Nyhetsbrev 2014-04-29

Avhandling kritiserar tidsbegränsade beslut i LSS

Det är tidsbegränsningar och omprövningar av beslut om personlig assistans som gör att den kan tas bort trots att funktionsnedsättningen inte förändrats.

Therese Bäckman, juris doktor, Göteborgs universitet – "Beslut om stöd till personer med funktionsnedsättning i LSS bör inte tidsbegränsas"
Citat:

Den springande punkten till problemet, är att besluten är tidsbegränsade. Om det första beslutet inte tidsbegränsas då står det sig och kan inte ändras.

Tidsbegränsade beslut innebär också ständiga kontakter med olika handläggare och en osäkerhet om vilket stöd man har rätt till, ibland från ett år till ett annat.

Ytterst handlar det om vilka behov som ska väga tyngst: den enskildes intresse eller myndigheternas behov av att kunna styra.

Du behöver en trygghet i att beslutet inte ska kunna ändras eller återkallas, eftersom livet då bokstavligt talas kan raseras.

Tidigare artiklar

Administrationsavgift vilseleder

Sophie Karlsson på IfA sade nyligen att det är vilseledande när assistansföretag säger att de tar ut en administrationsavgift. Nu får hon stöd av Vårdföretagarnas Ordförande.

Fredric Käll, Vårdföretagarna – "Oseriösa anordnare kan luras med administrationsavgiften"
Citat:

Om man ser strikt på saken är begreppet (administrationsavgift) vilseledande.

Det behövs en redovisning av vart alla pengar gått under året för att en administrationsavgift ska bli begriplig.

Vad bör ingå i en administrationsavgift om man använder sig av det begreppet?
– Allt utom assistenternas löner, assistansomkostnader, utbildning och arbetsmiljökostnader, resten ska ingå.

De kan säga att de bara tar 6 % av assistansersättningen i administrationsavgift för att locka kunder, men i slutet av året har de tagit 12 eller 15 %

Om kunden kan påverka assistenternas lönesättning som anordnare tycker jag att det vore bra för att öka kundens delaktighet. Men i vårt kollektivavtal med Kommunal får vi inte lämna ut assistenternas löneuppgifter till kunderna.

Nya allmänna råd för assistenters kunskaper

Assistenter som valts av den assistansberättigade behöver inte ha lika mycket grundkunskaper som annan personal i LSS. Det framgår av Socialstyrelsens nya allmänna råd.

Allmänna råd för kunskaper hos personliga assistenter klara

Ulla Clevnert, Socialstyrelsen – "Anordnaren ansvarar för att assistenterna har rätt kunskaper"
Citat:

Om den enskilde själv föreslår vem som ska vara vikarie bör man kunna se det som att han eller hon har utsett sin vikarierande assistent.

Om anordnaren erbjuder en vikarie som den enskilde inte känner, men tackar ja till för att över huvud taget få assistans, kan detta knappast ses som att den enskilde har valt.

På vilket sätt ska assistenten medverka till god kvalitet i assistansen?
– Att ge det stöd som den enskilde har behov av på ett sätt som gör att hon/han är nöjd med hur assistansen utförs.

Jessica Smalaand, STIL – "Administrativ personal på anordnaren bör skriva dokumentationen"
Citat:

I personlig assistans hade det varit förödande för valfriheten om det funnits alltför höga krav på vad assistenterna ska ha för kunskaper eller utbildning.

Det får inte vara så att man dokumenterar vad den assistansberättigade gör i sitt liv, om denne reser bort, börjar studera eller byter arbete.

Problemen uppstår om myndigheterna börjar definiera vad kvalitet är i assistans över huvudet på den assistansberättigade.

Stark kritik mot efterskottsbetalning av assistansersättning

Nyligen sade Försäkringskassan att assistansersättning kan komma att betalas ut i efterskott i början av 2015. Många mindre anordnare kommer att slås ut varnar Vårdföretagarna.

Fredric Käll, Vårdföretagarna – "Efterskottsbetalning skulle slå ut många mindre assistans-anordnare"
Citat:

Den bästa beskrivningen är att ett antal av våra medlemmar kommit fram till mig och varit helt skärrade och sagt att detta kommer att innebära att de går i konkurs.

Mindre pengar kommer att användas till assistans och istället läggas på att klara övergången till efterskottsbetalning.

Regeringen bör ta det slutliga beslutet, antingen den nuvarande eller nästa efter valet.

Jag har tidigare stuckit ut hakan och sagt att regeringen sparar pengar på funktionsnedsatta. Sanningen är nog den att den här frågan drivs av Försäkringskassan för deras egen skull utan att tänka på konsekvenserna för brukarna eller anordnarna.

Tidigare artiklar

Återupprätta LSS

Thomas Juneborg, assistansberättigad, tycker att brukarrörelsen inte tagit assistansfusket på allvar. Han vill även stoppa minuträknandet vid assistansbedömningar.

Thomas Juneborg, Ordförande i VIMPA – "Vi vill se fyra åtgärder för att återupprätta intentionerna i LSS"
Citat:

Indelningen av grundläggande behov i integritetsnära delar måste bort.

Det bästa sättet att bekämpa kriminaliteten är genom myndighetssamverkan i ett nära samarbete mellan Försäkringskassan, IVO, Skatteverket och Polisen.

Alla säger att de värnar assistansreformen och att den är mycket viktig, trots detta pågår dessa försämringar.

Vi förstod inte vilken sprängkraft den här kriminaliteten hade, jag var inget undantag, jag hade samma inställning under lång tid.

Utredningen av timbeloppet

Kritiken fortsätter mot schablonutredningen av Agneta Rönn. Brukarorganisationerna kräver att den inte ska genomföras eftersom den inte tar hänsyn till alla kostnader och är åldersdiskriminerande.

Brukarorganisationer kräver att schablonutredningen skrotas

Tidigare artiklar

Assistanskolls behovsräknare

Nytt! Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans.
Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervju med ISF om deras utredning av föräldraansvaret när ett barn har assistans
 • Assistansfrågan i valrörelsen
 • Försäkringskassan ger besked om efterskottsbetalning av assistansersättning
 • Med mera

Personlig Assistans tips

Få ut det bästa av personlig assistans

Johan förstår inte alls synpunkten att man ska akta sig för att bli vän med assistenten. För honom är det viktigt att ha socialt utbyte med sina assistenter och att man kan diskutera när man umgås så många timmar i sträck.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips
Läs PA-tips senaste nyhetsbrev


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 259 assistansanordnare

Assistanskoll listar 259 assistansanordnare, av dessa har 221 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 221 anordnarna har tillsammans 10160 kunder, vilket motsvarar ca 51,3 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 87,1 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 15 889 (jan 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58,9 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 87,1 procent av den privata marknaden.


Statistik om assistans

Vi jämför bla assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter.


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Kraft Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 55plussare Assistans & Hemtjänst AB
 • AB ENKV Assistans
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistansbolaget i Sverige AB
 • COOL - Cooperativet Oberoende Liv
 • Din Assistanspartner i Malmfälten AB
 • DVT Assistans AB
 • Ilico Assistans
 • Kompis Assistans EF
 • Kooperativet Lotsen
 • NÄRA AB
 • Sköndals Assistans HB
 • Särnmark Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: