David Eberhard – "Konflikträdsla och cynism präglar assistansutredningar"

David Eberhard

Dagens hårda assistansbedömningar grundas bland annat i konflikträdsla och cynism, menar David Eberhard. Personlig assistans bör tvärtom beviljas till fler grupper och till personer över 65 år. Samtidigt vill han se en hård kontroll.

David Eberhard, psykiater och författare – "Stöd som personlig assistans är ett grundläggande mått på civilisationens storhet"
Citat:

Tolkningen från Försäkringskassan av vad folk kan utföra är ofta helt orimlig.

Det blir lättare för en konflikträdd person att säga "jag följer bara riktlinjerna"

Tidigare artiklar

Ny TEMA-serie: Varför har personer med funktionsnedsättning rätt till "goda levnadsvillkor" och "leva som andra"?

Torbjörn Tännsjö

Assistanskolls nya TEMA-serie inleds med en intervju med filosofen Torbjörn Tännsjö. Han anser att det inte finns någon egentlig mättnad i de behov som tex personlig assistans tillfredsställer. Ju rikare vi blir, desto mer utrymme bör ges för dessa insatser.

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi – "Alla medborgare bör garanteras goda levnadsvillkor"
Citat:

Det ger en trygghet eftersom alla kan drabbas. Vi blir alla lite lugnare i ett sådant samhälle.

När samhället blir rikare och rikare bör verksamheter som LSS tillåtas expandera.

Tidigare artiklar

"Liberalerna bakbundna av januariavtalet"

Maj Karlsson

Bristen på åtgärder mot integritetsnära delar av grundläggande behov är assistansfrågans svarta hål, säger Maj Karlsson.

Maj Karlsson, Vänsterpartiet – "Liberalerna är bakbundna av januariavtalet"
Citat:

Att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet står det däremot inte ett ord om (i januariavtalet)

Nu är både C och L bakbundna så det blir svårt att få igenom utskottsinitiativ i riksdagen.

Tidigare artiklar

KD pressar regeringen

Pia Steensland

Alla grundläggande behov måste räknas i sin helhet krävde Pia Steensland, Kristdemokratrna, i en interpellationsdebatt. Det är oerhört komplicerat svarade Socialministern.

Pia Steensland - "Varför lagstiftar ni inte om alla grundläggande behov?"
Citat:

Pia Steensland
Nu blir det ju en särreglering för vissa grundläggande behov.

Lena Hallengren
Enligt januariavtalet ska vi åstadkomma förändringar med andning/sondmatning, egenvård, avsmalnat föräldraansvar och huvudmannaskapet.

Tidigare artiklar

KRÖNIKA, Nora Eklöv – "Höga ambitioner garanterar inga rättigheter"

Nora Eklöv

Många länder har höga ambitioner med Funktionsrätts-konventionen men konkreta åtgärder lyser ofta med sin frånvaro, säger Nora Eklöv.

Nora Eklöv, krönikör - Höga ambitioner garanterar inga rättigheter
Citat:

Rättigheterna enligt FN:s konvention är inga ambitioner.

Döva flickor i vissa länder i Asien säljs som barnbrudar till äldre män för att flickorna inte kan kommunicera.

Tidigare artiklar

Almedalsdebatt 2019 – Vill S se över helheten för grundläggande behov?

Mikael Dahlqvist

På en debatt i Almedalen sade Mikael Dahlqvist (S) att helheten för de grundläggande behoven måste ses över. Detta trots att socialminister Lena Hallengren (S) tidigare sagt att det var komplicerat.

Almedalen 2019 – "Grundläggande behov måste ses över"
Citat:

Mikael Dahlqvist, Socialdemokraterna
Jag vet ju hur vi resonerar internt och vi är överens att vi måste se över hela lagstiftningen.

Pia Steensland, Kristdemokraterna
Jag har svårt att förstå vad som är så komplicerat.

Tidigare artiklar

Almedalsdebatt 2019 – Använd Artikel 19!

Ola Linder

På STIL:s seminarium blandades framtidsvisioner med dagsaktuell politik. Jonas Franksson, STIL, höll inte med Lena Hallengren om att det är svårt att ändra på lagstiftningen för grundläggande behov.

Almedalen 2019 – "Använd artikel 19!"
Citat:

Susanne Berg, frilansande assistansaktivist
Artikel 19 är så tydligt är sprungen ur personers egen kamp att ta sig ut ifrån institutionerna.

Ola Linder, projektledare, Artikel 19 som verktyg
Det behöver beskrivas så tydligt och rakt som möjligt i lagstiftningen vad människor har rätt till.

Tidigare artiklar

Nora Eklöv intervjuas i projektet "Artikel 19 som verktyg"

Nora Eklöv

Assistanskollskrönikören Nora Eklöv är nu på väg mot sitt fjärde överklagande till förvaltningsrätten.

Nora Eklöv intervjuas i projektet "Artikel 19 som verktyg"
Citat:

Det blir som ett moment 22, säger hon: stadsdelen kräver att hon ska bo i Farsta men samtidigt ger de henne inte möjligheten att göra det.

Tidigare artiklar

KRÖNIKA, Thomas Juneborg – "Assistans-reformen fungerar inte enligt FN:s kriterier"

Thomas Juneborg

Tillämpningen av assistansreformen blir alltmer institutionsliknande och kommer allt längre ifrån FN:s kriterier, säger Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, krönikör – Assistansreformen fungerar inte enligt FN-s kriterier
Citat:

Gång på gång ifrågasätts vad som är goda levnadsvillkor, vad assistansen får användas till, vem vi får anställa som personliga assistent o s v.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju med fd människorättskommisarien Thomas Hammarberg om varför personer med funktionsnedsättning har rätt till goda levnadsvillkor.
 • SKL kräver statligt huvudmannaskap.
 • Arbetsgivarföreningen KFO intervjuas om tillståndet i branschen.
 • Ulrika Järkestig, professor på Institutionen för socioalt arbete på Linneuniversitetet, intervjuas om hur socialpolitiska mål ersätts av besparingsmål i assistansutredningar.
 • Med mera

Jämför och välj bland 243 assistansanordnare

Assistanskoll listar 243 assistansanordnare. 201 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 197 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Assistanspoolen Omsorg Sweden AB
 • Bästa Villkoren
 • Kavon Care AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Alma Assistans AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistansporten AB
 • Brukartorget AB
 • Carelli Assistans AB
 • Eila - Engelholm Independent Living Association
 • GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living
 • God Assistans i Norr AB
 • Hela Dig Assistans Stockholm AB
 • Human Resources Scandinavia AB
 • Jengla Omsorg AB
 • Kooperativet Vilja
 • Liv ihop AB
 • Max Assistans AB
 • ML Omsorgsspecialisten AB
 • Monument Assistans AB
 • Nordisk Hem och LSS Assistans AB
 • Novasis Mitt AB
 • NÄRA AB personlig assistans & hemtjänst
 • Stugknuten ekonomisk förening

Skicka sidan till: