"Personer med funktionsnedsättning nämns inte ens i direktiven"

Åsa Strahlemo, ordförande DHR Personer med funktionsnedsättning nämns inte ens i direktiven till utredningen med målet att nyanlända och icke medborgare ska kvalificera sig till svensk välfärd. Åsa Strahlemo befarar ett Moment 22.

Åsa Strahlemo, ordförande DHR – "Vi är emot utredningar som inte tar avstamp i mänskliga rättigheter"
Citat:

Vi skulle gå tillbaka över 100 år i tiden vad gäller mänskliga rättigheter. Så ska det inte vara.

Utredning om kvalificering till välfärd för nyanlända och icke medborgare

L+M+KD+SD M-KD-L-regeringen som stöds av SD har beslutat att en kommitté till den 30 sep 2024 ska utreda hur nyanlända och icke svenska medborgare ska kvalificera sig för att kunna söka socialförsäkringsförmåner.

Vilka nyanlända och icke svenska medborgare ska kunna söka assistansersättning?
Citat:

M-KD-L-SD på DN-Debatt
Kvalificering ska ske gradvis och vara baserat på eget arbete, inte som i dag framför allt på det faktum att man bor i Sverige.

Tidigare artiklar

När/hur förändras assistenternas arbetstidsregler?

Klocka Sedan 1 okt gäller en skärpt tillämpning av dygnsvila. Men för personliga assistenter dröjer det innan reglerna börjar gälla. Assistanskoll intervjuar de tre stora arbetsgivarorganisationerna.

När och hur förändras arbetstidsreglerna för personliga assistenter?
Citat:

Vårdföretagarna
Nya regler tidigast ska gälla i våra avtal från den 1 augusti 2024.

Fremia
Vid eventuell justering av villkor, sker det tidigast från 1 sept 2024.

SKR
Reglerna ändras först den 1 februari 2024.

Tidigare artiklar

JAG protesterar mot planer på ny utredning

Nya omprövningar, begränsad anhörigassistans, gps-övervakning är några åtgärder som regeringen överväger att utreda. Det hävdar JAG som skrivit ett protestbrev till regeringen.

JAG kritiserar regeringens planer på ny utredning
Citat:

Vi kan inte acceptera ett återinförande av omprövningar eller uppföljningar av assistansbeslut med nuvarande praxis.

Tidigare artiklar

"Tolkningen av föräldraavdraget visar på ett demokratiskt problem"

Jonas Franksson, STIL Att Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget på ett helt annat sätt än vad intentionen med lagändringen är visar på ett demokratiskt problem, säger Jonas Franksson.

Jonas Franksson, STIL – "Tolkningen av föräldraavdraget visar på ett demokratiskt problem"
Citat:

Jag blir helt matt. Försäkringskassan måste förstå vad de gör, jag kan inte tänka mig något annat.

Tidigare artiklar

Fortsatt minskning av assistansberättigade

Graf med antal assistansberättigade person från FK Antalet assistansberättigade minskade med ytterligare 24 personer i september. Den stora ökningen efter "Stärkt rätt till assistans"- lagändringarna verkar inte komma.

Ny minskning i september

Kassan tror inte längre på snabb ökning

Försäkringskassan I en utgiftsprognos för budgetåren 2023–2027 tror Försäkringskassan inte längre på en snabb ökning av assistansberättigade pga lagändringarna 1 jan 2023.

Försäkringskassan tonar ner ökning av assistansberättigade

Tidigare artiklar

"Kostnadsperspektiv har ersatt rättighetsperspektiv"

Margareta Persson, författare Sedan 90-talet har diskurser om rättigheter ersatts av diskurser om kostnader i statliga utredningar om personlig assistans. Margareta Persson ser orsaken i förändrade politiska åsikter.

Margareta Persson, författare – "Rättighets-perspektiv i assistans har ersatts av kostnadsperspektiv"
Citat:

"Vanligt folks" ökade frihet har skett på bekostnad av friheten för människor med funktionsnedsättningar.

Tidigare artiklar

"Indragen LSS i Österåkers kommun"

I SVT-Stockholms reportage intervjuas Johan som fått indragen personlig assistans och Tim som fått indragen LSS-bostad. Fd folkpartiledaren Bengt Westerberg säger att LSS-lagen urholkats.

SVT-reportage om indragen LSS i Österåkers kommun
Citat:

Michaela Fletcher, Österåkers kommun
Tjänstemännen följer de lagar, regler och praxis som finns.

Tidigare artiklar

ENIL: "Sverige har en dålig utveckling"

Florian Sansden, Policy Coordinator, ENIL Sverige är fortfarande ett föredöme, men utvecklingen går bakåt med ett minskande antal assistansanvändare, säger Florian Sanden. Han kritiserar 66-årsgränsen och indelningen i grundläggande behov.

Florian Sanden, ENIL – "Dålig utveckling med minskande antal assistansanvändare"
Citat:

Antalet assistansanvändare borde tvärtom öka främst på grund av en åldrande befolkning.

Tidigare artiklar

Vad är ENIL?

ENIL - European Network on Independent Living ENIL, European Network of Independent Living, grundades 1989, när funktionshindrade från hela Europa samlades i Strasbourg. De enades då om att skapa en politisk organisation för funktionshindrades rättigheter.

ENIL - European Network on Independent Living

Nytt kollektivavtal Fremia-Kommunal

Fremia, Kommunal 7,4 % lönehöjning på två år. Uppsägningstid för assistenter anställda mer än 10 mån utökas 1 sep 2024 till en månad.

Nytt kollektivavtal Fremia - Kommunal

Tidigare artiklar

FMF behåller tillstånd att bedriva assistans

Klubba Feb 2022 återkallade IVO tillståndet för FMF Assistans. Den 6 oktober 2023 vann FMF sitt överklagande i Kammarrätten.

FMF Assistans vann i Kammarrätten

Tidigare artiklar

Årets riksdagsmotioner om assistans

Bild på riksdagen C, MP och SD motionerar om att alla grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Andra motionerar om att bevara dygnspassen i assistans och att ta bort 66-årsgränsen för att beviljas assistans.

Årets riksdagsmotioner om personlig assistans
Citat:

Magnus Manhammar, Socialdemokraterna
Gör funktionsrättskonventionen till lag i Sverige.

MP och V budgeterar mest till personlig assistans

Mynthög Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill höja timbeloppet med 5 % respektive 4,1 %. M-KD-L-regeringen och SD vill höja timbeloppet med 2,5 %, Socialdemokraterna lika mycket.

Vad partierna budgeterar till assistans-ersättning 2024

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer om regeringens utredning om kvalificering till välfärden.
 • Intervju med EKO-brottsmyndigheten om kriminalitet i assistans.
 • Fortsatta artiklar med Florian Sanden på ENIL, European Network of Independent Living, bland annat om assistanskriminalitet.
 • Artiklar om föräldraavdraget
 • Med mera

Jämför och välj bland 209 assistansanordnare

Assistanskoll listar 209 assistansanordnare. 178 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 175 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans på Gotland AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • Eila - Engelholm Independent Living Association
 • Flexi Assistans AB
 • FMF Assistans AB
 • Fri Assistans STHLM AB
 • Glaucus Assistans AB
 • Libra Assistans AB
 • NOA Personlig Assistans AB
 • Särnmark Assistans AB

Skicka sidan till: