Jasmina Helander, Fremia – ”Vi vill teckna ett kollektivavtal anpassat för egna arbetsgivare”

Jasmina Helander
Jasmina Helander

En kammarrättsdom från juni 2022 kräver att alla egna arbetsgivare följer lagen om arbetstid i husligt arbete. Eftersom Fremias kollektivavtal bygger på bland annat arbetstidslagen, kan avtalet inte längre tillämpas för egna arbetsgivare, säger Jasmina Helander.

Fremia har under pågående förhandlingar med Kommunal lyft behovet av att teckna ett kollektivavtal som är anpassat för assistansberättigade som är egna arbetsgivare. Orsaken är att nuvarande kollektivavtal inte kan tillämpas eftersom Kammarrättsdomarna i Mål nr 9334-21 och 9335-21 från juni 2022 innebär att avtalet strider mot lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (även kallad hushållslagen) berättar Jasmina Helander
– Det är tyvärr en lag som är ofullständig och dåligt anpassad för en modern arbetsgivare, därför vill Fremia säkerställa av vi har ett kollektivavtal som följer lagen och täpper till de hål som lagen innehåller.

Kortare begränsningsperiod

Den största skillnaden för egna arbetsgivare som är medlemmar i Fremia är att kammarrättsdomen innebär att arbetstiden nu inte kan fördelas inom begränsningsperioden på sex månader utan måste fördelas inom fyra veckor, säger Jasmina Helander.

Regler om pensioner och försäkringar hotas

Om arbetsgivaren inte omfattas av ett kollektivavtal, kan inte heller kollektivavtalade pensioner och försäkringar erbjudas den anställde, fortsätter Jasmina Helander.
– För en egen arbetsgivare som vill erbjuda pensioner och försäkringar blir det dyrare att teckna motsvarande lösningar utan kollektivavtal, vilket är en omöjlighet utifrån hur personlig assistans ersätts idag. Ett modernt och anpassat kollektivavtal skulle omhänderta allt detta.

Den svenska modellen åsidosätts

Hushållslagen reglerar inte jourtid, det saknas en tvingande dygnsvila och övertiden kan vara 300 timmar/år i stället för 200 timmar/år. Detta eftersom den inte lyder under EU-lagstiftning och nationell arbetstidslag, säger Jasmina Helander.
– Hushållslagen är inte anpassad efter en verksamhet som personlig assistans. En skillnad jämfört med tex en au pair som bor i hemmet och endast arbetar vissa timmar är att personlig assistans ofta omfattar flertalet anställda som är schemalagda dygnet runt. Det ställer helt andra krav på arbetstidsförläggningen. Att lagen är tvingande gör att den svenska modellen åsidosätts, då parterna inte kan göra nödvändiga branschanpassningar.

Riskerar återkrav

Om en egen arbetsgivare fortsätter följa arbetstidsregler i Fremias nuvarande kollektivavtal som utgår från ATL, t ex tillämpar sex månaders begränsningsperiod för ordinarie arbetstid, kan det nu drabba den assistansberättigade hårt, säger Jasmina Helander.
– Farhågan är att det kan leda till att egna arbetsgivare riskerar stora återkrav
Vilka råd vill ni ge till assistansberättigade som är egna arbetsgivare?
– Se till att i dagsläget följa lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Följ Fremias uppdaterade riktlinjer kring schemaläggning, som gäller specifikt för egna arbetsgivare. Håll dig uppdaterad kring de pågående avtalsförhandlingarna och säkerställ att du tar del av de nyheter och den information som skickas ut.

Lagändringar behövs

Fremias mål nu är att göra det bästa av situationen och teckna ett kollektivavtal som omfattar egna arbetsgivare som i största möjliga mån harmonierar med övrig arbetsmarknad, säger Jasmina Helander.
– På längre sikt bör lagstiftaren överväga ändringar i hushållslagen. En tänkbar lösning är att göra lagen semidispositiv, det vill säga att centrala parter på arbetsmarknaden i kollektivavtal ska kunna göra väl avvägda justeringar som passar verksamheten.
Borde kanske lagen ändras så att Arbetstidslagen gäller alla personliga assistenter?
– Det är förstås också en möjlig väg för lagstiftaren att gå som skulle underlätta för parterna att fortsätta teckna branschanpassade kollektivavtal för alla personliga assistenter, säger Jasmina Helander.

Jasmina Helander intervjuades av Kenneth Westberg 2023-09-07


Vidare läsning

Fakta om arbetstidslagstiftning i personlig assistans

Skicka sidan till: