Pär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Du kan skriva att assistenten ska vara i viss ålder om du har ett godtagbart skäl”

Personer skriverI platsannonser kan det finnas krav eller önskemål om att assistenten ska vara tex en kvinna över 40 år, tala finska, tycka om katter eller vara bekväm i en viss församlingsgemenskap. Assistanskoll har frågat Arbetsförmedlingen hur de tolkar LSS och Diskrimineringslagen i detta sammanhang.

LSS och Diskrimineringslagen

LSS, Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade är unik på många sätt. En sak är assistansanvändarens rätt att välja assistenter. I den ursprungliga LSS-propositionen 1992/93:159 som ligger till grund för lagtillämpningen sägs det (sid 174): "Den enskilde bör ha ett avgörande eller mycket stort inflytande över vem som anställs som assistent".

Diskrimineringslagen har en annan uppgift, bland annat förhindra diskriminering av arbetssökande när tjänster utannonseras och tillsätts. Den gäller alla anställningar, även tillfälliga. Diskrimineringsgrunderna är enligt 1 §:
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder.

Krav kan ställas om man förklarar varför

När man annonserar efter personliga assistenter får annonserna inte vara diskriminerande i den meningen att de utestänger grupper av personer utan en godtagbar orsak, säger Pär Netsman, sektionschef på Arbetsförmedlingen.Det går däremot att sätta krav om tex ålder, och kön om det finns en orsak.
– Ja bara man förklarar varför. Det är inte ovanligt att kvinnor bara vill ha kvinnor eller att män bara vill ha män, eftersom det handlar om intima behov vid personlig hygien.
Så både kvinnor och män kan säga att de vill ha kvinnliga respektive manliga assistenter?
– Ja, vi reagerar däremot på om tex en man i 40-årsåldern bara vill ha unga flickor som assistenter, då måste vi fråga varför.
Kan det finnas skäl även för det?
– Ja, jag vet ett ärende där en äldre man enbart ville ha kvinnliga sökande, handläggaren ringde upp och då visade det sig att hans fru skötte honom mycket och hon ville bara jobba ihop med andra kvinnor.
Språkkunskaper är ett krav som ofta förekommer, säger Pär Netsman, tex att en assistent ska kunna tala bra svenska eller kan tala arabiska.
– Det är ett godtagbart krav som kan vara nödvändigt om brukaren tex har kommunikationsproblem, då måste en assistent kunna förstå en brukare som inte talar så tydligt.

Sätt önskemål utan att utestänga

Just i personlig assistans förekommer det mycket mer önskemål som man inte släpper in i en vanlig platsannons berättar Pär Netsman.
– Det måste klicka mellan personerna. Om jag är en ung kille på 22 år som gillar hårdrock så vill jag kanske att mina assistenter delar det intresset, då kanske inte en 62-årig dam som är intresserad av hemarbete passar.
Vem avgör vilka skäl som är godtagbara?
– Det gör handläggaren, när vi ser tveksamheter ringer vi och frågar. Men i personlig assistans så godtas saker som annars kan ses om personliga egenskaper och intressen, tex att gilla en viss musikstil, foto eller katter.
Kan man söka en assistent som har samma sexuella läggning som en själv?
– Ja, men istället för att skriva, tex ”du ska vara homosexuell” så kan man skriva ”du ska vara bekväm att umgås i gaykretsar”.
Är det ok att vilja ha medlemmar från sitt religiösa samfund?
– Ja, om det ges en bra förklaring, vi skulle kanske föreslå en formulering som att ”du ska dela mina värderingar i församlingen och kunna delta i församlingsarbetet”. Då blir det inte ett utestängande krav men det gör tydligt vad du vill ha. Men vi skulle även vilja verka för att personen är lite mer öppen för att det kan finnas assistenter som skulle kunna fungera även om de inte tillhör just det samfundet.

Får inte utestänga grupper utan orsak

Att skriva att man tex inte vill ha muslimer är inte godtagbart, eftersom det inte går att begära att få slippa en person med tex en viss etnisk eller religiös tillhörighet, säger Pär Netsman.
– Du får inte utestänga vissa grupper utan en godtagbar orsak. Det går inte heller att säga att jag vill bara ha blonda 30-åriga män eftersom jag tror på den svenska rasen. Jag talade en gång med en person som sade att skånska skulle var ok, men inte rinkebysvenska.
Vad svarade du då?
– Ditt val av person är fritt men du kan inte annonsera så, för då utestänger du en viss grupp utan en giltig anledning.

Får välja vem man vill i slutänden

En assistansanvändare har i slutänden rätt att välja vilken person man vill ha som assistent. Assistanskoll frågar hur Pär Netsman ser på detta i förhållande till att man ska ta hänsyn till diskriminering i annonsen.
– Ja så är det ju, man anställer den man vill ha.
Så personen som bara ville ha 30-åriga blonda män kan få det i alla fall…
– Ja så är det.
Då kan man vara diskriminerande i det slutliga valet, är inte det lite paradoxalt?
– Det kan man tycka, men som yrke är detta så speciellt eftersom det är så mycket person till person. Du ska dela det mest intima i livet och då finns rätten att välja för att passa ihop. Jag tror de allra flesta som söker är medvetna om det.
Kan man säga att man kan anmäla texten i annonsen, men inte att man inte fick jobbet?
– Du kan anmäla både texten i platsannonsen eller att man hade bättre kompetens än den som valdes för jobbat. Anmälan ska isåfall skickas till Diskrimineringsombudsmannen.
Är det vanligt med anmälningar här?
– Det har jag inte märkt. Eftersom kompetens kan vara att man gillar en viss musikstil, så kan man vara rätt så tydlig i en annons.

Funktionsnedsättning

Pär Netsman säger att personer med funktionsnedsättning ofta sorteras bort automatiskt vid ansökningar.
– Vi arbetar mycket med att motivera personer och se fördelar med att anställa en person som har en funktionsnedsättning.
Vilka funktionsnedsättningar kan fungera i ett arbete som personlig assistent?
– Jag skulle säga allt som fungerar, det kan vara psykosociala funktionshinder. En brukare som har ett fysiskt funktionshinder kan ha assistent med Aspergers syndrom som har en förmåga att organisera saker. En assistent med social fobi med panikångest kan fungera i arbete som är isolerat till hemmet och inte inbegriper så mycket möten med andra personer.

Arbetsförmedlingens service är kostnadsfri

Per Netsman vill avsluta med att säga att han ser huvudsyftet med en annons att två personer ska hitta varandra så bra som möjligt utan att andra personer känner sig diskriminerade.
– När man sitter med annonsen kan man hela tiden fråga oss via chatt och bolla formuleringar med oss. All service vi ger är kostnadsfri och betalas via skattsedeln.
Om man inte vill annonsera kan man även få förslag från Arbetsförmedlingen på ett antal arbetssökande.
– Du kan säga att du vill ha tio personer som har körkort, och de och de kompetenserna. Sedan kan man själv kontakta de personerna. Vi har en bank med personer som är inskrivna som sökande till assistentjobb, allt från personer med vårdutbildning till personer med erfarenhet av serviceyrken, säger Pär Netsman.

Pär Netsman intervjuades av Kenneth Westberg 2015-01-26

Vidare läsning

Villkor för att annonsera i Platsbanken

Information om annonstexter som kan medföra diskriminering

Skicka sidan till: