Sobonas KFS-avtal upphör 31 mars 2024

KFS(eller PASS-avtalet) upphör den 31 mars. Återstående företag flyttas över till Sobonas PAN-avtal.

I ett förhandlingsprotokoll den 2 feb 2024 mellan Kommunal och Sobona framgår det att Kommunal sagt upp KFS avtal för personlig assistans, PASS och att Sobona avser att inte teckna detta avtal igen.

PAN-avtalet ska gälla för återstående företag

Kommunal och Sobona kom överens om att förlänga KFS-avtalet till 31 mars och att PAN-avtalet därefter ska gälla för
samtliga Sobonas medlemmar inom personlig assistans. De företag som flyttas över till PAN från KFS avtalet är "Real vård och omsorg" och "Solrosa Assistans".

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Förhandlingsprotokoll den 2 feb 2024 mellan Kommunal och Sobona

Övergångsregler för särskilda ersättningar fr o m 2024-01-01 t o m 2025-03-31 för bolag som tillämpar branschavtal PASS

Läs mer på Assistanskoll om Kollektivavtal och anställningsvillkor inom personlig assistans


Skicka sidan till: