Brukarorganisationer kräver att schablonutredning skrotas

I en skrivelse till Socialdepartementet och Socialutskottet kräver DHR, RTP, FUB, STIL och JAG med flera att förslagen i utredningen om assstansersättningens schablonbelopp inte ska genomföras.

Sammanfattning av brukarorganisationernas kritik

  • Utedningen tar inte hänsyn till arbetstid då en personlig assistent får lön, men inte nödvändigtvis utföra personlig assistans, dvs under utbildning, introduktion och uppsägning.
  • En sänkning eller frysning av schablonen kommer att leda till väsentligt sämre villkor för personliga assistenter och en sänkning av deras löner.
  • De som har förhöjt timbelopp på upp till 12 % drabbas extra hårt av ett sänkt schablonbelopp. 12 procent av en 20 kronor lägre schablon innebär en realsänkning på över 20 kronor för den grupp som har de allra största behoven.
  • Utredningen diskriminerar personer över 65, eftersom den föreslår att personer som fyllt 65 år inte ska kunna få tilläggsschablonen om de har mycket assistans på OB-tid.
  • En sänkning av schablonen innebär begränsning i frihet och självbestämmande för assistansberättigade eftersom utrymmet för assistansomkostnader minskar.
  • De verksamheter som idag ser till att ha en god kvalitet med självbestämmandet som grund skulle drabbas hårdast av förslaget. Dessa verksamheter är de som har de högsta kostnaderna och minst marginaler.

Vidare läsning

Brukarorganisationernas skrivelse till Socialdepartementet och Socialutskottet

Skicka sidan till: