Vad händer efter januariavtalet?

STIL: Ett mycket osäkert läge

Jonas Franksson

Efter att Liberalerna lämnat januariavtalet, där punkt 64 rörde personlig assistans, är frågan vad i avtalet som nu gäller och vad det innebär för utredningen om huvudmannaskapet.

Jonas Franksson, ordförande STIL – "Mycket osäkert läge efter regeringskrisen"
Citat:

Våra rättigheter ska inte avgöras i badrummet. Assistans handlar om rätten att kunna leva och delta i samhället.

Sett ur dagens perspektiv är LSS-utredningen pinsam för (S).

Tidigare artiklar

Elisabeth Sandlund: Risk att assistansen prioriteras ned

Elisabeth Sandlund

Utredningen Stärkt rätt till assistans bör genomföras och det behövs en utredning med direktiv om ett statligt huvudmannaskap. Om det kommer att ske är oklart efter regeringskrisen säger Elisabeth Sandlund.

Elisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – "Risk att assistansfrågan prioriteras ner efter januariavtalets fall"
Citat:

Risken finns att ett och annat förs åt sidan, särskilt sådant som bedöms röra mindre grupper.

En satsning på personlig assistans borde inte vara partiskiljande ... Men det finns inga garantier.

Tidigare artiklar

KD hoppas på nya samarbeten efter januariavtalet

Pia Steensland

Januariavtalets fall riskerar leda till att regeringen vill utreda om kommunen eller staten ska vara huvudman för assistansen, säger Pia Steensland som vill se statligt huvudmannaskap i direktiven.

Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Vi hoppas på nya samarbeten efter januariavtalet"
Citat:

Det finns en risk att utredningen inte blir av, trots att en majoritet i riksdagen har efterfrågat den.

Vi kan inte tillåta att kriminella utnyttjar välfärdssystemen som en bankomat.

Tidigare artiklar

Psykisk ohälsa efter Coronapandemin

Karin Flyckt

Isolering och psykisk ohälsa. Behov av utökad assistans som ofta inte beviljats. Brist på krisplaner hos anordnarna. Det är några följder under Covid 19-pandemin, enligt Karin Flyckt.

Karin Flyckt, Socialstyrelsen – "Viktigt att assistansanvändare som upplever psykisk ohälsa söker hjälp"
Citat:

Jag tror det är svårt att tillfullo ha beredskap inför en sådan omfattande kris som pandemin.

Kan också bero på att många assistansanvändare tillhör riskgrupper för svårt sjukdomsförlopp vid covid–19.

Tidigare artiklar

STIL: Utredningen måste genomföras

Jonas Franksson

Jonas Franksson är mycket nöjd med utredningen Stärkt rätt till personlig assistans. Samtidigt är han osäker på hur Socialdemokraterna ska hantera utredningen.

Jonas Franksson, ordförande STIL – "Hade varit en farlig väg att släppa in vårdapparaten i assistansen"
Citat:

Hela assistansen är nästan per definition en stor kritik mot vård och omsorg.

Vi har utgått både ifrån det som vi tror att Socialutskottet ville komma åt 1996.

Tidigare artiklar

14 fängelsedomar för assistans-kriminalitet

Den 12 augusti utdelade Göteborgs tingsrätt 14 fängelsestraff i en stor assistansfuskhärva. Domen rör grova bidragsbrott och 43 miljoner kr som betalats ut 2012-2020.

14 dömda till fängelse i assistansfuskdom

Tidigare artiklar

Kritik mot kammarrättsdom om trädgårdsskötsel

Sophie Karlsson

Trädgårdsskötsel kan varken beviljas som hemtjänstbehov eller som annat personligt behov i personlig assistans enligt domen 5644-20 i Kammarrätten i Göteborg.

IfA fördömer kammarrättsdom om trädgårdsskötsel i assistans
Citat:

Måste vara möjligt för assistansberättigade att kunna leva som andra och ha samma rätt att ta hand om sin trädgård.

Risken finns, om det tillämpas restriktivt, att många olika moment i vardagen börjar ifrågasättas.

Tidigare artiklar

Assistans under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan genomfördes ett antal digitala seminarier och utfrågningar arrangerade av Föreningen JAG och STIL.

Personlig assistans på Almedalsveckan

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Vi bevakar vad som sker med personlig assistans efter januariavtalets fall.
 • Vi följer remisserna till utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans".
 • Vi följer höstens riksdagsmotioner om personlig assistans.
 • Med mera

Jämför och välj bland 224 assistansanordnare

Assistanskoll listar 224 assistansanordnare. 200 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 197 privata anordnare. 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 7H Assistans
 • AAA Flerspråkig Assistans Care
 • Aroskooperativet
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Björka Assistans AB
 • Freja Assistanstjänst AB
 • Kompis Assistans
 • Kooperativet EMIL
 • LS Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • Omsorg & Behandling
 • Rullarnas Personliga Assistans AB
 • SAAND Service & omsorg AB
 • Särnmark Assistans AB
 • Trollebo Assistans HB
 • Vår Omtanke AB

Skicka sidan till: