Nytt kollektivavtal Fremia - Kommunal

Fremia, KommunalDet nya avtalet innebär 7,4 % lönehöjning på två års tid. Uppsägningstiden för personliga assistenter som varit anställda mer än 10 månader utökas den 1 sep 2024 från två veckor till en månad. En arbetsgrupp ska utreda nya arbetstidsregler för tex dygnspass, de börjar isåfall gälla 1 sep 2024.

Kort om avtalet

  • Avtalet gäller 1 okt 2023 till 31 oktober 2025.
  • Lönerna höjs med totalt 7,4 %. Från 1 okt 2023 med 993 kr/mån (5,77 kr/timme) och från 1 okt 2024 med 875 kr/mån (5,09 kr/tim)
  • Lägstalönerna höjs till 22 044 kr/mån (128:16 kr/timme) från 1 jan 2024 och till 22 919 kr/mån (133:25 kr/tim) från 1 jan 2025. 
  • OB-, jour- och beredskapsersättningar höjs med 4,1 % från 1 jan 2024 och med 3,3 % från 1 jan 2025.
  • Från 1 jan 2024 höjs restidsersättning från 45 kr till 48 kr/timme inklusive semesterlön för högst sex timmar per kalenderdygn.
  • För anställning för viss tid så länge uppdraget varar och vikariat gäller (från 1 sep 2024) 1 månads uppsägningstid efter 10 månaders anställningstid.
  • 1 månads uppsägningstid gäller vid tillsvidareanställning som avslutas när assistansanvändaren inte längre har behov av assistansen, vid längre sjukhusvistelse eller när assistansanvändaren avlider.
  • Arbetsgivaren ska genomföra individuella lönesamtal med varje arbetstagare om uppställda mål, resultat utifrån de fastslagna lönekriterierna: Samarbetsförmåga, Omdöme, Kommunikativ förmåga, Förmåga att ta ansvar, Förmåga till adekvat bemötande. Från 1 okt 2024 ska lönesamtal skriftligen dokumenteras.
  • En arbetsgrupp tillsätts för att utreda frågan om arbetstid. Arbetsgruppen ska utreda EU:s arbetstidsdirektivs betydelse för avtalet. Om arbetsgruppen kommer överens om förändringar i arbetstidsreglerna, ska de nya reglerna träda i kraft 1 sept 2024.
  • Se våra intervjuer med Fremia, Vårdföretagarna och SKR/Sobona om nya arbetstidsregler för tex dygnspass: När och hur förändras arbetstidsreglerna för personliga assistenter?


Vidare läsning

Information från Fremia

Information från Kommunal

Jämför alla kollektivavtal på Assistanskoll

Skicka sidan till: