Jessica Smaaland, STIL – ”Administrativ personal på anordnaren bör skriva dokumentationen”

Jessica Smaaland är positiv till att Socialstyrelsen anser att personliga assistenter inte behöver ha samma omfattande kunskaper eller utbildning som annan personal i LSS.
– När det gäller personlig assistans har de allmänna råden blivit mycket bättre jämfört med den remiss Socialstyrelsen skickade ut tidigare.

Jessica Smalaand
Jessica Smaaland, foto Helena Petersson

I Socialstyrelsens nya allmänna råd (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning rekommenderas en rad kunskaper som kan uppnås tex via olika gymnasieutbildningar. Personliga assistenter som utses av den assistansberättigade undantas dock och rekommenderas enbart ha kunskaper om bland annat LSS-lagstiftningen, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, dokumentation och rapporteringsskyldighet av missförhållanden. se mer info om vad som rekommenderas

Alltför höga krav förödande för valfrihet

Jessica Smaaland på STIL som skrev remissvaret till de allmänna råden tycker Socialstyrelsen lyssnat på åsikterna i remissvaren. I det förslag som skickades ut på remiss fanns rekommendationer om en rad andra kunskaper som nu tagits bort.
– I personlig assistans hade det varit förödande för valfriheten om det funnits alltför höga krav på vad assistenterna ska ha för kunskaper eller utbildning, det hade dessutom fört in ett starkt vårdtänkande i assistansen.

Bör se det som att man väljer vikarier

Jessica Smaaland ser dock vissa problem när det gäller gränsdragningen när det ska räknas om den assistansberättigade själv valt assistenten, särskilt när det uppstår behov av vikarier vid en akut situation.
– Vikarier är ett gränsfall, här borde man se det som att den assistansberättigade väljer vilka vikarier man vill ha och vilka man inte vill ha.
Att föreslå en vikarie skulle då kunna innebära att man valt?
– Ja, så skulle jag vilja att man tolkade detta, detta kan bli ett problem för anordnare med vikariepool.

Anordnaren bör sköta dokumentationen

I de allmänna råden sägs även att assistenter ska kunna dokumentera assistansen. Jessica Smaaland anser att dokumentation enbart ska gälla avvikelser från det som är bestämt i den genomförandeplan som finns.
– Det får inte vara så att man dokumenterar vad den assistansberättigade gör i sitt liv, om denne reser bort, börjar studera eller byter arbete.
Det bör inte heller vara assistenterna som skriver dokumentationen anser hon.
– Det ska vara administrativ personal på anordnaren som gör detta efter att ha fått information från tex assistenter eller den assistansberättigade. Den assistansberättigade ska också ha tillgång till dokumentationen.

Assistansanvändaren ska definiera vad som är kvalitet

Assistenter rekommenderas nu ha kunskaper att medverka till god kvalitet i assistansen och att omsätta de övergripande målen i LSS i praktiskt arbete. Detta ser inte Jessica Smaaland som ett problem så länge som man utgår från att den assistansberättigade definierar vad som är kvalitet i dennes assistans.
– Problemen uppstår om myndigheterna börjar definiera vad kvalitet är i assistans över huvudet på den assistansberättigade, säger Jessica Smaaland.

Jessica Smaaland intervjuades av Kenneth Westberg 2014-04-10

Vidare läsning

Allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2)

Tidigare intervju på Assistanskoll: Allmänna råd för assistenters utbildning möter kritik


Skicka sidan till: