Försäkringskassan intervjuas om den nya synen på "personlig hygien"

Försäkringskassan

Enbart hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen godtas nu som det grundläggande behovet "personlig hygien". Rakning godtas, men bara om syftet är att hålla sig ren.

Försäkringskassan – "Hjälp med rakning kan bedömas som grundläggande behov, om det bidrar till att personen kan hålla sig ren"
Citat:

Det ska vara behov som man normalt sett inte avstår från.

Att hjälpen kan köpas som en tjänst kan indikera att den inte är privat och integritetskänslig.

Tidigare artiklar

"Vi går med raketfart mot en ny uppsplittring av stödet"

Anna Barsk Holmbom

HFD och Försäkringskassan strävar efter ett minskat bedömningsutrymme med begränsningarna av det grundläggande behovet personlig hygien, säger Anna Barsk Holmbom.

Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – "Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd"
Citat:

Det kommer att innebära att "raka hakan" inte blir grundläggande men att raka underlivet för att det inte ska fastna avföring är det.

HFD och Försäkringskassan har valt att läsa och bokstavstolka bara vissa delar i förarbetet.

"Visar en tillämpning som till stor del havererat"

Mathias Blomberg

Mathias Blomberg dömer ut synen att personlig hygien bara innebär at hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen. Att rakning ses som ett gränsfall där den sökande måste motivera att syftet är att bli ren kallar han trams.

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – "Försäkringskassan tolkar så restriktivt de kan"
Citat:

Vittnar om ett mycket avslappnat förhållande till både sunt förnuft och verklighetsförankring.

Oroväckande att HFD helt bortser från lagstiftningens syften och istället använder svenska akademins ordbok som sin primära inspirations– och rättskälla.

Tidigare artiklar

Privata utförare lovas ersättning för Coronakostnader

Lena Hallengren

Kostnadsfri handsprit, skyddsutrustning vid akuta behov och ersättning för "Coronarelaterade" kostnader. Det kan privata assistansanordnare få tillgång till men de behöver söka via kommunen, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren, Socialminister – "Personliga assistenter är nu prioriterade för testning för Coronavirus"
Citat:

Kommunerna har ett ansvar att även inkludera dem i sin rapportering.

Det kan vara extra kostnader för personal och utrustning vid smittskyddsåtgärder, informationsinsatser och skyddsutrustning.

Tidigare artiklar

KD vill utreda assistans till personer över 65

Pia Steensland

Lena Hallengrens besked att privata anordnare ska kompenseras för merkostnader för Coronakrisen får beröm av Pia Steensland. Hon vill också utreda assistans till personer över 65 år.

Pia Steensland, KD, Socialutskottet – "Bra besked från socialministern om skyddsutrustning till privata aktörer"
Citat:

Jag uppskattar också att regeringen återigen avvisar SKRs hemställan och inte tillåter kommunerna att upphäva gynnande ... LSS beslut

Det vore värdefullt att utreda denna möjlighet (personlig assistans) för personer över 65 år som bedöms tillhöra personkrets 3.

Tidigare artiklar

Socialministern avvisar återigen SKR:s krav på lagändring

Lena Hallengren

Det blir ingen lagändring där kommunerna kan upphäva LSS-beslut i en Coronakris, säger Lena Hallengren. Detta efter att SKR för andra gången krävt en lagändring där SoL- och LSS-beslut kan skjutas upp i en Coronakris.

Socialministern avvisar återigen SKR:s krav på lagändring
Citat:

Jag ser dock inte att dessa risker kan avhjälpas genom att vi ändrar i lagen.

Regeringen har skjutit till stora ekonomiska resurser och det är också möjligt för kommunerna att i efterhand ansöka om ersättning.

Tidigare artiklar

Assistentlöneguiden uppdaterad

Mynthög

Privatanställda assistenters medeltimlön var 143,40 kr, i sep 2019, en ökning med 2,1 % från året innan. Medelmånadslönen i kommunerna var 24 200 kr.

Löneguiden uppdaterad med 2019 års siffror

Tidigare artiklar

"Isoleringen visar värdet av personlig assistans"

Roko Kursar

Den isolering många utsätts för i Coronapandemin borde få oss att inse värdet av personlig assistans som frihetsreform, säger Roko Kursar, Funktionsrätts-kommunalråd i Malmö.

Roko Kursar, Liberalerna, Malmö – "Restriktionerna i Coronapandemin visar oss alla värdet av personlig assistans"
Citat:

Det faktum att LSS kunde införas i tider av ekonomisk kris i början på nittiotalet bör vara en påminnelse.

Jag tycker att lagen ska ändras så att man ska ha rätt att beviljas personlig assistans även efter 65.

Tidigare artiklar

"Assistans överlägsen hemtjänst sett till smittspridning"

Hans Winberg

Personlig assistans har stora fördelar med få personer och starka relationer. Detta gäller inte minst vid smittspridning av Coronaviruset, säger Hans Winberg, generalsekreterare på tankesmedjan Leading Health Care.

Hans Winberg, Leading Health Care – “De nära relationerna i personlig assistans har fördelar jämfört med hemtjänst"
Citat:

I hemtjänsten besöker varje anställd fler brukare kortare tider, vilket begränsar relationens styrka.

Självklart är det en fördel ju färre personer som är inblandade.

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg – Personlig assistans överlägsen hemtjänst

Thomas Juneborg

Färre inblandade personer gör att personlig assistans är säkrare än hemtjänst för Coronasmitta, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, krönikör - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta
Citat:

I praktiken finns det ett "A-lag", "B-lag" och "C-lag" bland assistansanvändarna som är helt oacceptabel.

Runt assistansanvändarna finns ett mindre antal personer, i hemtjänsten kan i värsta fall dussintals personer besöka hemmet under en enda vecka.

Tidigare artiklar

Intervju med ILI-projektet Disability Rights Defenders

Annemarie Isbert och Selina Griesser

DRD, har funnits i snart två år på Independent Living Institute, ILI. Projektet består huvudsakligen av ett nätverk, med en Facebookgrupp som har över 1000 medlemmar från över 100 länder.

Disability Rights Defenders - "Det måste bli enklare att kräva sin rätt"
Citat:

På papperet ser det kanske bra ut men likväl sker ständiga kränkningar av rättigheterna.

Vissa skriver till exempel att de i deras länder ska flyttas till institutioner för att "skyddas från smitta"

Tidigare artiklar

Försäkringskassan: Därför minskar assistansberättigade och timmar

Försäkringskassan

Under 2019 upphörde, för första gången, det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person att öka. Antalet assistansberättigade fortsätter minska på grund av hårdare rättspraxis och nya regler för personlig hygien. Det framgår av Försäkringskassans svar på ett regeringsuppdrag.

Därför minskar antalet assistansberättade och beviljade timmar

Tidigare artiklar

Försäkringskassan: Därför minskar kostnaderna för assistansersättning

Renée Blomberg

Utgifterna för statlig assistansersättning minskade med 4,5 procent 2019 jämfört med 2018. Orsaken är att antalet assistansberättigade minskar och administrativa förändringar, säger Renée Blomberg.

Renée Blomberg, Försäkringskassan – "Kostnadsminskningen beror på färre assistansberättigade och administrativa förändringar"
Citat:

Färre assistansberättigade 2019 (jämfört med 2018) innebar att utgifterna sänktes med cirka 600 miljoner.

Antalet assistansberättigade bedöms fortsätta minska under 2020.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju med Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO om Corona, testning av assistenter osv.
 • Intervju med IfA:s Ordförande Sophie Karlsson om särskilda boendeformer för assistansanvändare
 • Med mera

Jämför och välj bland 233 assistansanordnare

Assistanskoll listar 233 assistansanordnare. 208 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 204 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • AO Assistans AB
 • Deancare AB
 • Livsam Personlig Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Bas Malmö HB
 • Aktiv Assistans i Norr AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Carelli Assistans AB
 • God Assistans i Norr AB
 • God Assistans i Syd AB
 • IGS Assistans AB
 • JA-assistans AB
 • Kooperativet Olja
 • LS Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • Saki Assistans AB
 • Skandinavien Assistans
 • Strandbergs Personlig Assistans AB
 • Together Personlig Assistans AB

Skicka sidan till: