annonser
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Rehab Sation Assistans
annons STIL
annons Humana Personlig assistans
annons Vivida Assistans
annons Nordica Assistans
annons Backup
annons JAG
annons Maxia Care
annons Assistansförmedling


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Lagförslag om meddelarskydd

Privat anställda personliga assistenter ska omfattas av meddelarskyddet. Det är innebörden i ett lagförslag som regeringen lagt efter en överenskommelse med Vänsterpartiet. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Artiklar med samma tema: (14)

TEMA - Arbeta som personlig assistent

Det finns troligen runt 90 000 personer som arbetar som personliga assistenter. I guiden "att arbeta som personlig assistent" finns information om skillnader mellan olika kollektivavtal och arbetsgivarformer, lönenivåer och anställningsvillkor. Det finns länkar till intervjuer med personliga assistenter och du kan läsa om exempelvis assistenters arbetsuppgifter, arbetsmiljö och tystnadsplikt.


TEMA - Tystnadsplikt, sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans

Artiklar dels om tystnadsplikt och sekretess, men även om anmälningsplikt av missförhållanden exempelvis i lex sarah.

Propositionen föreslår att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. radio, tv och tidningar. Personer i företagsledande ställning är undantagna.

Arbetsgivaren får inte ta reda på vem som läckt

Meddelarskyddet innebär att arbetsgivaren inte får efterforska vem som har lämnat uppgifterna och inte heller utsätta personen för några negativa repressalier.

Gäller ej anställda till egna arbetsgivare

Lagförslaget gäller inte assistansberättigade som anställer sina egna assistenter, sk egna arbetsgivare. För deras assistenter föreslås inget meddelarskydd.

Tystnadsplikten går före

Rätten att lämna uppgifter gäller inte för uppgifter som omfattas av tystnadsplikt. Samma sak gäller om uppgifter omfattas av lagen om Företagshemligheter. Assistanskoll intervjuade tidigare Staffan Olsson om detta.

Ingen offentlighetsprincip

Lagförslaget innebär inte att anordnare omfattas av offentlighetsprincipen och blir skyldiga att lämna ut handlingar. Detta föreslogs nyligen i utredningen Ökad insyn i välfärden 2016:62.

Oppositionen kan stoppa lagen

Lagförslaget kan dock falla om alla oppositionspartier i riksdagen röstar emot. I kontakter med oppositionen har Assistanskoll inte fått några tydliga besked ännu. Cecilia Widegren, Moderaterna
- Vi tycker att det är bra med meddelarskydd och mer transparens är viktigt. Vi analyserar nu noggrant förslagen och argumenten från utredningen om ökad insyn i välfärden. Vi kommer att återkomma med vårt ställningstagande i riksdagen avseende regeringens proposition.

Vidare läsning

Regeringens proposition om lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter

Staffan Olsson, författare och föreläsare – "Offentlighetsprincip och meddelarskydd skulle ge trovärdighet för privata anordnare"

Skicka sidan till: