PA-tips - nytt projekt på Independent Living Institute

PA-tips ger exempelvis Cecilia tips om anställningsintervjuer, Andreas om hur han använder en vikbar portabel ramp och Robert om hur man ger konstruktiv kritik till sina assistenter. Nina Muhonen är projektledare på PA-tips där assistansanvändare hjälper varandra att få ut det bästa av sin assistans.

Nina MuhonenDen 1 januari i år startade Independent Living Institute projektet PA-tips, vilket under tre års tid finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektledare är Nina Muhonen, 34 år, boende i Västerås, själv assistansanvändare med dubbel assistans.
- Jag fick veta om projektet av en vän och läste om tjänsten på Assistanskolls hemsida, sökte jobbet och fick det, på den vägen är det. Det är fantastiskt roligt att få arbeta med att sprida bra idéer till assistansanvändare.
Vad är din bakgrund?
- Jag är beteendevetare och kognitiv terapeut, har arbetat som lärare, varit projektledare i flera EU-projekt, skrivit en bok med mera.

Både hjälpmedel och relationer tas upp

Tipsen kan handla om praktiska saker som hjälpmedel och förflyttningar, men även mjuka ämnen som konflikter och relationen mellan assistent och assistansanvändare, säger Nina Muhonen.
- Det kan handla om hur man kommer överens och hittar ett bra arbetssätt med varandra, hur man bemöter varandra eller hur man tar upp ett problem med en assistent utan att kränka personen.
Tipsen presenteras i form av text, bild och video, där den som ger tipset själv berättar om det. På PA-tipsfinns tex Andreas som via text och bilder visar hur han har med sig en portabel vikbar ramp. Här finns Louise som i en video berättar om hur hon genomför en anställningsintervju.
- På hemsidan kan du hitta tips dels utifrån fasta kategorier som arbetsmiljö, matlagning, och ledarskap. Dels kan man hitta tipsen utifrån de personer som lämnat dem.
Vad krävs det för att tips ska dokumenteras?
- Det ska för det första ha med assistans att göra. Sedan finns det en mängd kriterier, som att det minskar tidsåtgången, underlättar vardagen, ökar bekvämligheten eller säkerheten eller förbättrar arbetsmiljön.

Stort intresse bland assistansanvändare

PA-tips startade först upp på Facebook och efter att det blivit tillräckligt många tips startas nu den egna hemsidan PA-tips. Ytterligare en person, Susanne Sundberg arbetar i projektet berättar Nina Muhonen.
- Jag har kontakten med tipsarna, intervjuar dem, dokumenterar osv. Susanne letar efter tipsare och förmedlar de till mig, vi hjälps också åt en del med texter.
Hur får ni tag i tipsarna?
- Vi har ett stort nätverk, genom att många assistansanvändare redan många känner till oss. Susanne kontaktar även anordnare och andra nyckelpersoner för att få tag i fler tipsare.
Har ni lätt att få tag i folk?
- Ja, många står på kö, det kommer att bli en stor bas med tips.
Hur är intresset bland de som intervjuas?
- Mycket stort, många har efterfrågat något liknande och därför vill många ställa upp och bli intervjuade, det känns jätteroligt.

Assistansanvändaren i centrum

Nina Muhonen utgår från assistansanvändarna och deras liv när tipsen beskrivs. Hon har tre olika strategier för att få fram tipsen hos de hon intervjuar
- Dels kan man fritt berätta om sina tips, dels har jag två olika intervjuguider jag använder, en enklare och en mer grundlig. Jag intervjuar via telefon eller på plats. Sedan träffas vi en gång till, då dokumenterar jag de tips vi gemensamt kommit fram till.
Kan även assistenter och/eller anhöriga lämna tips?
- Om det är ok för assistansanvändaren kan även dennes assistenter eller anhöriga lämna tips, men assistansanvändaren är huvudkällan så att säga.

Olika lösningar kan passa olika personer

På PA-tips finns ofta tips om samma sak men med olika varianter, tex hur man gör för att tillkalla hjälp av en assistent eller hur man använder en mobil ramp. Att ha flera olika lösningar hjälper fler menar Nina Muhonen.
- Det kan finnas flera olika lösningar till samma problem. Ett tips passar inte alla personer men det kanske passar vissa, du ska kunna hitta ett tips som passar dig. Det är så olika hur man vill ha det i sitt liv så en viktig uppgift för PA-tips är att visa en bredd av olika lösningar.

Ny finansiering behövs efter tre år

Under de första tre åren finansieras PA-tips av Allmänna arvsfonden, därefter måste finansiering ske på något annat sätt. Ett alternativ är att sälja reklamplats på hemsidan, vilket systerprojektet Assistanskoll.se redan gör.
- En del blir att sälja annonsplats på hemsidan. Vi undersöker även andra möjligheter, men jag kan inte berätta mer om det nu.
Kan PA-tips samarbeta med Assistanskoll på något sätt framöver tror du?
- Ja, det senaste tipset skulle tex kunna läggas ut på Assistanskolls hemsida, Vi kan också ge tips om intressanta intervjupersoner till Assistanskoll, säger Nina Muhonen.

Nina Muhonen intervjuades av Kenneth Westberg 2013-09-22

Vidare läsning

PA-tips


Skicka sidan till: