Nyhetsbrev 2013-09-30

Regeringen sparar pengar på timschablonen

Den historiskt låga ökningen av assistansersättningens timschablon på 1,8 % eller 5 kr/timme för 2014 beror på att regeringen drar tillbaka pengar från timschablonen.

Schablonbelopp för 2014 fastställt

Regeringen minskar anslaget till timschablonen
Citat:

Av Försäkringskassans förslag framgår att övriga kostnader uppgår, och under 2012 och 2013, har uppgått till knappt 18 procent samtidigt som det framkommer att Försäkringskassans allmänna råd rekommenderar 13 procent.
Översynen av modellen för ersättning för personlig assistans har fortsatt hög prioritet,
En uppräkning enligt PLO innebär att timschablonen justeras enligt samma modell som regeringen tillämpar när myndigheternas anslag årligen räknas om.

Var ska anordnarna ta medel till kommande löneökningar?
- Löner är något som görs upp i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare (arbetsmarknadens parter) och är således inte något som regeringen lägger sig i.

Tidigare artiklar

Assistansersättning dras in

I mitten av augusti fick Jonas Franksson beskedet att Försäkringskassan från 1 november drar in den assistansersättning han haft sedan 1996. Han får nu vända sig till kommunen och vet inte om han kommer att kunna arbeta eller vara jämställd småbarnspappa, efter 1 november.

Jonas Franksson - "Försäkringskassan och kommunen spelar pingis med mig för att slippa kostnaden"
Citat:

Jag lever i ett jämställt förhållande, kan hämta och lämna mina barn på dagis, sköta mitt arbete och så vidare.

Nu vet jag inte om jag från 1 november kommer att kunna arbeta eller ta hand om mina barn, som är 4 och 8 år gamla… Den psykiska stress detta skapar talar man inte ens om.

2010 bedömdes jag inte längre ha ett grundläggande behov vid måltider vilket jag ansågs ha vid bedömningen 2006.

Det är som att gå till stadsdelsförvaltningen, stå med mössan i hand och hoppas att någon snäll tant eller farbror ger mig de timmar jag behöver.

I mitt fall vill både kassan och kommunen studera mitt liv i detalj eftersom jag ligger på gränsen.

Tidigare artiklar

Har KD olika syn på biståndsbedömning för äldre och assistansberättigade?

Kristdemokraterna föreslog nyligen på DN-debatt att äldreomsorg ska kunna ges utan traditionell biståndsbedömning, istället ska privata utförare sköta detta. Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson ser ingen risk för överutnyttjande utan säger "hur många vill ha hjälp med duschning, påklädning och frukostbestyr om inte behov finns?

Assistanskoll intervjuar V och Mp om det faktum att biståndsbedömningarna för assistansersättning samtidigt blir allt hårdare.

V och Mp bemöter Kristdemokraterna
Citat:

Agneta Luttropp, Miljöpartiet
Ja, det är inte lätt att vara minister inom olika områden. På den ena stolen, äldreomsorg - säger hon "vem vill ha hjälp om inte behov finns och att individen ska avgöra behovet.

Agneta Luttropp, Miljöpartiet
Därefter måste definieringen av "grundläggande behov" ändras så att de ursprungliga intentionerna i LSS uppfylls.

Eva Olofsson, Vänsterpartiet
Jag tror det bottnar i att regeringen vill minska kostnaderna för personlig assistans och då måste bedömningarna skärpas och kontrolleras.

Eva Olofsson, Vänsterpartiet
Jag tror inte heller att den enskilde kommer att begära mer hjälp än hen behöver, men många äldre kan inte hävda sina rättigheter.

Nytt projekt på ILI

Nina Muhonen är projektledare på det nya projektet PA-tips där assistansanvändare hjälper varandra att få ut det bästa av sin assistans.

PA-tips - nytt projekt på Independent Living Institute
Citat:

Jag har kontakten med tipsarna, intervjuar dem, dokumenterar osv. Susanne letar efter tipsare och förmedlar de till mig, vi hjälps också åt en del med texter.

Dels kan man fritt berätta om sina tips, dels har jag två olika intervjuguider jag använder, en enklare och en mer grundlig.

Ett tips passar inte alla personer men det kanske passar vissa, du ska kunna hitta ett tips som passar dig.

På hemsidan kan du hitta tips dels utifrån fasta kategorier som arbetsmiljö, matlagning, och ledarskap. Dels kan man hitta tipsen utifrån de personer som lämnat dem.

Nytt kollektivavtal

Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS

Kommunals nya kollektivavtal med Arbetsgivarföreningen KFS gäller från 1 oktober 2013 till 31 oktober 2016. Det ger bland annat max 8 timmars karens vid sjukskrivning och avtal där OB eller jourersättning ingår i timlönen förbjuds.

Jämför kollektivavtal sida vid sida på Assistanskoll

Förbered dig inför din behovsbedömning

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning på Försäkringskassan.

Assistanskolls Behovsräknare
är ett hjälpmedel där du kan göra en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från kategorierna i Försäkringskassans bedömningsinstrument.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

  • Intervjuer om regeringens besparing på och utredning av assistansersättningens timschablon
  • Intervjuer om lagändringarna 1 juli 2013
  • Med mera…

Skicka sidan till: