"Antalet assistansberättigade minskade i augusti"

Graf med antal assistansberättigade person från FK Antalet assistansberättigade har ökat med bara tre personer sedan april. Den efterlängtade stora ökningen efter lagändrinagrna 1 jan 2023 ännu inte kommit.

Antalet assistansberättigade minskade igen i augusti

Tidigare artiklar

Timbeloppet höjs 2,5 %

Mynthög Assistansersättningens timbelopp föreslås höjas med 2,5 % till 332,60 kr för 2024. För 2023 blir statens kostnad för assistansersättning 100 miljoner lägre än planerat. Det framgår av regeringens budget för 2024.

Timbeloppet höjs med 2,5 %

Funktionsrättsorganisationer som STIL och JAG protesterar mot höjningen på 2,5 %.

Protester mot 2,5 % höjning av timbeloppet

Fremia och Kommunal: "Timbeloppet ska följa kostnadsutvecklingen"

Mari Huupponen, Kommunal Kommunal och Fremia är överens om att assistansersättningens timbelopp behöver räknas upp med kostnadsutvecklingen och indexeras.

Kommunal och Fremia – "Timbeloppet ska följa kostnadsutvecklingen"
Citat:

Mari Huupponen, Kommunal
Assistansersättningen behöver följa kostnadsutvecklingen, dvs utvecklingen av löner och inflation i branschen.

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg: "Staten har sparat miljarder"

Thomas Juneborg Staten har sparat många miljarder i det tysta genom alltför låga höjningar av schablonbeloppet, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Staten har sparat miljarder på schablonersättningen"
Citat:

Den usla höjningen av schablonen har inneburit mycket stora besparingar som fått pågå under "radarn"

Tidigare artiklar

"Provocerande av Försäkringskassan"

Cecilia Blanck, JAG Försäkringskassan borde avhålla sig från att föra fram åsikten att omprövningarna kan återupptas, utan att lagen dessförinnan ändrats, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck, JAG – "Provocerande att Försäkringskassan kräver att omprövningarna återinförs"
Citat:

Hundratals, kanske tusentals assistansberättigade skulle rasa ur assistansersättningen.

Tidigare artiklar

C: "Verkar som Försäkringskassan gör dubbla avdrag"

Christofer Bergenblock, Centerpartiet Tanken med föräldraavdraget var att fler barn skulle få assistans, inte färre, säger Christofer Bergenblock.

Christofer Bergenblock, Centerpartiet – "Det verkar som att Försäkringskassan faktiskt gör dubbla avdrag"
Citat:

Tanken med den förändrade lagstiftningen var att… fler barn skulle få rätt till assistans.

Tidigare artiklar

"Vår utredning föreslog inte dubbla avdrag för föräldraansvar"

Fredrik Malmberg, fd statlig utredare Tanken i utredningen Stärkt rätt till assistans var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov oavsett om dessa beror på en funktionsnedsättning eller inte, säger Fredrik Malmberg.

Fredrik Malmberg, fd statlig utredare – "Vår utredning föreslog inte dubbla avdrag för föräldraansvar"
Citat:

Stämmer den kritiken så tillämpas inte reformen på det sätt som utredningen föreslog.

Tidigare artiklar

KD: "Vi avvaktar kassans redovisning"

Dan Hovskär, Kristdemokraterna Även Kristdemokraterna anser att syftet med föräldraavdraget var att fler barn skulle beviljas personlig assistans.

Dan Hovskär, Kristdemokraterna – "Vi inväntar Försäkringskassans redovisning i oktober"
Citat:

Om det visar sig att färre barn blir beviljade assistans och att det faktiskt görs dubbla avdrag, får vi ta upp frågan i regeringen.

Mp: "Kassan och funktionsrättsrörelsen ger olika bilder"

Ulrika Westerlund, Miljöpartiet Ulrika Westerlund tar kritiken om dubbla avdrag från funktionsrättsorganisationerna på allvar.

Ulrika Westerlund, Miljöpartiet – "Problematiskt att det finns olika bilder av vad som hänt"
Citat:

Det är viktigt att Försäkringskassans bedömning blir prövad i domstol så att det är möjligt att se var problemet ligger.

Tidigare artiklar

Fremia: "Behövs ett kollektivavtal för egna arbetsgivare"

Jasmina Helander, Fremia En kammarrättsdom från juni 2022 kräver att egna arbetsgivare följer lagen om arbetstid i husligt arbete. Fremia menar att deras kollektivavtal nu inte längre kan tillämpas för egna arbetsgivare.

Jasmina Helander, Fremia – "Vi vill teckna ett kollektivavtal anpassat för egna arbetsgivare"
Citat:

Hushållslagen är inte anpassad efter en verksamhet som personlig assistans.

"Egna arbetsgivare kan fortfarande avtala om att följa Arbetstidslagen"

Försäkringskassan Arbetstiden för en assistent kan fortfarande regleras i kollektivavtal även om "hushållslagen" annars skulle vara tillämplig, säger Katarina Granath.

Försäkringskassan, Katarina Granath – "Kammarrättsdomen har inte gjort att vi ser annorlunda på frågan"
Citat:

Kammarrättsdom som Fremia hänvisar till är enskild dom utan prejudicerande verkan.

Tidigare artiklar

Nya frågor i jämförelsetjänsten

Personer skriver svar Vi har infört tre nya frågor och förtydligat ansvarsförhållanden vid tex anställning av assistenter och assistenters arbetsuppgifter.

Nya frågor i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

  • Intervjuer om de nya arbetstidsreglerna 1 okt 2023 påverkar personligaa assistenter och dygnspass
  • En artikelserie med Florian Sanden på ENIL, European Network of Independent Living
  • Artiklar om nya motioner i riksdagen om personlig assistans samt oppositionens budgetar.
  • Artiklar om föräldraavdraget och schablonbeloppet
  • Intervju om hur synen på assistansanvändare förändrats i statliga utredningar sedan 1990-talet
  • Med mera

Jämför och välj bland 209 assistansanordnare

Assistanskoll listar 209 assistansanordnare. 178 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 175 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

  • Cirka 60 anordnare har uppdaterat sina profiler sedan förra nyhetsbrevet

Skicka sidan till: