlem, som icke kan taga vård om sig själv”. I 3§ står det att ”När särskilda skäl föreligger, får övertid tagas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor, dock högst 300 timmar under ett kalenderår”. Trots detta räknar kassan enbart 40 timmar i veckan utan att ta hänsyn till varken förlängning eller övertid.
Varför tror du Försäkringskassans tolkar som de gör?
– Man undrar ju om de vill ha bort den här gruppen, men jag tror inte de tänker så. Jag tror att de är så oerhört inriktade på att följa lagen att de blir blinda för konsekvenserna.
Egentligen borde lagen om arbetstid i husligt arbete, tas bort och ersättas med Arbetstidslagen, ATL som gäller för andra assistenter, menar Bo Gunnar Karlsson.
– Lagen om arbetstid i husligt arbete är en lag som gällt för hembiträden på 40-talet, det är absurt att den överhuvudtaget används i professionell verksamhet idag.

Fler assistenter får sämre betalt

De nya reglerna påverkar assistenterna i allra högsta grad säger Bo Gunnar Karlsson. Det kommer att behöva anställas fler assistenter när de inte längre kan jobba lika mycket som tidigare.
– Att jour räknas som ordinarie arbetstid innebär att assistenterna måste arbeta färre dagtimmar med full lön. Detta ger lägre löner och det blir i praktiken omöjligt för assistenterna att täcka upp som vikarier för varandra vid oförutsedda händelser.
Assistenter som idag har en heltidslön kommer bara att få ut kanske 75 % eftersom det ingår så mycket jour.
– Många kommer att tvingas lämna ett arbete de trivs med för att kunna försörja sig.

Kommunal är inte intresserade

Assistanskoll har varit i kontakt med Kommunal för att höra hur de ser på detta men de har avböjt att kommentera frågan.
Hur ser du på Kommunals tystnad?
– Jag har också kontaktat dem och fått samma reaktion. Jag tror att de dels inte vill ta strid om detta eftersom det krävs ett regeringsbeslut. De riskerar då att komma i konflikt med en nytillsatt regering. Men den största orsaken tror jag är att de vet att detta drabbar främst assistenter hos egna arbetsgivare.
Varför skulle det vara ett hinder?
– De ser helst att deras medlemmar är anställda av kommuner eller större företag, hos egna arbetsgivare har de inte en motpart att förhandla med på samma sätt, därför tycker de inte om den arbetsgivarformen. De har lite motstånd även mot privata företag men egna arbetsgivare är något de tycker katten släpat in.

Konsekvenser för Peter Jannesson

Peter Jannesson får nu fler nya assistenter och assistentbyten. Han bor i egen lägenhet men blir nu tvingad att bo hemma hos sina föräldrar oftare, om det inte går att få tag i vikarier, säger Bo Gunnar Karlsson.
– Då får vi ”arbeta” mer gratis eftersom det är ok om vi ”arbetar” dygnet runt bara vi inte arbetar som assistenter. Jag och min fru hade tex tänkt åka på en resa om några veckor men det är inte säkert att det är möjligt nu.
Eftersom Peter Jannesson är egen arbetsgivare som inte får gå med vinst, återbetalas alla oanvända medel var sjätte månad. Det finns alltså inga reserver att ta pengar från.
– Den assistansersättning som Försäkringskassan nu kräver tillbaka får Peter Jannesson ta av från egna medel. Assistenterna arbetar enligt kollektivavtal och måste få sin lön även om Försäkringskassan kräver tillbaka delar av den.

Inbjuder till fusk

Det nya systemet kommer enligt Bo Gunnar Karlsson troligen att göra att fler väljer att fuska med tidrapporterna.
– Detta kan leda till att vissa har tidsmålvakter som organiserade kriminella använt vid assistansfusk, alltså personer som egentligen inte arbetar men som sätts upp på tidrapporter. Eller så fördelar man tiderna mellan assistenterna så att det stämmer med kassans krav, även de i verkligheten arbetat annorlunda. Då blir det två tidsredovisningssystem, ett till kassan och ett internt för löneutbetalningar som kassan inte kan se.

Kassan upphäver sina egna ”gynnande förvaltningsbeslut”

Bo Gunnar Karlsson anser att de nya reglerna innebär att Försäkringskassan upphäver ”gynnande förvaltningsbeslut” de själva har fattat.
– Ett ”gynnande förvaltningsbeslut” ska inte en beslutande myndighet kunna ändra på annat än om behovet förändrats. Här är assistansen utförd helt i enlighet med beslut och inget behov har minskat.

Ska överklaga beslutet

Bo Gunnar Karlsson väntar nu på resultatet av kommuniceringen med Försäkringskassan om de timmar som ska återbetalas. Han tror dock inte att något kommer att ändras.
– Min erfarenhet är att Försäkringskassan i princip aldrig ändrar något i ett kommuniceringssvar.
Vad tänker ni göra?
– Strida på alla sätt som går. Formell överklagan, även om det troligen är meningslöst och i bästa fall innebär 6–12 månaders väntan, kontakta media, politiker. Försöka få Kommunal att förstå att detta drabbar deras medlemmar.
Eftersom Bo Gunnar Karlsson anser att Arbetsmiljöverket borde vara den granskande och sanktionerande myndigheten när det gäller arbetstidsfrågor funderar han även på att anmäla ”brottet” dit.
– Vi funderar på att Peter Jannesson anmäler sig själv till Arbetsmiljöverket för brott mot arbetstidsreglerna. Om den myndigheten vidtar åtgärder i form av sanktion så är han straffad av två myndigheter för samma ”brott”. Enligt svensk lag får inte det ske, säger Bo Gunnar Karlsson.

Bo Gunnar Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2014-10-21

Skicka sidan till: