Allmänna råd för personliga assistenters kunskaper klara

Socialstyrelsen har fastställt Allmänna råd för kunskaper hos personal i LSS och SoL. För de allra flesta rekommenderas en rad kunskaper samt formell utbildning. För personliga assistenter som väljs av den assistansberättigade sätts dock ribban lägre.

För assistenter som valts av den assistansberättigade eller via god man/Förvaltare rekommenderas ingen formell utbildning. Om en personlig assistent inte valts av den assistansberättigade vill man dock se mer kunskaper och formell utbildning.

Assistanskoll återkommer inom kort med intervju med Socialstyrelsen...

Nedan allmänna råd för kunskaper hos personlig assistent utsedd av den assistansberättigade

  • kunskap om de övergripande målen enligt LSS samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet,
  • kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
  • kunskap om regelverket enligt LSS, t.ex. skyldigheten att medverka till god kvalitet enligt 24 a § LSS, rapporteringsskyldigheten enligt 24 b § LSS samt anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL,
  • kunskap om den enskildes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande enligt 6 § LSS, och förmåga att dokumentera sitt eget arbete enligt lagar och andra författningar.
  • Den personliga assistenten bör vid behov få fortbildning och handledning för att kunna utföra sitt arbete med utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål.

Vidare läsning

Allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2)

Meddelandeblad från Socialstyrelsen om de allmänna råden

Skicka sidan till: