Försäkringskassan, Katarina Granath – ”Kammarrättsdomen har inte gjort att Försäkringskassan ser frågan på ett annat sätt”

FörsäkringskassanArbetstiden för en assistent kan fortfarande regleras i kollektivavtal även om lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete annars skulle vara tillämplig. Samma tillämpning som tidigare gäller, säger Katarina Granath.

Fremia: ”egna arbetsgivare riskerar återkrav”

Fremia intervjuades nyligen på Assistanskoll och sade då att Kammarrättsdomen Mål nr 9334-21 9335-21 innebär att deras kollektivavtal strider mot lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (även kallad hushållslagen) och att deras medlemmar som är egna arbetsgivare, nu riskerar återkrav från Försäkringskassan om de inte följer lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Försäkringskassan anser dock inte att domen har sådana följder i deras handläggning, säger Katarina Granath, områdeschef, Funktionsnedsättning.
– Kammarrättsdom som Fremia hänvisar till är enskild dom utan prejudicerande verkan, den påverkar inte vår handläggning eftersom vi inte var part i målet. I Försäkringskassans handläggning följs samma tillämpning som tidigare, det vill säga att arbetstiden för en assistent kan regleras i kollektivavtal även om lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete annars skulle vara tillämplig.

Ingen arbetsrättslig bedömning

Det innebär att Försäkringskassan i detta fall inte gör en arbetsrättslig bedömning av om kollektivavtalet uppfyller kraven i svensk lagstiftning, säger Katarina Granath.
– Myndigheten ser endast till den tid som den enskilde redovisar. Tillämpningen finns beskriven i vägledningen för assistansersättning.
På sid 180 i vägledningen står det ”Arbetstiden för en assistent kan regleras i kollektivavtal oavsett om det är arbetstidslagen eller lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete som annars skulle vara tillämpliga”.
Så assistansberättigade som är egna arbetsgivare måste inte följa arbetstidsreglerna i ”Lagen om arbetstid i husligt arbete” om de har kollektivavtal via Fremia som följer ATL?
– Försäkringskassans tillämpning finns beskriven i vägledningen för assistansersättning. Som jag tidigare sagt har den inte ändrats till följd av domen, säger Katarina Granath.
Vad kan hända om en egen arbetsgivare som är med i Fremia nu följer arbetstidsregler i Fremias kollektivavtal som utgår från ATL, tex vad gäller beräkningsperioden för ordinarie arbetstid, kan det bli återkrav?
– Försäkringskassan kan bara uttala sig generellt om tillämpningen såsom den finns beskriven i vägledningen för assistansersättning, men myndigheten kan inte uttala sig om hur utfallet skulle bli i ett enskilt ärende på Försäkringskassan, säger Katarina Granath.

Arbetar för att förbättra sin information

Det är den som beviljats assistansersättning som väljer om hen ska anställa själv eller köpa assistans. Det är viktigt att den som väljer att anställa själv är införstådd med vad det innebär, både gällande det ansvar som följer av att vara arbetsgivare och vad det innebär i form av redovisning till Försäkringskassan, säger Katarina Granath.
– Vi kontaktar därför den som anmäler att hen ska börja anställa själv och informerar både muntligt och skriftligt. Vi kommer också att omarbeta informationen på fk.se, säger Katarina Granath.

Katarina Granath intervjuades av Kenneth Westberg 2023-09-12


Skicka sidan till: