Utredningar inledda mot drygt 20 assistansbolag

Under en gemensam presskonferens på Försäkringskassan den 15 december beskrev generaldirektör Dan Eliasson och Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson hur arbetet går med fusk och kriminalitet i assistansbranschen.

Utredningar inledda mot drygt 20 assistansbolag

Det hela började 2009 i Halland där man exempelvis såg att utbetald lön inte alltid stämde med beviljade assistanstimmar eller att assistenter inte hade arbetat som de uppgett. I Halland har hittills tre ärenden lett till fällande domar för grovt bidragsbrott. Därefter har man tillämpat samma arbetsmetod i hela landet vilket lett till fler domar och att utredningar enligt Dan Eliasson nu initierats mot drygt 20 assistansbolag, med över 800 kunder och 2500 assistenter.
- Det kan finnas situationer där brukare simulerar, eller att bolagen trixar med assistansfakturor eller att de håller på med ekonomisk brottslighet i allmänhet.
Vet de tjugo företagen om utredningarna?
- Nej, inte ännu.
Hur påverkas brukarna i de här bolagen, vänder ni upp och ner på deras liv?
- De har rätt till assistans antingen av samma bolag eller något annat. Om de har fejkat eller ljuger om sin assistans vänder vi naturligtvis upp och ner på deras liv.
Samtidigt sade Dan Eliasson flera gånger under presskonferensen att debatten inte får leda till att människors rätt att diskutera sina assistansbehov ifrågasätts.
- Det är legitimt att diskutera och ifrågasätta sin bedömning av assistansersättning och hur mycket stöd man behöver, det är brottsligheten vi vill åt.

Handlar om bolagiserad brottslighet

Enligt Ulf Kristersson som hade en artikel på DN-Debatt samma dag finns det en minskande acceptans hos allmänheten att fuska med förmåner man inte har rätt till och allt färre tror att det är många som fuskar. Detta är positivt, men samtidigt finns det en tendens till ökning av de allra allvarligaste brotten främst i assistansersättning och sjukersättning.
- Vi ser en riktning mot planerad, organiserad och bolagiserad brottslighet där bidragsbrottet ibland en mindre del i en större brottslig verksamhet.
Det finns både de som överdriver och de som underskattar fusket, båda hållningarna är problematiska enligt Ulf Kristersson.
- Vissa tar alltid den högsta skattningen som intäkt för att systemet läcker som ett såll, men inget tyder på detta. Lika farligt är det att bagatellisera och säga att det inte är så farligt, vi ska istället vara så exakta vi kan.

Oklart hur stora belopp det handlar om

På frågan hur stor andel av assistansersättningen som man tror försvinner i felaktiga utbetalningar hade Dan Eliasson inga säkra svar.
- Det finns de som säger att så mycket som tio procent av assistansersättningen försvinner i fusk, jag vill inte säga den siffran, däremot tror jag det rör sig hundratals miljoner. Utredningarna det kommande halvåret får visa omfattningen.

Återkraven fortfarande små jämfört med misstänkta brott

Under 2011 har 47 polisanmälningar och 293 avslutade utredningar gett återkrav på 39 miljoner i felaktiga utbetalningar och 29 miljoner i besparingsbelopp. Det är små belopp jämfört med det fusk som misstänks. Tidigare i år ifrågasatte Riksrevisionen av den anledningen att det finns så stor andel medvetna bidragsbrott. Dan Eliasson tror dock att återkraven kommer att stiga.
- Jag tror vi kommer att vara mycket framgångsrika pga samarbetet med andra myndigheter.

Försäkringskassan säger sig ha muskler

Dan Eliasson kom med en hotande uppmaning till de som funderar på att fuska med assistansersättning.
- Gör inte det, ni kommer hamna i stora bekymmer. Vi har muskler som vi inte har haft förut.
Han sade att Försäkringskassan utvecklat sina IT-system och tog som exempel att man skannat in två miljoner fakturor som rör personlig assistans, lagt in variabler för att kunna göra sökningar och upptäcka risker för oegentligheter i assistansföretag. Dessutom sker ett brett samarbete med andra myndigheter.
- Vi samarbetar med Socialstyrelsens tillståndsenhet och har ett samverkansråd där vi arbetar tillsammans med bland annat tullen, Kronofogden, Skatteverket, och Riksåklagaren.
Det finns dock begränsningar för hur fritt myndigheter kan dela information mellan sig. Det går inte att samköra register hos exempelvis Skatteverket kring en person som man vill kolla upp enligt Dan Eliasson.
- Men om vi däremot ser ett mönster som visar oegentligheter och misstanke om brott, kan vi be brottsbekämpande myndigheter titta på det.

Försäkringskassan får uppdrag att förenkla regelverket

Ulf Kristersson säger även att betydande belopp betalas ut felaktigt helt utan avsikt, på grund av misstag eller krångliga blanketter. Därför får Försäkringskassan i uppdrag till i april 2012 att återkomma med regeländringar som ska ge förenklingar i samtliga förmånder i socialförsäkringssystemet.
- Vi vill tydligt definiera vilken förmån som gäller, på vilka grunder dem gäller och hur man kan undvika avsiktliga och oavsiktliga fel i arbetet med förmånen.

Vill att minderåriga ska slippa återkrav

Ett konkret förslag till lagändring från Försäkringskassan var att minderåriga inte ska kunna få återkrav på sig om det utnyttjats av sina föräldrar för att få assistansersättning. Försäkringskassan föreslår detta till utredningen Åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen som leds av Susanne Billum och som ska vara klar 15 februari 2012. Till dess kommer inga återkrav att ställas till minderåriga enligt Dan Eliasson.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Pressmeddelande från Försäkringskassan


Skicka sidan till: