Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Man skulle kunna träffa ett urval av sökande i en sorts speeddating”

Personer skriverEn arbetsgivare i personlig assistans kan få ett urval av arbetssökande med önskade kvalifikationer av Arbetsförmedlingen. De kan då ha kontaktats innan så att de garanterat är motiverade att söka ett jobb som assistent.
Det har dock förekommit problem att få tjänsten utförd medger Pär Netsman som säger att det kan bero på att det fortfarande finns en okunskap om yrket.

På sidan Våra erbjudanden till arbetsgivare beskriver Arbetsförmedlingen en service där en arbetsgivare kan få ett urval med handplockade arbetssökande till en tjänst. Assistanskoll har intervjuat Pär Netsman, sektionschef på Arbetsförmedlingen, om vad detta kan innebära.
– En arbetsförmedlare söker då i vårt system utifrån de kvalifikationer arbetsgivaren sagt att de vill ha. Vi plockar fram ett antal sökandes presentationer med bland annat meritförteckning och kontaktuppgifter. Arbetsgivaren väljer sedan vilka hen tycker verkar intressanta och tar själv kontakt.
På vilket sätt tar ni reda på kvalifikationerna hos de som plockas ut?
– Den sökande har själva lämnat uppgifterna. De kan ha getts vid inskrivningen, vid ett möte eller efter att förmedlaren frågat. Vi vill att man verifierar sina meriter, alltså visar upp betyg, anställningsintyg och liknande. Vi prioriterar de som har verifierade meriter eftersom vi vet att dessa stämmer.
Hur mycket får de som plockas ut veta om den som söker?
– Att det finns en intresserad arbetsgivare. Ibland lite mer beroende på vad som behöver stämmas av så arbetsgivaren får rätt sökande.
Hur många kan ni plocka ut?
– Finns inget absolut tal, för det mesta 3-15 personer, det beror på önskemålen från arbetsgivaren och vad vi hittar i vårt system.

Önskemål om viss yrkesbakgrund

Vissa arbetsgivare och assistansberättigade tycker att assistentyrket ibland kopplas ihop alltför mycket med vårdyrken. När ett urval görs kan man ha önskemål om bakgrunden hos de som man träffar berättar Pär Netsman. Det går att säga att man tex vill ha personer som arbetat i serviceyrken och inte i vårdyrken.
Kan en assistansberättigad som är kvinna och egen arbetsgivare säga att hon vill ha kvinnor i sin egen ålder som har vissa intressen?
– Ja, arbetsgivaren kan i en dialog med Arbetsförmedlingen sätta ihop en profil, men det finns begränsningar för vad hen kan begära.
Är det vad vi var inne på i en tidigare intervju på Assistanskoll, dvs att man inte kan begära att få slippa en grupp personer av tex en viss ras eller religion?
– Exakt.
Kan en arbetsgivare i sin profil ha med tio frågor som de som väljs ut ska ha svarat på innan man träffas?
– Det är svårt att ge ett generellt svar på det, men vi genomför inga tester, det gör man själv som arbetsgivare. Man har en dialog med en arbetsförmedlare innan denne gör urvalet, och då kan man komma överens om vilken profil som söks och hur man kan hitta de personerna.

Undvika personer som söker utan att vara intresserade

Ett vanligt problem många upplever med Platsbanken är att man får ansökningar som gjorts av personer som inte är intresserade av arbetet och som söker för att tex behålla sin a-kassa. Pär Netsman bekräftar det.
– Jag har förstått att många är irriterade på att få ansökningar från personer som inte är intresserade av arbetet, där behöver vi förbättra vårt arbete.
Kollar ni att de som plockas ut vid ett urval alltid är motiverade?
– Jag vet att många arbetar med att ringa upp och prata med personer innan för att säkerställa att de är motiverade, eller att de inte fått något annat arbete som de glömt att meddela. Som arbetsgivare kan man i sin kravprofil be att samtliga har haft ett samtal med förmedlare där de bekräftar att de är intresserade.

Urval av timvikarier

Ett annat behov som Platsbanken inte kan hjälpa till med är att hitta personer som kan hoppa in och arbeta vid behov. Vid ett urval kan man däremot göra det säger Pär Netsman.
– Vi kan ringa runt och fråga om personer är intresserade av att arbeta timmar, och ge en lista på tex sex presentationer. Då kan arbetsgivaren ringa upp dem, träffa dem och kanske hitta intressanta personer.

Träffas i Arbetsförmedlingens lokaler

När arbetsgivaren får ett urval går det även att träffa personerna på Arbetsförmedlingen säger Pär Netsman som liknar det vid en sorts speeddating.
– Precis som en arbetsgivare kan ha rekryteringsträffar i våra lokaler och träffa sökande i korta samtal kan man träffa vårt urval av personer här. Hen kan ha en sorts speeddating med korta samtal.

Upplever tjänsten som mer effektiv

Per Netsman har dock ingen statistik på hur många som använder urvalstjänsten och inte heller på framgångsrik den är.
– Vi gör tyvärr ingen systematiskt uppföljning i dagsläget, dvs vi särskiljer inte vilka som kom i jobb efter att varit i ett urval. De följer den allmänna statistiken.
Hur effektivt upplever du att det är?
– Jag upplever att det ger en bättre matchning än när man bara låter systemet med platsannonser sköta det. När jag själv var förmedlare och gjorde denna typ av urval ville jag alltid ha feedback för att höra hur det gick och vad som kunde förbättras.

Har funnits klagomål

Om man tycker man att man inte får hjälp med urval ska man kontakta chefen på det aktuella kontoret och klaga säger Pär Netsman som medger att det funnits problem.
– Som ett resultat av förra intervjun på Assistanskoll blev jag inbjuden att tala på Ifa, Intressegruppen för Assistansberättigade. Där var det några som sade att de inte fått hjälp att göra de här urvalen, då har det tydligen klickat i kommunikationen. Jag svarade att man då ska ringa upp chefen på det aktuella kontoret och säga att man inte får hjälp.
Finns det ett motstånd inom er organisation att ge de här tjänsterna?
– Nej, det tror jag inte, det kan däremot finnas en okunskap. Den kunskapen behöver byggas tillsammans så att man inte tror en massa saker och har fördomar om varandra.
Personlig assistans är en bransch där Pär Netsman tror att Arbetsförmedlingen har nytta av mer kontakt med arbetsgivare för att utveckla sin kompetens om yrket.
– Då kan vi hitta rätt personer och kanske säga till en sökande att det hen tror krävs kanske inte är det som de flesta vill ha, tex vara en betald kompis istället för att vara en persons armar och ben, säger Pär Netsman.

Pär Netsman intervjuades av Kenneth Westberg 2015-09-09


Skicka sidan till: