Löneökningar, OB och lägstalöner i HÖK och PAN

mynthögSveriges Kommuner och Regioner, SKR/Sobona och Kommunal har förhandlat om löneökningar för perioden 1 april 2023 - 31 mars 2024. Lönerna höjs med 4,1 % i linje med "märket" i industrin. PAN-avtalet visstidsanställda assistenter och anhörigvårdare. HÖK-Avtalet och AB-avtalet gäller fastanställda assistenter i kommuner och vissa assistansföretag.

PAN-20-avtalet (Personliga assistenter och anhörigvårdare)

Avtalstid: 2020-11-01–2024-03-31

Löneökningar: 1 april 2024: Timlönen höjs med 6,80 kr, vilket följer "märket" i LO:s centrala avtal.

Lägstalön: Från 1 jan 2024 höjs lägstalön till 130,70 kr per timme.

OB/jour: Tillägg för OB och jour räknas 1 april 2023 upp med 4,1 %

(OBS! För anhörigvårdare i PAN ingår OB/jour i timlönen)


HÖK 20 och AB 20
(Fastanställda personliga assistenter)

Avtalstid: 2020-11-01–2024-03-31

Löneökningar: 1 april 2023: Lönerna ökar från 1 april med i genomsnitt 1 125 kr. Lönerna ska förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är alltså garanterad en viss löneökning.

Lägstalön: 1 jan 2024: Lägstalönerna höjs med 1 350 kr. De nya lägstalönerna blir därmed 23 850 kr för dem med yrkesförberedande gymnasieutbildning och för övriga blir den 21 570 kr.

OB: Tillägg för OB och jour räknas 1 april 2023 upp med 4,1 %


Vidare läsning

Jämförelse av kollektivavtal på Assistanskoll

Överenskommelse om utrymme vid löneöversyn 2023 enligt huvudöverenskommelse från 2020

Överenskommelse om uppräkning av särskilda ersättningar bland annat PAN 2023

SKR, Sveriges kommuner och regioner: Överenskommelse med Kommunal om löneökningsutrymme 2023


Skicka sidan till: