Nyhetsbrev 2012-01-31

Kriminaliteten tonas ner

Försäkringskassan tonar nu ner omfattningen av fusk och kriminalitet inom assistansersättning.

Svante Borg, Försäkringsdirektör, Försäkringskassan - "Det är illa nog om det handlar om hundratals miljoner"
Citat:

Låt oss inte spekulera för mycket, det är tillräckligt allvarligt med hundratals miljoner utan att vi behöver komma upp till miljardstrecket.

Vi tittar på de som undanhåller skatt olagligt genom att exempelvis lägga ner och försätta företag i konkurs, så att pengar försvinner. Vi agerar inte mot moraliskt betänklig skatteplanering, det får politikerna göra

Vi jobbar hårt för att brukare inte ska känna sig misstänkliggjorda, men i praktiken kan brukare drabbas när vi slår till mot ett företag, eftersom de då kan tvingas byta anordnare

Det känns fel att ansvaret ska förflyttas till anordnarna, då blir det institution av det hela

Borde fler brukare bli egna företagare?
- Ja, där borde Försäkringskassan kunna ge stöd med exempelvis redovisning

skulle min svärmor varit en mycket bra assistent till min hustrus syster, det hade varit tryggt för familjen och gett lön för ett arbete som defacto utfördes

Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO kommenterar den minskande omfattningen av fusket
Citat:

Tidigare överdirektören Stig Orustfjord sade förut att minst 5 miljarder betalades ut felaktigt. När vi ifrågasatte detta i samtal med Försäkringskassan backade han till 10 %, alltså drygt två miljarder. Nu har man backat till hundratals miljoner, vilket naturligtvis fortfarande är helt oacceptabelt.

Om assistenter går hem tidigare men skriver upp timmar...
Detta räknades in i kriminaliteten när tonläget var som högst. Detta ska dock inte hanteras som brottslighet i polisutredningar utan skötas av arbetsgivaren gentemot Försäkringskassan.

Tidigare artiklar

36 % av alla ansökningar leder inte till tillstånd

36 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd. Av 459 avgjorda ärenden den 12 januari hade 285 assistansanordnare fått bifall och 85 fått avslag, 26 har avvisats och 56 avskrivits.

Björn Jidéus, KFO - "Kopiering av tillståndsansökningar är tecken på desperation"
Citat:

Tillståndsavdelningen har uppfunnit ett nytt ord för de här personerna, det så kallade köksbordsfolket.

Jag anser att man är för fyrkantig på Socialstyrelsen, de tror att det alltid handlar om ekonomisk vinning när någon vill ha sin assistans i en juridisk person.

De mest fräcka kopierar rakt av. Är man mer sofistikerad läser man ett par ansökningar och tar ut det som passar och skriver ihop något eget.

Vi tycker det är obehagligt om brukaren blir en passiv vårdtagare och att ansvaret läggs på anordnare och assistenter. Maktpyramiden som vändes över när assistansen infördes vrids nu delvis tillbaka, socionomer och experter tar över igen.

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Tidigare artiklar

TEMA - Anhöriga som assistenter

Assistanskoll tittar närmare på villkoren för anhörigassistenter i de olika arbetsgivarorganisationerna, vilka skillnader som finns och hur man ser på detta.

Arbetsgivarföreningen KFO, Björn Jidéus - "Lika villkor för alla assistenter värnar assistansreformen"
Citat:

Om arbetet som en anhörig utför inte anses vara professionellt, blir det svårt att motivera för skattebetalarna varför assistansersättningen ska betalas med skattemedel i dessa delar.

Är anhörigassistenter så olika andra assistenter att de orkar arbeta hur mycket som helst, när som helst utan vila, med bibehållen fullgod kvalitet på den givna assistansen?

Det är viktigt att anhöriga också kan vara personliga assistenter, men anställningsvillkoren och kraven på kvalitet i lämnad assistans ska vara desamma för alla arbetstagare.

Katarina Storm Åsell, Vårdföretagarna, - "Att anhöriga kan undantas från ATL skapar flexibilitet och kvalitet"
Citat:

Då är det rimligt att de får betalt för den arbetstid de faktiskt utför, inte bara den de får skriva upp enligt arbetstidslagen.

Även om villkoret innebär att Arbetstidslagen har avtalats bort så gäller fortfarande Arbetsmiljölagen. Det är med andra ord inte fritt fram att skriva upp tid hur som helst.

Den enda likheten mellan vårt avtal och PAN-avtalet är möjligheten för anhöriga att skriva upp mer tid än vad som tillåts av Arbetstidslagen.

Hanna Kauppi, KFS - "Anhörigberedskap ger förutsättningar för ett privatliv"
Citat:

Anhörigberedskapen påverkar inte den sammanlagda arbetstiden. Våra medlemmar, som i flera fall har ägare med egna erfarenheter och barn med funktionsnedsättning, ser detta som något som möjliggör färre assistenter i hemmet.

Anhöriga ska ha samma skyldigheter och villkor som övriga assistenter. Annars avtar incitamenten för anordnarna att hitta bra vikarielösningar.

Jag tycker att av tidigare nämnda skäl principiellt att det ska vara lika anställningsvillkor för alla personliga assistenter. Det vore också bättre med lika avtalsvillkor ur konkurrenshänsyn.

Fler krav på förändrad assistanslagstiftning

Gustav Fridolin i Miljöpartiet kräver förändrad lagstiftning för grundläggande behov i LSS. Socialutskottets C-Ordförande Kenneth Johansson vill däremot avvakta vidare utredningar.

Gustav Fridolin vill återupprätta assistansen
Citat från Debattartikel i SHT:

Jag är uppvuxen i ett hem där assistenterna var självklara.

Den nya orimliga tolkningen av vad som är "grundläggande behov" gör att många som borde ha självklar rätt till personlig assistans förvägras detta.

Den revolutionerande assistansrätten håller på att urholkas bakvägen.

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Socialdepartementet ger sin syn på grundläggande behov under första kvartalet 2012"
Citat:

Jag anser att vi bör avvakta de utredningarna….Jag har sett exempel på fall där jag tycker att man inte lever upp till LSS intentioner, vilket är oacceptabelt.

Hur ser du på att 10 procent förlorar sin assistansersättning vid omprövning?
Jag ser att vissa får färre timmar och andra får fler. Omprövningar ger normalt effekter åt båda håll. Det är förstås ingen tröst för de som förlorar sin assistansersättning.

På frågan om det är ett problem att hustrun har ett assistansföretag
Bara genom att du ställer frågan har jag dragit slutsatsen att jag måste vara tydlig i vad min roll är. Som Ordförande i Socialutskottet arbetar jag som lagstiftare och inte som myndighetsutövare. Isåfall skulle en politiker i Kulturutskottet inte få vara gift med en kulturarbetare med ett eget företag, och en politiker i justitieutskottet skulle inte få vara gift med en advokat med egen advokatbyrå.

Tidigare artiklar

Assistans i Norge

Sidsel Maxwell Grasli, JAG Assistanse, Norge - "Jag fruktar ett svek i kommande rättighetslagstiftning"
Citat:

Just nu har vi fyra BPA-avtal med enskilda brukare, det är tio nya på väg in och 40 personer har hänvisats till oss. Vi är godkända som BPA-leverantör i sexton kommuner.

Sverige används dessvärre som ett starkt argument för att inte rättighetsfästa personlig assistans, Budskapet är: “Se på Sverige, det blev alltför dyrt och se på allt fusk".

Å andra sidan har visat sig att några av de företag som godkänts vet väldigt lite om BPA och dess värdegrund. Det kan på sikt leda till en urvattning och skada utformningen av BPA. Om den nya eventuella rättighetslagstiftningen blir otydlig finns det en ännu större risk att BPA blir mer likt hemtjänst.

Bente Skansgård, ULOBA, Norge - "Kommunala upphandlingar hotar assistansanvändares självbestämmande"
Citat:

Det är bra att kommunernas medvetenhet om kostnaderna ökar, men det är en stor nackdel om BPA urvattnas till en tjänst som vem som helst kan erbjuda eftersom det då blir ett stöd likt andra kommunala tjänster.

Om privata företag tar över ordningen är det kanske billigare i början, men priserna ökar snabbt om kvaliteten på stödet ska upprätthållas, vilket kommunerna har lovat. Annars riskerar det att bli som vi sett med privata vårdhem, kvaliteten går ner när privata aktörer kommer in.

Transparensindex, TI mäter svarsvillighet på Assistanskoll

Sedan den 1 november finns TI som mäter svarsvilligheten hos de anordnare som deltar i jämförelsetjänsten på Assistanskoll. Varje anordnare svarsvillighet mäts i en skala från 0-100 %.

Se anordnarnas svarsvillighet i:

Transparensindex för anordnare på Assistanskoll

Kommande artiklar

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll

Sedan april 2010 kan du annonsera på Assistanskoll.
Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 213 assistansanordnare

Assistanskoll listar 213 assistansanordnare, av dessa har 195 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 195 anordnarna har tillsammans 8 580 kunder, vilket motsvarar ca 44 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 80 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 936 (september 2011) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3600 personer (dec 2010) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 55 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 80 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Vi har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Albeda AB Personlig Assistans

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • ACA Assistans & Livskvalitet AB
 • Alma Assistans AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • AssistansPartner i Gävleborg AB
 • Barken Assistans AB
 • Blå Assistans
 • ENKV assistans
 • ethea consultation
 • Frösunda LSS AB
 • Human Resources Scandinavia AB
 • Jevia
 • Omtanken I Skåne AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Trettiofem Kommuner länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Kommuner som länkar till företagsprofiler på Assistanskoll

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 4 597 e-postadresser varav ca 350 är assistansanordnare och 950 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,


Jag vill inte ha nyhetsbrevet

Om du inte vill ha nyhetsbrevet svara till epostadress nedanför med "nej tack".

Jag vill ha nyhetsbrevet

Om du har inte fått nyhetsbrevet direkt från oss, men vill prenumerera på det svarar du "ja tack" till algren.morgan@independentliving.org.Skicka sidan till: