Personlig Assistanstips informerar

Nu har ILI (Independent Living Institute), med stöd från Allmänna Arvsfonden, startat ett projekt där vi samlar tips om assistans i en stor databas. Det kan gälla allt som överflyttningar, introduktion av assistenter eller hur man kan ge konstruktiv kritik utan att det uppfattas som sårande. Allt som vi har hittat egna lösningar till i vår assistans. Det är ju vi som har personlig assistans som är experterna och om vi kan stötta varandra och delge varandra tips och idéer blir assistansen bättre både för oss själva men också för våra assistenter.

Självfallet ska alla tips och idéer vara något som man kan titta på, ta till sig eller förkasta. Det som passar en assistansberättigad kanske är helt fel lösning för en annan person, men man ska kunna prova sig fram genom att titta på andras lösningar.

Projektets mål ska vara att på en webbsida dels visa på den mångfald av lösningar som finns, dels visa att det inte finns några begränsningar i hur man kan leva sitt liv. Att allt är möjligt. Tipssamlingen ska även visa på de olikheter som finns i människors liv och därmed belysa att det inte fungerar med standardlösningar utan att varje människa som lever sitt liv med hjälp av assistans har ett unikt liv och kan på grund av denna rättighetslag leva det fullt ut.

PA-tips vänder sig till assistansanvändare, assistenter, anhöriga men även till Fk, kommun och anordnare. Genom att visa olika situationer och arbetsmoment men också använda rörliga bilder kommer det att bli lättare att lära upp nya assistenter även i sådant som är svårt att förklara med ord.

Även personliga assistenter kan lämna in tips och idéer och kommer att ha en egen del på PA-tips.

Tipsen presenteras sedan med text, bild, ritningar, ljud och ibland video på hemsidan med innehållsförteckning, korshänvisningar och sökfunktioner. Tipsen länkas till varandra så att besökaren får lära sig flera lösningar till en viss assistanssituation. Användningen av databasens text, bild och ritningar för privat bruk är gratis.

För mer information gå in på PA-tips på Facebook

För att lämna tips och idéer kontakta

PA-tips projektledare Nina Muhonen telefon 0733-22 66 41, e-post: nina@patips.se

Susanne, som är ansvarig för att värva tipsare telefon 0725-56 93 76 eller via e- post: susanne@patips.se


Skicka sidan till: