Nyhetsbrev 2008 05 22

TEMA - Effekter av förändrad lagstiftning i LASS, Lagen om assistansersättning, Del 1

I fyra artiklar beskrivs följder av och reaktioner på den förändrade lagstiftningen i LASS, Lagen om Assistansersättning som börjar gälla den 1 juli 2008. Förändringarna sker utifrån propositionen "Kostnader för personlig assistans" och berör assistansberättigade och assistansanordnare.
I de två första artiklarna uttalar sig Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson samt expertis på Skatteverket och Försäkringskassan.

1. Skatteverket -"Hela assistansersättningen ska räknas som inkomst i näringsverksamhet"
Citat från artikeln:

Kenneth Johansson, Ordförande Socialutskottet
"Vad innebär det att företagen inte får ha klientmedelskonton?
- Att företagen inte får använda avräkningskonton i bokföringen, som den assistansberättigade har tillgång till. Assistansersättningen ska inte kunna finnas på ett konto där den assistansberättigade kan disponera pengarna"

Mikael Sindhal, Skatteverket
"Det har förekommit att brukare fått en del av assistansersättningen som en sorts skattefri inkomst. En assistansanordnare kanske har avlönat nära anhöriga till brukaren eller andra assistenter till en låg lön, då har det blivit pengar över till brukaren, assistansanordnaren kan också ha tjänat på detta genom att ha fått fler kunder i företaget"

Mikael Sindhal, Skatteverket
"Får inte egna arbetsgivare, som måste redovisa assistansersättningen och återbetala oanvända medel var sjätte månad en nackdel i möjligheten att ha sparade medel, gentemot de som köper assistans?
- Assistansanordnaren kan ju hantera sparade medel mer än sex månader, så det verkar ju troligt att det i den meningen blir en fördel för deras kunder jämfört med egna arbetsgivare"

2. Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"
Citat från artikeln:

Tomas Sundberg, Försäkringskassan
"Kraven på redovisning gäller enbart egna arbetsgivare, assistansberättigade som köper assistans av ett företag eller kooperativ lämnar över ansvaret till assistansanordnaren, som Skatteverket sedan utövar revision på"

Tomas Sundberg, Försäkringskassan
"Egna arbetsgivare ska redovisa sina kostnader inom ramen för de fem kostnadsslagen. Vi kommer att specificera kostnaderna i våra allmänna råd, och vi har just skickat ut ett förslag till bland annat STIL, JAG och IfA för att få in deras synpunkter
Hur detaljerat kommer de allmänna råden att bli?
- Hittills är vi mycket detaljerade i våra förslag och försöker täcka in så mycket som möjligt

Tomas Sundberg, Försäkringskassan
"Kommer egna arbetsgivare att vara tvungna att fördela assistansersättningen enligt vissa procentsatser mellan de olika kostnadsslagen?
- Vi var inne på den tanken tidigare men har övergivit den. Procentfördelning gäller liksom tidigare endast vid förhöjt timbelopp. Kostnaderna ska dock var sådana som ryms inom de fem kostnadsslagen som räknas upp i förordningen"

Tomas Sundberg, Försäkringskassan (angående egna arbetsgivare)
"En resa kanske då måste göras i slutet på en sexmånadersperiod, då det finns sparade pengar?
- Ja, men det tror jag inte det går att komma ifrån, annars kommer vi bort från det som faktiskt är skrivet i lagstiftningen. Det finns en tydlig gränssättning där, vilket innebär en låsning till sexmånadersperioderna"

Kommande artiklar rörande effekter av förändrad lagstiftning i LASS

3. Intervju med Stefan Pelc, egen arbetsgivare
4. Intervju med Hanna Kauppi, VD, Särnmark Assistans

Jämför och välj bland 128 assistansanordnare

Hittills har 128 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 3587 kunder, vilket är 25,3 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 57,5 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat påsiffror dec 2006)

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når 1304 e-postadresser varav 229 är assistansanordnare och 720 är LSS-hanläggare. Brevet går även ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker påolika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org


Skicka sidan till: